Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Nairobi Sözleşmesi Çerçevesinde Enkaz Kaldırma

Nairobi Sözleşmesi Çerçevesinde Enkaz Kaldırma

Nairobi Sözleşmesi Çerçevesinde Enkaz Kaldırma

Yazar: İsmail Demir

Yetkin Yayınları

312 Sayfa

ISBN: 978-975-464-744-0

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2013

(görsel: yetkin.com.tr, bilgi: yetkin.com.tr, turhankitabevi.com.tr, seckin.com.tr)

Kitap Hakkında

Enkazın kaldırılmasına dair ne Türk Hukuku’nda, ne de yabancı hukuklarda yeterli ve kapsamlı akademik çalışmaların yapılmadığı dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, Sözleşme’nin kabulü, Milletlerarası Deniz Hukuku’nda enkaz kaldırma konusuna ilgiyi artırmıştır.

Bu çalışmanın amaçları; meselenin önemine dikkat çekerek Sözleşme hükümleri çerçevesinde enkaz kaldırmanın muhtelif yönlerini etraflıca incelemek, Sözleşme’nin Milletlerarası Deniz Hukuku’na ve iç hukukumuza yapacağı katkıları belirlemek, Türk Hukuku’na tanıtmak ve taraf olunmasında fayda bulunup bulunmadığını değerlendirmektir.

Konu Başlıkları

-Enkaz Kavramı

-Enkaz Kaldırmanın Önemi

-Milletlerarası Hukuk’tu Enkaz

-Sözleşmenin Uygulama Sahası

-Milletlerarası Sözleşmeden Doğun Uygulama Taahhüdü

-Coğrafi Bakımdan

-Kişi Bakımından

-Faaliyetin Niteliği Bakımından

-Enkazın Kaldırılması Usulü Ve Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi

-Enkaz Kaldırmaya İlişkin Temel İlkeler

-Enkazın Belirlenmesi

-İlgili Tarafların Enkazı Kaldırması

-Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi

-Enkazın Kaldırılmasından Sorumluluk

-Müseccel Malikin Sorumluluğu

-Müseccel Malikin Sorumlu Olmadığı Haller

-Sorumluluğun Sınırlandırılması

-Zorunlu Sigorta Veya Diğer Mali Güvence

-Dava Açma Süresi

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI