Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Kıta Sahanlığının Sınırlandırılmasında Orantılılık İlkesinin Rolü

Kıta Sahanlığının Sınırlandırılmasında Orantılılık İlkesinin Rolü

Kıta Sahanlığının Sınırlandırılmasında Orantılılık İlkesinin Rolü

Yazar: Nesrin Singil

On İki Levha Yayıncılık

xii + 212 Sayfa

ISBN: 978-625-7773-58-4

Boyut: 16.5 x 23.5

1.Hamur

2020

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

Kitap Hakkında

Kıta sahanlığı kavramının ilk kez 1945 tarihli Truman Bildirisi ile ortaya çıktığı bilinmektedir. Kavramın ortaya çıkışı bu alanın sınırlandırılması meselesini de beraberinde getirmiştir. Bu meselenin çözümünde dikkate alınacak olan ilkeler, sınırlandırmanın kaderini değiştirebileceğinden dolayı çok önemlidir. Bu ilkelerden biri olan orantılılık ilkesi, ilk kez Uluslararası Adalet Divanı’nın 1969 tarihli Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davaları’nda gündeme gelmiştir. Günümüzde ise, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlandırmalarına dair pek çok uluslararası yargı kararında bu ilkeye rastlamak mümkündür. Gerek uluslararası yargı kararlarında gerekse devlet uygulamalarında sıkça başvurulan bu ilkenin, Ege Denizi ve Akdeniz’de yapılacak olan olası kıta sahanlığı sınırlandırmalarında doğru bir uygulamasının yapılması, ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunması bakımından önem arz etmektedir. Bu sebeple, Uluslararası Adalet Divanı, hakem mahkemeleri ve devlet uygulamalarında orantılılık ilkesinin hangi aşamalarda ne şekilde rol oynadığının incelenmesi yararlı olacaktır. (Arka Kapaktan)

İçindekiler:

-Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM – Uluslararası Hukukta Genel Olarak Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması Meselesi

A. Deniz Hukukunun Gelişimi
B. Deniz Alanları
C. Kıta Sahanlığı Sınırlandırılmasının Gelişimi ve Uygulanacak Hukuk
D. Kıta Sahanlığını Sınırlandırmada Problemli Hususlar
E. Kıta Sahanlığı Sınırının Önemi
F. Kıta Sahanlığı Üzerindeki Haklar
G. Kıta Sahanlığı Sınırlandırılmasına Yönelik İlkeler

İKİNCİ BÖLÜM – Kıta Sahanlığının Sınırlandırılmasında Orantılılık İlkesi

A. Orantılılık Düşüncesi
B. Orantılılık Kavramının Kaynağı
C. Orantılılık İlkesinin Uygulanmasındaki Kısıtlamalar
D. Kıta Sahanlığı Sınırlandırmasında Orantılılık İlkesi
E. İlgili Kararlar Işığında Orantılılık İlkesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Doğu Akdeniz Ve Ege Denizi Bakımından Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması Ve Orantılılık İlkesinin Rolü

A. Doğu Akdeniz’de Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması ve Orantılılık İlkesinin Rolü
B. Ege Denizi’nde Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması ve Orantılılık İlkesinin Rolü

-Sonuç

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI