Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Denizde Yük Taşımacılığında Konteyner Kaynaklı Zararlardan Doğan Sorumluluk - Ticaret Hukuku Monografileri

Denizde Yük Taşımacılığında Konteyner Kaynaklı Zararlardan Doğan Sorumluluk - Ticaret Hukuku Monografileri

Denizde Yük Taşımacılığında Konteyner Kaynaklı Zararlardan Doğan Sorumluluk - Ticaret Hukuku Monografileri

Yazar: Buğrahan Bican

Seçkin Yayıncılık

256 Sayfa

ISBN: 9789750262111

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 1. Hamur

2020

(görsel: seckin.com.tr, bilgi: gazikitabevi.com.tr, seckin.com.tr)

Kitap Hakkında

Eser, denizde konteynerler vasıtası ile taşınan yük ve konteyner kaynaklı zararlar çerçevesinde başta taşıyan olmak üzere ve diğer ilgili tarafların sorumluluklarını “konteyner” kavramını merkeze alarak değerlendirmektedir.

Denizde konteyner taşımacılığı, gerek diğer taşıma modelleri ile bir arada olması gerekse küresel ticaret içindeki payı ve önemi sebebiyle üzerinde durulması gereken bir alandır. Denizde konteyner taşımacılığı faaliyetinde özellikle gemilerin artan taşıma kapasiteleri ile birlikte ciddi boyutta konteyner kaynaklı yük ve çevre zararlarına sebebiyet verildiği görülmekte, deniz trafiğini tehlikeye sokmaktadır.

Çalışmada; “konteyner” kavramının gelişim süreci, konteyner taşımacılığının tarihçesi, konteyner türleri, niteliği, konteyner gemisi tanımı ve türleri açıklığa kavuşturulmaya çalışılmış, “navlun sözleşmesi” kapsamında denizde yapılan yük taşıma faaliyeti üzerinde durulmuştur. Taşıyan ve diğer yük ilgililerinin sözleşme ve sözleşme dışı sorumluluğu Türk hukuku ve uluslararası hukuk boyutunda ilgili vakalarla birlikte değerlendirilmiştir. Çevre zararı ve sorumluluğu da ulusal ve uluslararası düzenlemelerle birlikte açıklanmıştır.

Son bölümde; zarara yönelik mal ve sorumluluk sigortaları üzerinde durulmuş, sektör açısından haiz olduğu önem sebebiyle “koruma & tazmin” (Kulüp) sigortası konteyner taşımacılığı faaliyeti kapsamında ayrıca incelenmiştir. İlgili alanda kullanılagelen genel ve özel şartlar da ayrıca değerlendirilmiştir.

Çalışma, denizde konteynerize edilmiş yük taşıma faaliyetine yönelik sadece akademik alanda değil, hem hukuki hem de sahada faaliyet gösterenler ve ticari uygulayıcılar anlamında da yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları:

-Denizde Yük Taşınmasına İlişkin Kavramlar, Tanımlar ve Türleri

-Konteyner Kaynaklı Zararlar ve Tarafların Sorumlulukları

-Konteyner Kaynaklı Zararlar Sonucunda Taraflar ve Sorumlulukların Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI