Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Taşımalarında Gönderilenin Eşyayı Tesellümünden Kaçınmasının Hukuki Sonuçları

Deniz Taşımalarında Gönderilenin Eşyayı Tesellümünden Kaçınmasının Hukuki Sonuçları

Deniz Taşımalarında Gönderilenin Eşyayı Tesellümünden Kaçınmasının Hukuki Sonuçları

Yazar: Sami Aksoy

On İki Levha Yayıncılık

xxi + 319 Sayfa

ISBN: 978-605-7820-99-0

Boyut: 16.0 x 23.5

Ciltli Kapak – 1. Hamur

2019

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

Kitap Hakkında

Eserin özünü, deniz taşımalarında çekilmeyen yükler oluşturmaktadır. Eserde öncelikle gönderilen kavramına, gönderilenin eşyanın teslimini talep hakkına ve gönderilenin eşyanın teslimini talepten kaçınmasının hukuki mahiyetine yer verilmiştir. Ardından eserde eşyanın teslimini talep etmiş gönderilenin tesellümden imtina etmesinin hukuki boyutları, Türk Ticaret Kanununun 1174 ve 1176. maddeleri manasında taşıyanın eşyayı tevdi ve satma hakkı, sürastarya parası, konteyner demurajı ve eşyanın gümrük hukuku dahilinde tasfiyesi incelenmiştir. (Arka Kapaktan)

İçindekiler:

GİRİŞ

I. KONU

II. AMAÇ

III. KAPSAM VE PLAN

BİRİNCİ BÖLÜM – GÖNDERİLENİN EŞYANIN TESLİMİNİ TALEP HAKKI

I. Gönderilen Kavramı

II. Gönderilenin Taşıma Sözleşmesi Açısından Konumu

III. Gönderilene Eşyanın Teslimini Talep Hakkı Bahşedilmesi

IV. Gönderilenin Hakkı İleri Sürmesi

V. Gönderilenin Eşyanın Teslimini Talep Hakkı ve Tasarruf (Talimat) Hakkı

VI. Gönderilenin Belirlenmesi

VII. Gönderilenle İlişkili Kavramlar

İKİNCİ BÖLÜM – EŞYANIN TESLİMİNİ TALEP HAKKI AÇISINDAN GÖNDERİLENİN HUKUKİ KONUMU

I. Gönderilenin Eşyanın Teslimini Taleple Yükümlü Olup Olmadığı

II. Eşyanın Teslimini Talep Etmiş Gönderilenin Eşyayı Tesellümle Yükümlü Olup Olmadığı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – GÖNDERİLENİN EŞYANIN TESELLÜMÜNE İLİŞKİN MUHTEMEL DAVRANIŞLARI

I. Eşyanın Tesliminin Talep Edilmesi

II. Eşyanın Tesliminin Talep Edilmemesi

III. Eşyanın Teslimi Talep Edilmesine Rağmen Tesellüm Edilmemesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – TAŞIYANIN EŞYAYI TEVDİ VE SATMA HAKKI

I. İki Müessesenin Ortak Sonuca Bağlanması

II. Taşıyanın Talimat Almakla Yükümlü Olup Olmadığı

III. Eşyayı Tevdi Hakkı

IV. Eşyayı Satma Hakkı

V. Taşıyanın Eşyayı Tevdi ya da Satma ile Yükümlü Olup Olmadığı

VI. Taşıyanın Eşyayı İmha, Saklama veya Geri Taşıma Hakkının Olup Olmadığı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – TAŞIYANIN EŞYAYI TEVDİ VE SATMA HAKKI

I. İki Müessesenin Ortak Sonuca Bağlanması

II. Taşıyanın Talimat Almakla Yükümlü Olup Olmadığı

III. Eşyayı Tevdi Hakkı

IV. Eşyayı Satma Hakkı

V. Taşıyanın Eşyayı Tevdi ya da Satma ile Yükümlü Olup Olmadığı

VI. Taşıyanın Eşyayı İmha, Saklama veya Geri Taşıma Hakkının Olup Olmadığı

ALTINCI BÖLÜM – EŞYANIN TASFİYESİ

I. Kavram

II. Eşyanın Tasfiyesine Karar Verilmesi

III. Eşyanın Tasfiye İdaresine İntikali

IV. Eşyanın Satış, Tahsis veya İmhası

V. Tasfiye Kararı Sonrasında Eşyanın Tesliminin Talep Edilmesi

VI. Tasfiye İşlemlerinde Gecikme ve Tasfiye Kararı Sonrası Masraflardan Sorumluluk

SONUÇ

KAYNAKÇA

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI