Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Hukuku - Denizcilik Fakülteleri İçin

Deniz Hukuku - Denizcilik Fakülteleri İçin

Deniz Hukuku - Denizcilik Fakülteleri İçin

Yazar: Hacı Kara

On İki Levha Yayıncılık

Lxx + 506 Sayfa

ISBN: 978-625-7773-42-3

Boyut: 16.2 x 23.5

Sert Kapak – 1. Hamur

2020

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

Kitap Hakkında

Denizci olmak; sağlam bir irade, analitik düşünce yapısı, olaylar karşısında sükunetli bir duruş, zorluklara karşı sabır ve mesleğe karşı sevgi gerektirir. Denizci hareket halindeki bir platformda hayatını sürdürür ve tüm zorluklara karşı koyar. Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Bölümü’nde misafir öğretim üyesi iken bu kitap tasarlanmış ve alt yapısı hazırlanmıştır. Bu eserde öncelikle, temel hukuki bilgiler verilmekte sonra, deniz kamu ve özel hukukuna dair gerekli bilgiler yer almakta ve gemiadamlarının Türk iş kanununa göre hak, borç ve sorumlulukları ile deniz ceza hükümleri anlatılmaktadır. (ÖNSÖZDEN)

İçindekiler:

BİRİNCİ BÖLÜM

Hukukun Temel Kavramları

KAYNAKÇA

1. TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI OLARAK HUKUK

İKİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Deniz Hukuku (Deniz Kamu Hukuku)

KAYNAKÇA

2. ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU

3. ULUSLARARASI DENİZ ALANLARI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Deniz Ticareti Hukuku (Deniz Özel Hukuku)

KAYNAKÇA

4. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN TEMEL KAYNAKLARI

5. TÜRK DENİZCİLİK İDARESİNİN HUKUKİ YAPISI

6. GEMİ KAVRAMI

7. DONATAN VE DONATMA İŞTİRAKİ

8. KAPTAN

9. DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ

10. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

11. DENİZ KAZALARI

12. CEBRİ İCRAYA DAİR ÖZEL HÜKÜMLER

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Deniz İş Hukuku

KAYNAKÇA

13. DENİZ İŞ HUKUKUNA DAİR ÖZELLİKLER

BEŞİNCİ BÖLÜM

Deniz Ceza Hukuku

KAYNAKÇA

14. DENİZ CEZA HÜKÜMLERİ

-KAVRAMLAR DİZİNİ

 

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI