Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Solas - Birleştirilmiş 2001 Baskısı

Solas - Birleştirilmiş 2001 Baskısı

Solas - Birleştirilmiş 2001 Baskısı

Ortak Çalışma Eseri

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Yayınları

867 Sayfa

Boyut: 21.0 x 27.5

Şömizli Cilt – 1. Hamur

2001

Kitap Hakkında

SUNUŞ

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi, SOLAS (Safety Of Life At Sea); gemilerin dizayn kriterlerinden muhabere cihazlarının özellikleri ile muhabere usullerine kadar tüm konuları can ve mal emniyeti açısından inceleyerek kurallar koyan, dünya denizlerinde seyreden gemilerde can ve mal emniyetinin sağlanması için alınması gereken tedbirlerle uyulması gereken uluslararası hukuk kurallarını belirten bir sözleşmedir.

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nun 1 Kasım 1974 tarihinde yaptığı toplantıda kabul edilmiş olup 25 Mayıs 1980 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kitap vasıtası ile yayınlanan 1974 SOLAS sözleşmesinin birleştirilmiş metni, 1978 ve 1988 yıllarında yapılmış olan değişme/düzeltmeler ile çeşitli IMO kararları ile yapılmış olan değişme/düzeltmeleri içermektedir.

Bu kitap, gemilerin inşaa aşamasından başlamak üzere can ve mal emniyeti için, makine, elektrik ve donanımların dizaynlarını, yangın emniyet tedbirlerini, can kurtarma araçlarının özellikleri ile gemide nerelere yerleştirileceğini, telsiz haberleşmesini, seyir güvenliğini, tehlikeli yüklerin taşınma prensiplerini, gemilerde bulunması gereken belge ve dökümanların isim ve kapsamını açıklayan ve kuralların uygulanması konusunda kontrol metodlarını belirleyen, IMO üyesi ülkeler tarafından imza altına alınan, yasal bir dökümandır.

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, SOLAS’a tabi gemilerde bulundurulması ve uygulanması gereken SOLAS kitabının 2001 değişikliklerini de içeren birleştirilmiş baskısını hazırlayarak Türk Denizcilerinin hizmetine sunmuştur. Kitap, IMO yayını olan orjinal SOLAS 2001 kitabının Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı personeli tarafından tercüme edilmesi suretiyle hazırlanmış, kullanışlı olması amacıyla orijinal İngilizce metni ile birlikte basılmıştır. Yasal yönden herhangi bir şekilde ihtilafa düşülmesi durumunda her zaman İngilizce metnin esas alınacağı hatırda bulundurulmalıdır.

Tüm denizcilere güvenli, sakin ve kazasız seyirler dileriz.

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı

İçindekiler:

Önsöz 1

-1974 Uluslararası Denizde Can Emniyeti Konferansı Nihai Kararı 5

-1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin Maddeleri 9

-Harmonize Sörvey ve Sertifikasyon Sistemi Konulu Uluslararası Konferans’ın Nihai Kararı 15

-1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine Dair 1988 Protokol Maddeleri 19

-1974 Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi ve Bununla İlgili 1988 Protokolü Eklerinin Birleştirilmiş Metni 23

Bölüm I Genel Hükümler 25

Bölüm II-1 İnşaat Bölmeleme, Stabilite, Makine ve Elektrik Donanımları 39

Bölüm II-2 İnşaat Yangından Korunma, Yangın İhbar ve Söndürme 123

Bölüm III Can Kurtarma Araçları ve Donanımları 239

Bölüm IV Telsiz Haberleşmesi 275

Bölüm V Seyir Güvenliği 295

Bölüm VI Yüklerin Taşıması 319

Bölüm VII Tehlikeli Yüklerin Taşınması 327

Bölüm VIII Nükleer Gemiler 339

Bölüm IX Gemilerin Güvenli Yönetimi 345

Bölüm X Yüksek Süratli Teknelerin Güvenlik Önlemleri 349

Bölüm XI Genişletilmiş Deniz Güvenliği Özel Önlemleri

Bölüm XII Dökme Yük Taşıyıcıların ilave güvenlik önlemleri

EKLER

Ek-1 Karar A.883 (21) Harmonize Sörvey ve Belgelendirme Sisteminin (HSSC) Global ve Uniform Uygulanması 413

Ek-2 Gemilerde Bulundurulması Gereken Belgeler ve Dökümanlar 416

Ek-3 SOLAS Konferanslarında Kabul Edilen Kararların Listesi 427

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI