Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Ulusal Yetki Alanları Dışında Kalan Açık Denizlerin Korunması Ve Yönetilmesi

Ulusal Yetki Alanları Dışında Kalan Açık Denizlerin Korunması Ve Yönetilmesi

Ulusal Yetki Alanları Dışında Kalan Açık Denizlerin Korunması Ve Yönetilmesi

Editörler: Nesrin Algan, Onur Gönülal

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı

126 Sayfa

ISBN: 978-975-8825-42-4

2019

Kitap Hakkında

Ulusal Yetki Alanları Dışında Kalan Açık Denizlerin Korunması ve Yönetilmesi Çalıştayı’nı 28 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Deniz Ticaret Odası’nda gerçekleştirdik. Toplantıya yoğun ilgi bizleri umutlandırdı. Çünkü Dünya’nın %50’sinden fazlasını içeren çok farklı özelliklerde deniz alanları inceleme konusuydu.

Son zamanlarda ulusal yetki alanları dışında kalan açık denizlerin korunması konusunda bütün Dünya’da büyük gelişmeler oluyor. Öyle ki Birleşmiş Milletler 2018 yılında bu konuda yeni bir sözleşme yapılması için bütün ülkelere çağrı yaparak New York’ta bizim de katıldığımız bir uluslararası toplantı yaptı. Bu toplantının devamı 2019 yılında yapıldı. 2020 yılında ise üzerinde çalışılan bu yeni sözleşmenin imzaya açılması planlanıyor. Toplantıda vakfımızın “High Sea Alliance” ile olan işbirliği sonucu genel kurulda bir basın bildirisiyle görüşlerimizi açıklama şansı bulduk. Bu basın bildirisi kitabın ekindedir. UNCLOS varken böyle yeni bir sözleşmeye gerek var mıydı? Veya yeni
sözleşmeden ne bekleniyor? Türkiye ne yapmalı? Bu soruların cevabı önemli. Çünkü Akdeniz’de açık deniz alanları var ve bu alanlar sürdürülebilir balıkçılık için uygun bölgeler. Ayrıca denizel genetik kaynaklardan yararlanma hususu da önemli.

Açık denizler neden korunmalı? Hukuki gerekçeler, genetik kaynaklar ve yararlanılması, balıkçılık kaynakları, koruma alanları vs. birçok ana konu bu kitabın içeriğini oluşturuyor.

Amacımız, ülkemizin önde gelen uzmanlarını bir araya getirerek ulusal yetki alanları dışında kalan deniz alanlarının yönetimi için kritik bir araştırmacı kitlesi oluşturmak ve böylece bilgi birikimini karar vericilerle ve bilim insanlarıyla paylaşmak. Diğer yandan mevcut ve ilerideki gelişmeleri takip ederek bu konuda çalışacak akademisyenlere katkı da bulunmayı amaçlıyoruz.

Vakfımızın yaptığı bu öncü çalışmaya DTO’nun salonunu tahsis eden oda yönetimine, kitabın editörlerine, toplantıya katılanlara ve sorularıyla katkıda bulunan herkese teşekkür ederim.

Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK – Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı

İçindekiler: 

-Önsöz iv

Açık Denizler İçin Yeni Bir Uluslararası Anlaşma ve Deniz Koruma Alanları – Nilüfer Oral  1

Ulusal Yargı Yetkisi Dışında Açık Denizlerde Çevresel Etki Değerlendirmesi – Süheyla Suzan Gökalp Alıca 8

Açık Denizlerin Korunması ve Akdeniz – Nesrin Algan 31

Açık Denizlerde Biyoçeşitliliğin ve Hedef Dışı Türlerin Korunması Sorunu – Ayaka Amaha Öztürk 55

Türkiye’nin Açık Denizlerle İlgisi ve Bazı Değerlendirmeler – Bayram Öztürk, Onur Gönülal 59

Doğu Akdeniz’de Açık Deniz Denizaltı Dağları, Kanyonları ve Benzeri Yapıların Biyolojik Çeşitlilik Açısından Önemi
Bülent Topaloğlu, Bayram Öztürk 72

Akdeniz Açık Deniz Balıkçılığı ve Bazı Değerlendirmeler – Onur Gönülal, Uğur Uzer 84

Deniz Genetik Kaynaklarını Çevreleyen Bilimsel, Ticari, Siyasi ve Etik Konular – Ünsal Karhan, Evrim Kalkan, Raşit Bilgin 95

-Okyanus ve Denizlerin Genetik Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme – Burak Çoban 105

-TÜDAV Basın Bildirisi 126

Bağlantı:

http://tudav.org/wp-content/uploads/2019/04/TUDAV_Ulusal_Yetki_Alanlari_Disinda_Kalan_Acik_Denizlerin_Korunmasi_ve_Yonetilmesi.pdf

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI