Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türkiye Kıyılarında Önemli Doğa Alanlarını Koruma Ve Savunma

Türkiye Kıyılarında Önemli Doğa Alanlarını Koruma Ve Savunma

Türkiye Kıyılarında Önemli Doğa Alanlarını Koruma Ve Savunma

Yazarlar: Cem Orkun Kıraç, Nesimi Ozan Veryeri

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Yayınları

660 Sayfa

ISBN: 978-975-6908-08-2

2019

(görsel ve bilgi: sadafag.org)

Kitap Hakkında

ÖNSÖZ

Bu kitabı Cem Orkun Kıraç ve Nesimi Ozan Veryeri yazdılar. Yazdıklarının tamamına ben de imzamı atarım. Çok zorlu, çok vefasız bir uğraşının içinde, bir yığın yanlışlığa ve haksızlığa göğüs gererek, elde kalan son doğal kıyı alanlarını ve oralarda yaşayan Akdeniz fokları ve diğer canlı türlerini kurtarmak için canla başla çalıştılar. Yaşatmaya çalıştıkları Akdeniz fokları onların evlatları gibi. Çeyrek asırdan daha uzun bir süredir ülkemiz kıyılarını dolaşarak nerelerde bulunduklarını, nasıl yaşadıklarını gözleyip inceleyerek korunabilmeleri için gerekli bilgileri kendi elleriyle topladılar.

Akdeniz fokları, nesilleri tehlikeli bir şekilde azalmakta olduğundan, yasalarla ve uluslararası sözleşmelerle koruma altındalar. Bu çok iyi bir şey. Bununla birlikte korumanın hayata geçirilmesinde karşılaşılan sorunlar bu nadide canlı türünün geleceğindeki kara bulutların henüz dağılmadığını, hatta artmış olduğunu gösteriyor. Buradan yola çıkarak Marmara, Ege ve Akdeniz’de fokların yaşadıkları kıyı alanlarının bir kısmında birbirinden değişik nedenlerle doğal karakterinin kaybedilmesi tehdidine karşı Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG), SGP’nin de desteklediği bir proje çerçevesinde, iki yıl süreyle bir savunma eylemi gerçekleştirdi. Savunmayı başarıya ulaştırmak için ülkemizde pek alışılmamış ölçüde bir gayret gösterdi. Attığı her adımın bilgi temelli, uygulanabilir ve yasalarla uyumlu olmasına çok dikkat etti. Yerel desteğin öneminin bilincinde ve farkında olarak onları bilgilendirip yanlarına almaya çalıştı. En çetrefilli sorunlarda bile dilini ve üslubunu terbiye ölçüsünün dışına çıkarmadı. Emeklerini, olabilecek iyi şeyler üzerinde yoğunlaştırdı. Denenebilecek bütün meşru yolları denedi.

Gerektiğinde bıkmadan, usanmadan, kararlılık ve azimle bu yolları defalarca tekrarladı. Kısacası, bağcıyı dövmeyip üzüm yemeye çalıştı. Ve bütün bu çabalardan sonra, kitapta ayrıntılarını göreceğiniz kazanımları gerçekleştirdi. Bütün bu çalışmalar sırasında yaşananların objektif ve isabetli bir değerlendirmesini yaptı.

Koruma çalışmaları sırasında yasaları uygulamakla görevli kurum ve kuruluşların bazılarında zaman zaman görüldüğü anlaşılan isteksizlik ve umursamazlık düşündürücüdür. Doğayı korumak aklın gereğidir. Dinler, yasalar, töreler bunu emreder. Hele çevre sorunlarının dünyamızın her köşesini tehdit eder boyutlara vardığı günümüzde doğayı korumak kaçınılmaz bir zorunluluktur. Kimsenin korumayı bir argüman haline getirmeye hakkı yoktur.

Bu kitapta yazılanlar uzun sürmüş ve daha da sürecek olan bir insanlık erdemi öyküsünün bir bölümüdür. Bu öykünün tamamını kaleme alınmasının, özellikle doğal çevrenin korunması alanında çalışacak genç kuşaklara bilgi ve deneyim aktarılması ile doğa koruma tarihine ciddi bir kayıt düşülmesi açılarından yararlı olacağını düşünüyorum.

Proje kapsamında gerçekleştirilenleri kitap haline getirdikleri için SAD-AFAG’ı ve yazarlarını kutluyor, doğa koruma alanında çalışan herkese örnek olacak değerli çalışmalarının devamını diliyor, yaşlı bir doğa korumacı olarak şükranlarımı, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Tansu Gürpınar
Kasım 2017
Ankara

İçindekiler:

-KISALTMALAR 5
-TEŞEKKÜR 6
-ÖNSÖZ 7

 1. ÖZET 9
 2. GİRİŞ 11
 3. ÇALIŞMA ALANLARI 35
 4. ÇALIŞMA YÖNTEMİ 37
 5. NİTELİKSİZ VE SORUMSUZ ÇED VE BİLİRKİŞİ RAPORLARI 47
 6. KIYILARIMIZDAKİ ÖNEMLİ DOĞA ALANLARINDA TAHRİBAT VAKALARI 51

A. PROJE SIRASINDA ELE ALINAN KIYI TAHRİBAT VAKALARI 53
A1 Çanakkale, Karabiga 53
A2 Çanakkale, Karabiga 56
A3 Çanakkale, Karabiga 54
A4 Çanakkale, Karabiga 54
A5 İzmir, Karaburun 59
A6 İzmir, Karaburun 60
A7 İzmir, Karaburun 62
A8 İzmir, Foça 63
A9 İzmir, Foça 65
A10 İzmir, Çeşme 66
A11 İzmir, Çeşme, Urla, Seferihisar 68
A12 İzmir, Özdere 69
A13 Aydın, Kuşadası 72
A14 Muğla, Bodrum 74
A15 Muğla, Bodrum 79
A16 Muğla, Marmaris 80
A17 Muğla, Marmaris 80
A18 Muğla, Marmaris 81
A19 Muğla, Dalyan 81
A20 Muğla, Fethiye 83
A21 Antalya, Kaş 84
A22 Mersin, Aydıncık 86

A23 Mersin, Aydıncık 88
A24 Mersin, Aydıncık 89
A25 Mersin, Gülnar 90
A26 Mersin, Anamur 91
A27 Hatay, Yayladağ 92
A28 Akdeniz Foku Kıyı Mağaralarında Habitat Rahatsızlığı 94

B. PROJE DIŞI DENEYİMLER 95
B1 Aydın, Söke 95
B2 Muğla, Datça 95
B3 İzmir, Karaburun 97
B4 İzmir, Karaburun 97
B5 İzmir, Karaburun 99
B6 Muğla, Ula 100
B7 Muğla Milas Ören / vaka incelemesi 101
B8 Mersin, Yeşilovacık 102
B9 Çanakkale, Karabiga / vaka incelemesi 104

 1. ÖDA SAVUN ÜZERİNE DEĞERLENDİRME 107
 2. HABİTAT KORUMANIN ÖNEMİNE İLİŞKİN BİLİMSEL GÖRÜŞLER 111
 3. KIYI YAŞAM ALANLARI VE BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUKUKİ DAYANAK 123
 4. ÖNEMLİ DOĞA ALANLARININ KORUNMASI VE SAVUNULMASI REHBERİ 131
 5. KAYNAKÇA 138

EKLER

Ek-1: ÖDA SAVUN PROJESİNDE KIYI ALANLARININ KORUNMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞ ve KİŞİLER 145
Ek-2: KIYI ALANLARI SAVUNMASI İLE İLGİLİ BAĞLANTILAR 147
Ek-3: KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 149
EK-4: ÖDA’LARIN KORUNMASINDA RESMİ KURUM YAZIŞMALARI 159
Ek-5: ÖDA SAVUN PROJESİ KISA TANITIM FİLMLERİ 651
Ek-6: ÖDA SAVUN PROJESİ ÜZERİNE HABERLER 653

Bağlantı:

https://defencekbaturkiyedotorg.files.wordpress.com/2020/02/oda_savun_sad_web_r3.pdf

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI