Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türkiye Denizleri Raporu - 2017

Türkiye Denizleri Raporu - 2017

Türkiye Denizleri Raporu - 2017

Ortak Çalışma Eseri

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yayını

44 Sayfa

2017

İçindekiler:

-Denizel Çevre, Canlı Kaynaklar – Prof. Dr. Bayram Öztürk

-Denizel Biyoteknoloji ve Genomik – Prof. Dr. Cemal Turan

-Oşinografi – Prof. Dr. Emin Özsoy

-Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği – Prof. Dr. Hüseyin Öztürk

-Deniz Kirliliği – Prof. Dr. Kasım Cemal Güven

-Deniz Politikası – Prof. Dr. Nesrin Algan

Bağlantı:

http://www.tudav.org/images/2017/documents/TUDAV_2017_Denizler_Raporu_s.pdf

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI