Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

I. Türkiye Derin Deniz Ekosistemi Çalıştayı Bildiriler Kitabı

I. Türkiye Derin Deniz Ekosistemi Çalıştayı Bildiriler Kitabı

I. Türkiye Derin Deniz Ekosistemi Çalıştayı Bildiriler Kitabı

Editörler: Onur Gönülal, Bayram Öztürk, Nuri Başusta

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yayınları

152 Sayfa

ISBN: 978-975-8825-37-0

2017

(görsel ve bilgi: tudav.org)

Kitap Hakkında

ÖNSÖZ

Dünya denizlerinde 200 metre derinlikten sonra başlayan bölgeler ‘Derin Deniz’ veya ‘Deep Sea’ olarak bilinir.

Son 50 yılda sualtı teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak birçok ulus bu bilinmeyen deniz ortamlarını keşfetmek için yarışırken yeni cihazlar denemekte ayrıca yeni türler keşfetmektedirler. Özellikle Amerika, İngiltere, Kanada, Japonya başta olmak üzere birçok ülke derin denizlerin keşfi yanında derin deniz madenciliğine de ilgi göstermektedirler. Daha şimdiden Yeni Gine izin ve ruhsatlandırma işlemlerine başladı bile.
Bütün bunlar olurken ülkemizde bu konuda çalışan uzmanları bir araya getirerek sinerji oluşturma görevini yine TÜDAV üstlendi. Memnuniyetle belirtmek gerekir ki bu çalıştay amacına ulaşmış 17 değişik kurumdan 30 uzman değişik konularda bildiriler sunarak konuya katkı sunmuşlardır.
Amacımız, ülkemiz denizlerinin önemli bir kısmını oluşturan bu özel habitatların daha iyi incelenmesi, korunması özellikle de başta Finike Denizaltı
Dağları gibi alanların daha iyi araştırılarak devlet yetkililerinin ve dünya kamuoyunun yeni bilimsel verilerle aydınlatılması amaçlanmaktadır.
Derin deniz ortamlarında yaşayan türler, geç büyüyen türlerdir. Bu nedenle hassas türlerin ve bunların oluşturduğu özel ekosistemlerin korunması ve
incelenmesi özel bir önem taşır.

Çalıştaya katılan bütün bilim insanlarına, organizasyon işine büyük emek veren Dr. Onur GÖNÜLAL’a teşekkür ederim. Bu ilk çalıştayın Gökçeada’da
yapılması da özel bir önem taşır. Keza bu ada’nın etrafında 1000 m. ulaşan derinlikler bulunur. Bu tür verimli çalıştayların devam etmesi ümidiyle tekrar emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK – Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı

İçindekiler:

-Alvin Denizaltısı ile Derin Deniz Hidrotermal Ekosistemleri Araştırmaları – Mustafa Yücel, Batuhan Çağrı Yapan, Serap Görünme, George Luther 1

-Derinleri Keşfetmek: E/V Nautilus Teknoloji, İşleyiş ve Türkiye Denizlerinde Araştırmalar – Suna Tüzün 8

-Marmara Denizi’nde Argus Denizaltısıyla Yapılan Çalışmalar – Bayram Öztürk, Ayhan Dede, Adnan Sümer 20

-Türkiye Derin Deniz Ekosisteminde Dağılım Gösteren ve Denizel Üst Predatörlerin Mide İçeriklerinde Rastlanan Cephalopod Dişleri – Alp Salman, Elif Çelik 29

-Antalya Körfezinde (Doğu Akdeniz) Bathyal Alan Dip Trol Balıkçılığı ve Çalışmaları – Mehmet Cengiz Deval 48

-İskenderun Körfezi Yakın Çevresi Derin Deniz Trol Balıkçılığında Av Miktarları – Cem Dalyan 56

-Türkiye Derin Deniz Bivalvleri – Alper Doğan, Mesut Önen, Bilal Öztürk 61

-Türkiye Denizlerinde Dağılım Gösteren Derinsu Ekinoderm Türleri – Ertan Dağlı, Alper Doğan 74

-Doğu Akdeniz’de Derin Denizde Dağılım Gösteren Sünger Türleri – Alper Evcen, Bülent Topaloğlu, Melih Ertan Çınar 87

-Saros Körfezi Derin Deniz Balıkları – Melike İdil Öz, Ali İşmen 101

-Türkiye Derin Deniz Malacostraca Türleri – Kerem Bakır 112

-Kuzeydoğu Akdeniz’deki Uluslararası Sularda Yapılan Trol Avcılığı Kıkırdaklı Balıkların Neslini Tehdit Ediyor Mu? – Nuri Başusta, Asiye Başusta, Abdulla Sakallı 122

-Kuzey Ege Derin Deniz (500 – 1500 m) Macrofauna Topluluğu – Onur Gönülal 129

-Akdeniz Derin Deniz Mercanları ve Türkiye Denizlerindeki Durumu – Nur Eda Topçu, Bayram Öztürk 139

Bağlantı:

http://www.tudav.org/images/2017/documents/Gokceada_Derin_Deniz_Calistayi.pdf

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI