Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Akdeniz'den Japon Denizi'ne Denizcilik Konuları Sanayileşme Ve Deniz Kaynakları

Akdeniz'den Japon Denizi'ne Denizcilik Konuları Sanayileşme Ve Deniz Kaynakları

Akdeniz'den Japon Denizi'ne Denizcilik Konuları Sanayileşme Ve Deniz Kaynakları

Editör: A. Merthan Dündar

Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) Yayınları

88 Sayfa

ISBN: 978-605-136-617-3

2022

(görsel ve bilgi: apam.ankara.edu.tr)

Kitap Hakkında

Dünya nüfusu, bu satırların yazıldığı an itibarıyla sekiz milyar kişiyi geçmiştir. Nüfus artışı ile orantılı şekilde ihtiyaçlar ve üretim-tüketim de artmaktadır. Bu bağlamda sanayi üretimindeki artış; ham madde, elektrik, yakıt ve enerji ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Eksiğin giderilmesi için yer altı ve yer üstü kaynakları daha yoğun, daha büyük miktarlarda kullanılmaya başlanmış, insanlığın ortak
zenginlikleri hızla erimeye ve yok olmaya yüz tutmuştur. Bunun yanında, sanayileşmenin getirdiği bir olumsuz sonuç da çevre kirliliğidir. Şüphesiz bu durumdan denizler de olumsuz etkilenmektedir. Dünyada bir milyardan fazla insanın beslenme ve geçim kaynağı olan denizler özellikle plastik atıklar, fosil yakıt kalıntıları ya da kimyasal atıklarla her geçen gün daha da kirlenmekte, deniz canlılarının çeşitliği hatta varlığı tehlike altına girmektedir.

Son yıllarda çevre bilincinin artmaya başlaması ve kamuoyunun etkisi ile kimi sanayi ülkelerinde çevre ve deniz temizliği konularında
umut verici adımlar atılsa da Covid-19 salgının getirdiği yeni şartlar ve küresel üretimi etkileyen savaşlar sonucunda ortaya çıkan enerji
ihtiyacı, özellikle fosil yakıtlara yönelik talebi daha da artırmıştır. Bu durumun olumsuz etkileri bölgesel olmayıp küresel boyuttadır.

Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) olarak biz de 2022 yılı içinde yapmayı planladığımız akademik faaliyetlerin arasına “Sanayileşme ve Deniz Kaynakları” konusunu dâhil etmeyi kararlaştırdık. Japonya Büyükelçiliği’nin de katkısıyla, Akdeniz’den Japon Denizi’ne kadar uzanan geniş coğrafyada özellikle deniz kaynaklarının şimdiki durumuyla geleceği konusunda, Türk ve Japon bilim insanlarının görüşlerini düzenlediğimiz bir panel ile kamuoyuna takdim ettik. Bu
çalışma, panele katkıda bulunan araştırmacıların sunumlarının yazıya dökülmüş hâlidir. Başta konuşmacılarımız olmak üzere projeye destek veren Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Sayın SUZUKI Kazuhiro’ya, her zaman çalışmalarımıza destek veren Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Necdet Ünüvar’a ve Ankara Üniversitesi yönetimine teşekkür ederiz.

Prof. Dr. A. Merthan Dündar
Ankara Üniversitesi
Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
(APAM) Müdürü

İçindekiler

SUNUŞ – A. Merthan Dündar 5

Japonya Büyükelçisi Sayın Suzuki Kazuhiro’dan 7

Deniz İpek Yolu: Deniz Ticaret Yollarında Güvenliğin Önemi – Altay Atlı 11

Ege ve Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Deniz Alanlarının Sınırlarının Belirlenmesine İlişkin Hukuki Zorluklar & Barışı Sağlayacak Olası
Çözümler – Hakan Karan, Berilşah Kocabıyık 21

Doğu Asya ve Güneydoğu Asya’da Denizcilik Sınırlandırmasına İlişkin Sorunlar – Yurika Ishıı 47

Mavi Ekonomi ve Sürdürülebilir Okyanus İçin Bölgesel Ortaklık Stratejileri ve Zorluklar – Kobayashi Mansori 51

Balıkçılık Kaynakları Üzerinde Çevresel Etkiler – Koray Özhan 59

Balıkçılık Kaynaklarının Kullanılması: Çevreleme Talebinden Yönetimde İş Birliğine – Tatsuro Matsuoka 69

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI