Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Genel Oseanoloji - Deniz Bilimlerine Giriş

Genel Oseanoloji - Deniz Bilimlerine Giriş

Genel Oseanoloji - Deniz Bilimlerine Giriş

Yazar: Ahmet Kocataş

Dora Yayıncılık

374 Sayfa

ISBN: 9786054485406

Boyut: 16.5 x 23.5

(görsel ve bilgi: dorayayincilik.com.tr)

Kitap Hakkında

 

OSEANOLOJİ, diğer birçok bilim dalı gibi tek bir bilimden ibaret olmayıp çeşitli bilim ve teknoloji dallarının yeryuvarı yüzeyinin yaklaşık % 71’ini örten okyanus ve denizlere uygulanması sonucu ortaya çıkan çok yönlü bir bilim dalıdır.

Kitap, Jeolojik Oseanografi, Kimyasal Oseanografi, Fiziksel Oseanografi, Biyolojik Oseanografi ve Deniz Teknolojisi olmak üzere beş ana konuyu içeren dokuz bölümden oluşmuştur.

– Oseanografinin Tarihsel Gelişimi
– Yeryuvarı ve Okyanusların Genel Özellikleri: Yeryuvarı, Okyanus ve Yaşamın Orijini, Okyanus ve Denizin Tanımı ve Genel Özellikleri
– Jeolojik Oseanografi: Okyanus Dibinin Fizyografisi, Okyanuslarda Sedimentasyon
– Kimyasal Oseanografi: Deniz Suyunun Genel Bileşimi ve Özellikleri
– Fiziksel Oseanografi: Sinoptik Fiziksel Oseanografi
– Dinamik Fiziksel Oseanografi: Akıntılar
– Biyolojik Oseanografi: Denizler ve Organizmaları, Deniz Ekolojisi, Deniz Teknolojisi, Oseanolojik Araştırmalar, Gerekli Başlıca Araç ve Gereçler
– Oseanolojide Kullanılan Bazı Terimlerin Açıklanması

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI