Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz

Deniz

Deniz

Yazar: Abidin Daver

Kanaat Kütüphanesi Yayını – Resimli Ansiklopedik Neşriyat Serisi

88 Sayfa

Boyut: 15.6 x 22.1

3. Hamur

1932

İçindekiler:

FASIL I – Denizler ve Coğrafya 5

-Denizler ve denizlerin ehemmiyeti, Oseanografi

-Denizlerin mesahai sathiyesi ve cesameti

-Denizlerin ve karaların taksimi; karalar nısıfküresi, okyanuslar nısıfküresi

-Denizlerin tasnifi ve ıstılahatı

-Okyanusların ve denizlerin haritalarda gösterilmesi usulü

FASIL II – Denizlerin Derinliği ve Bu Derinliğin Ölçüsü 16

-İskandiller ve iskandil usulü

-İskandil makinaları

-Bilvasıta iskandil aletleri

-Denizin sathı

-İskandillerin netayici, büyük derinlikler

-Denizaltı zemin avarızı

-Kıt’a yaylası

-Denizin dibi

FASIL III – Deniz Suyu 29

-Deniz suyunun kimyevi terkibi

-Deniz suyunun tuzluluğu nasıl değişir?

-Deniz sularındaki tuzun umumi miktarı

-Deniz suyundan nasıl numune alınır?

-Deniz suyunun kesafeti

-Deniz suyu tazyik ile takabbuz eder

-Denize düşen cisimler dibe kadar gider

-Deniz suyunun rengi ve fosforlanması

-Deniz suyunun şeffafiyeti

-Deniz suyunda ziyanın inkisarı

-Deniz suyunun imbisatı ve harareti mahsusası

IV. FASIL – Denizlerin Harareti ve Buzları 43

-Deniz suyunun harareti

-Deniz termometreleri

-Deniz sularında hararet derecesi

-Deniz sathındaki sularda hararet tebeddülleri

-Derin sulardaki hararet

-Akdenizin harareti

-Okyanuslar kütlesindeki vasati hararet

-Denizlerdeki buzlar

-Bangiz

-Buz dağları (İcberg)

FASIL V – Dalgalar, Soluğan, Meddücezir 56

-Soluğan neden olur?

-Çırpıntı ve tedahül

-Rüzgar dalgaları

-Dalgaların eb’adı

-Çatlaklar

-Dalgaların mihaniki kudreti

-Deniz tutması

-Zelzele dalgaları ve orkozlar

-Meddücezir

-Yüksek met, alçak met

-Emsal ve met irtifaı vahidikıyasisi

-Met dalgası, sükunet hali

-Meddücezirin ıttırasızlıkları ve esbabı

-İçdenizlerde meddücezir

-Meddücezirlerin kudreti

-Deniz akıntıları

-Gulf Stream (Golf Strim)

-Soğuk akıntılar

-Diğer deniz akıntıları

-Cenup denizleri akıntısı, mukabil akıntılar

-Deniz akıntılarının ehemmiyeti

-Akıntılar ve balıkçılık

-Deniz akıntılarının sebep ve menşei

-Suların kesafeti arasındaki farkın akıntılara tesiri

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI