Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türk Sularında Seyahat

Türk Sularında Seyahat

Türk Sularında Seyahat

Yazarlar: George William, Frederick Howard

Çevirmen: Şevket Serdat Türet

Tercüman Gazetesi Yayınları – 1001 Temel Eser

121 Sayfa

Boyut: 13.2 x 19.3

Karton Kapak – 2. Hamur

1978

Kitap Hakkında

Bu eserinde kendisini “Earl of Carlisle” (İngiltere’nin Kuzey-Batısında Cumberland eyâletinin merkezi Carlisle’in 7. Kontu) olarak takdim eden George William Frederick Howard (1802-1864), 6. Carlisle Kontu George Howard’ın büyük oğlu alup, Oxford’da okumuş, klasik diller üzerinde doktora yapmış, siyasi hayatı kadar edebi faaliyetleriyle de tanınmış bir şahsiyettir. 23 yaşında iken, amcası Devonshire Dükü ile birlikte Rus Çarı Nikola’nın tac giyme merasiminde bulunmak üzere Saint-Peters-burga gitmiş; İngiltere’ye dönüşünde siyasi hayata atılarak çeşitli hizmetlerde bulunmuş ve ez-cümle İrlanda Genel Sekreterliği gibi güç bir vazifeyi altı yıl (1835-1841) başarıyla ifa etmiştir. Daha sonra Kuzey Amerika’ya yaptığı seyahat müşahedelerini bir hatıra defterinde toplayıp neşrederek (“Own Travels in America”) bir hayli ilgi toplamıştır.

Lord John Russell’ın ilk kabinesinde (1846 – 1851) Orman Bakanı olarak, vazife alan G.W.F.Howard, 1848’de babasının ölümü üzerine 7. Carlisle Kontu ünvanını almış, 1849’da Lordlar Kamarasına girmiş Lancaster Dükalığı Başmüfettişliğinde bulunmuş, 1853’de Aberdeen üniversitesi Rektörlüğü’ne getirilmiştir. 1855`de İrlanda Lordluğu Vekaletine tayin olunmuş ve ölümüne kadar bu vazifede kalmıştır.

Müteaddid makaleleri, yüzlerce konferansı, mükafat kazanmış şiirleriyle XIX. asır İngiltere’sinin maruf bir siması olan G.W.F.Howard’ın, sonradan toplanan şiirleri, konferans ve nutukları yanında, İstanbul’un Türkler tarafından fethine dair manzum bir bir trajedi(!)’si de vardır.

31 Mart 1853’den itibaren 12 ay süren Doğu Seyahatinde gördükleri, Türkler hakkındaki düşüncelerini, tercümesi sunulan “Diary in Greek and Turkish waters” (Londra, 1854)’da toplamıştır. Kırım Harbi’ne tekaddüm eden devrede Türkler lehine Batı Avrupa’da hasıl olan sempatinin müellife de tesiri düşünülebilir. Eserin Yunanistan ve adalara ait kısımları ihmal edilerek yalnız Türkiye sahillerine ait tasvirin tercümesi verilmiştir.

Klasik kültürle yetişmiş bir İngiliz devlet adamının, geçen asır ortalarına ait Türkiye ve Türkler hakkındaki intibalarının okuyucuyu ilgilendireceği ümidindeyiz.

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI