Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Sorular Ve Cevaplar İle - Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Kavramı

Sorular Ve Cevaplar İle - Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Kavramı

Sorular Ve Cevaplar İle - Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Kavramı

Yazar: Cihat Yaycı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları

72 Sayfa

ISBN: 9789756786208

Boyut: 15.0 x 22.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2019

(görsel: idefix.com, bilgi: simurg.com.tr, idefix.com)

Kitap Hakkında

Ülkemizin kara sınırları dahilindeki vatan toprağı ile birlikte; denizlerimiz olan Mavi Vatanımızın da her zerresinin tüm zenginlikleri ile beraber yine ülkemize ait olduğu bilgisi; içinde bulunduğumuz bugünlerde her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir.

Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin daha iyi bilinmesi, Doğu Akdeniz başta olmak üzere deniz yetki alanlarımızın bütünüyle anlaşılması bakımından Dr. Tümamiral Cihat YAYCI tarafından kaleme alınan “Sorular ve Cevaplar ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Kavramı” kitabı yayınlanmıştır.

Deniz Hukuku milletlerarası hukukun en eski konularından biridir. Milletlerarası Deniz Hukukunun temel kaynağı esasında örf ve adet hukukudur. 20 Haziran -29 Ağustos 1974 tarihleri arasında Karakaş’ta yapılan toplantıyla başlayan Üçüncü Deniz Hukuku Konferansı 10 Aralık 1982 tarihinde Montenegro Bay’da imzaya açılan deniz hukukuna dair Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun veya bilinen adıyla Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS)’nin kabulüyle sonuçlanmıştır. Üçüncü Deniz Hukuku Konferansında ortaya çıkan başlıca gelişmelerden biri de deniz yetki alanları kavramlarına Münhasır Ekonomik Bölge(MEB)’in girmiş olmasıdır. Daha önceleri kıta sahanlığı ile karasularının ötesine geçen deniz yetki alanları sınırlandırması, bu kez kıta sahanlığını da yeterli görmeyip MEB’in yazılı hukuka dahil edilmesiyle daha da genişlemiştir. Bu gelişmelerin denizlerin paylaşım mücadelesini daha da hızlandırdığı, üç tarafı denizlerle çevrili bir devlet olan Türkiye için de hayati önem taşıdığı açıktır.

“Sorular ve Cevaplar ile Münhasır Ekonomik Bölge(MEB) Kavramı” kitabı yapılan detaylı araştırmalar neticesinde; “Sorular ve Cevaplar ile Münhasır Ekonomik Bölge(MEB) Kavramı” kitabında; içeriği, dayanakları ve uygulamaları açısından soru, cevaplarla, haritalarla akademik anlaşılır bir dille anlatılmıştır.

Ülke gündemimizin önemli konusu olan; Doğu Akdeniz yetki alanları başta olmak üzere Münhasır Ekonomik Bölge(MEB) kavramının anlaşılması ve bilinmesi bakımından kitap tüm okuyucularımızın istifadesine sunulmuştur.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler:

Giriş 5

1- Kıta Sahanlığı Nedir? 6

2- Münhasır ekonomik Bölge (MEB) Nedir? 9

3- MEB ile Kıta Sahanlığı Arasındaki Temel Farklılıklar Nelerdir? 11

4-MEB Uygulaması Örf Adet Hukukuna Nasıl Dönüşmüştür? 12

5- MEB’de Balıkçılık Uygulaması Nasıldır? 13

6- MEB’de Bilimsel Araştırma Yapma Hakkı Nasıl Kullanılmaktadır? 17

7- MEB’de Çevrenin Korunmasına İlişkin Düzenlemeler Nelerdir? 20

8- MEB’de Kablo ve Boru Döşeme Hakkı Nasıl Düzenlenmiştir? 24

9- MEB’de Bulunan/İnşaa Edilen Platform ve Tesislerin Hukuki Statüsü Nedir? 28

10- MEB’de Kıyıdaş Ülkelere Tanınan Hak ve Yetkiler Nelerdir? 33

11- MEB’in Kıyıdaş Ülkelere Yüklediği Sorumluluklar Nelerdir? 33

12- Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni İmzalamaması MEB Uygulamalarını ve MEB Haklarından İstifadesini Engeller mi? 24

13- Türkiye’nin MEB’deki Uygulama, Yetki ve Sorumluluklarını Düzenleyen Bir Kanunu Mevcut mudur? 35

14- Kıta Sahanlığını İlan Etmek Zorunluluğu Var mıdır? 36

15- MEB İlan etmek Zorunluluğu Var mıdır? 36

16- MEB İlanı İçin İzlenmesi Gereken Prosedür Nedir? 36

17- Türkiye’nin Sınırlandırma Anlaşması Yapmadan MEB İlan ettiği Bir Uygulaması Var mıdır? 37

18- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Ne Zaman MEB ilan Etmiştir? 38

19- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Kimler ile Sınırlandırma Anlaşması İmzalamıştır? 39

20- Doğu Akdeniz’de Sınırlandırma anlaşması Yapmaksızın Tek Başına MEB İlan Eden Diğer Devletler ya da Yönetimler Var mıdır? 40

21- Orta ve Batı Akdeniz’de MEB İlanı ya da Anlaşma Yapmış Olan Devletler Hangileridir? 41

22- Ters Yöndeki Adaların, Anakaradaki Deniz Yetki Alanlarına Etkisi ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ile Uluslararası Hakem Heyeti Kararları Nelerdir? 42

23- Doğu Akdeniz’de Enerji Nakil ve Boru Hatlarına İlişkin Son Gelişmeler Nelerdir? 54

24- Doğu Akdeniz’de İcra Edilen Araştırma/Sondaj Faaliyetlerine İlişkin 2018 Yılı İtibarıyla Son Gelişmeler Nelerdir? 58

25- Doğu Akdeniz’de Türkiye MEB İlan Etmeli midir? 64

26- Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Karşılıklı Kıyıları Olan Devletler Var mıdır? 66

27- Doğu Akdeniz’de KKTC’nin Karşılıklı Kıyıları Olan Devletler Var mıdır? 68

EK-1 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin Statüsü 69

Kısaltmalar 72

 

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI