Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Küresel Bakışla Kutup Çağı-4 - Yüksek Kuzeyin Stratejik Takımadaları: Spitzbergen/Svalbard - Neden Ve Niçin?

Küresel Bakışla Kutup Çağı-4 - Yüksek Kuzeyin Stratejik Takımadaları: Spitzbergen/Svalbard - Neden Ve Niçin?

Küresel Bakışla Kutup Çağı-4 - Yüksek Kuzeyin Stratejik Takımadaları: Spitzbergen/Svalbard - Neden Ve Niçin?

Editörler: Harun Gümrükçü, İsmail Ceritli

Nobel Akademik Yayıncılık

176 Sayfa

ISBN: 9786254023460

Boyut: 16.0 x 23.5

Karton Kapak – 2.Hamur

2020

(görsel: nobelkitap.com, bilgi: dr.com.tr, nobelkitap.com)

Kitap Hakkında

1990’lı yılların başına kadar Arktika Bölgesi birçok araştırmacı tarafından çok uzakta olan bir buzul çölü olarak algılanıyordu. Bu çölün en stratejik coğrafyası Spitzbergen Takımadaları’dır. İnsandan çok kutup ayılarının hükümranlığındaki ve insan cesedinin çürümediği bu buzullar diyarı, bir zamanlar kutup kâşiflerinin son durağı, Avrupa medeniyetinin bittiği son noktaydı. Takımadaların hukuki statüsü 1920 tarihli Spitzbergen Antlaşması’yla belirlenmiş olup söz konusu Antlaşma günümüze kadar 46 devlet tarafından imzalanmıştır. Antlaşma’ya göre Norveç’e bu toprakların yönetimi için kâhyalık görevi verilmiş ve diğer akit tarafların vatandaşları ve işverenlerine başka hiçbir antlaşmada öngörülmemiş nitelikte haklar tanınmıştır. Bu kendine has özellikleri içeren antlaşma;

Akit tarafların vatandaşları ve işverenleri arasında ayrımcılığı yasaklamakta;

Akif tarafların vatandaşlarına sınırsız oturma izni alma, ayrımcılığa uğramadan çalışma ve ekonomik faaliyetlerde bulunma hakkını vermekte;

Tüm taraflara eşit davranma (muamele eşitliği) prensibinden hareket etmekte;

Spitzbergen’in sivilleştirilmesi ve alanın askeri amaçlar için kullanılması yasağını getirmekte;

Spitzbergen’de toplanan vergilerin burada harcanması zorunluluğunu koymakta;

1920 tarihinden önce verilen hakların aynen devam etmesini garantilemektedir.

Genelde Arktika Bölgesi ve özelde Spitzbergen Takımadaları, 2000’li yılların başından itibaren bilim dünyasını en fazla meşgul eden konular arasına girmiş ve ülkemizde Küresel Bakışla Kutup Çağı altında yapılan çalışmalarla yerini bulmuştur. Küresel düzeyde artan çevre sorunlarına ve iklim değişikliğine olan ilginin artmasıyla algılamada çok uzakta olan bu coğrafyalar giderek daha ulaşılabilir hâle gelmişlerdir.

Soğuk Savaş yıllarında bu bölgelere atfedilen öğrenilmiş değersizlik zaman içinde değişmiş, özellikle Kuzey Kutbu Bölgesinde askerileşmenin yerini kaynakların ekonomik potansiyeli almaya başlamıştır. Bunun bir sonucu olarak doğal zenginliklere, daha düşük maliyetlerle, daha güvenli koşullar altında ve rekabetin daha kolay olduğu ortamlarda ulaşılmaktadır.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI