Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Karadeniz: 2020 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler

Karadeniz: 2020 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler

Karadeniz: 2020 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler

Editör: Özgür Tüfekçi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları

726 Sayfa

ISBN: 978-605-2271-35-3

2021

(görsel ve bilgi: ktu.edu.tr)

Kitap Hakkında

“Karadeniz: 2020 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler” yayın hayatına başladığı bu ilk çalışmayla küresel ve bölgesel gelişmelere odaklanarak bölge ile ilgilenen araştırmacılar için bir başvuru kaynağı olmayı
amaçlamaktadır.

Kısa zamanda yoğun bir çalışma ve emeğin ürünü olarak sizlerle buluşan elinizdeki eserin bilgi ağırlıklı olması hedeflenirken, yazarların yapmış olduğu analizler okuyucunun takdirine bırakılmıştır. Bu noktada birbirinden değerli yazarlarımız çalışmalarını uzmanlıkları çerçevesinde sunarken analitik yaklaşımlarıyla birbirini tamamlayan bölümleri kitaba bütüncül bir perspektif katmaktadırlar.

2020’de Karadeniz Havzasındaki gelişmelerin ele alındığı bu kitapta yirmi bir makale yer almaktadır. Üç bölümden oluşan kitabımızın ilk bölümünde havzadaki ülkelerden onunun 2020 yılında yaşadıkları süreçler masaya yatırılırken; ikinci bölümde uluslararası aktörlerin havzaya yaklaşımları ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise nispeten daha bağımsız makalelerle Karadeniz havzası farklı açılardan incelenmekte ve okuyucuya ilk iki bölümdeki makaleleri analitik olarak birleştirebilecekleri alan sunulmaya çalışılmaktadır.

Birinci bölüm Rukiye Patan ve Özgür Tüfekçi’nin Türkiye’nin pandemi koşulları altında 2020 yılında geçirmiş olduğu süreçleri ele aldığı “Çok Yönlü Dış Politika Arayışında Türkiye: 2020” başlıklı çalışma ile başlamaktadır. Akabinde Hülya Kınık “Karabağ Savaşı ile Yeniden Dirilen Azerbaycan: 2020”; Vahit Güntay “İç Sorunlar ve Çözüm Arayışları İçinde Bulgaristan: 2020”; Dilek Karadeniz Topal “Var Olma Mücadelesi İçinde Ermenistan: 2020″; Hasan Yılmaz “Batı ile Bütünleşme Sürecinde Gürcistan: 2020”; Selim Kurt “Doğu ile Batı Arasında Yönünü Arayan Moldova: 2020”; Eda Tutak “Pandemi ve Seçim Kıskacında Romanya: 2020”; Yaşar Sarı “Bölgesel Mücadelenin Küresel Aktörü Rusya: 2020”; Adnan Seyaz “Reform Arayışının Gölgesinde Ukrayna: 2020”; Şeyma Kalyoncu “Müzmin Sorunlar Sarmalında Yunanistan: 2020” başlıklı makaleleriyle havza ülkelerini ele almaktadırlar.

İkinci bölümde ise havzanın dışındaki aktörlerin havza ülkelerine yaklaşımları ve politika oluşturma süreçleri Murat Ülgül’ün “Trump Giderken: Amerika Birleşik Devletleri’nin Karadeniz Politikası, 2020”; Pelin Çolak ve Ceren Hakyemez’in “NATO ve Geniş Karadeniz Havzası: 2020”; Müge Yüce’nin “Geniş Karadeniz Havzası’nda Çin’in Yeniden Konumlanma Stratejisi: 2020”; ve Fevzi Kırbaşoğlu ve Özgür Tüfekçi’nin “Avrupa Birliği’nin Geniş Karadeniz Havzası’na Yönelik Politikaları: 2020” başlıklı makaleleriyle incelenmektedir.

Son bölümde ise ilk iki bölümdeki makaleleri tamamlayıcı ve birleştirici olarak Rahman Dağ “Ukrayna ve Suriye Krizlerinin Kesişimi: Rusya ve Türkiye’nin Jeopolitik Mücadelesi”; İsmail Köse “Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz Havzası’nda Göç”; Bülent Şener ” ‘Kanal İstanbul’ Projesinin Montrö Boğazlar Rejimine Olası Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme”; Anıl Çağlar Erkan ve Ayça Eminoğlu “Karadeniz Bölgesi Enerji Dinamikleri”; Nisa Erdem “Çevresel Sorunlar Bağlamında Karadeniz Havzasında Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası İş Birlikleri”; Ahmet Ateş “2020 Yılı Rus İstihbarat Faaliyetleri”; Büşra Yılmaz ve Murat Çemrek “Karadeniz ve Küreselleşme”; Bayram Güngör “Geniş Karadeniz Bölgesi’nde Entegrasyon Hareketleri ve Güç Mücadelesi: Jeoekonomik Bakış” makaleleriyle elinizdeki eserin tamamlanmasını sağlamışlardır.

Yıllık mahiyetinde hazırlanan çalışmanın bu sayısının yayımlanması hususunda yazılarıyla katkıda bulunan değerli yazarlarımıza ve kitabımıza teveccüh gösteren saygıdeğer okurlarımıza teşekkür ederim.

Doç. Dr. Özgür TÜFEKÇİ – KTÜ-SAM Müdürü
Trabzon – Nisan 2021

İçindekiler:

TAKDİM 8

1.BÖLÜM: BÖLGE ÜLKELERİNİN 2020 GÖRÜNÜMÜ

-Çok Yönlü Dış Politika Arayışında Türkiye: 2020 – Rukite Patan ve Özgür Tüfekçi 12

-Karabağ Savaşı ile Yeniden Dirilen Azerbaycan: 2020 – Hülya Kınık 51

-İç Sorunlar ve Çözüm Arayışları İçinde Bulgaristan: 2020 – Vahit Güntay 78

-Var Olma Mücadelesi İçinde Ermenistan: 2020 – Dilek Karadeniz Topal 108

-Batı ile Bütünleşme Sürecinde Gürcistan: 2020 – Hasan Yılmaz 143

-Doğu ile Batı Arasında Yönünü Arayan Moldova: 2020 – Selim Kurt 182

-Pandemi ve Seçim Kıskacında Romanya: 2020 – Eda Tutak 208

-Bölgesel Mücadelenin Küresel Aktörü Rusya: 2020 – Yaşar Sarı 243

-Reform Arayışının Gölgesinde Ukrayna: 2020 – Adnan Seyaz 290

-Müzmin Sorunlar Sarmalında Yunanistan: 2020 – Şeyma Kalyoncu 320

2. BÖLÜM: ULUSLARARASI AKTÖRLER VE GENİŞ KARADENİZ HAVZASI

-Trump Giderken Amerika Birleşik Devletleri’nin Karadeniz Politikası: 2020 – Murat Ülgül 354

-NATO ve Geniş Karadeniz Havzası: 2020 – Pelin Çolak ve Ceren Hakyemez 385

-Geniş Karadeniz Havzası’nda Çin’in Yeniden Konumlanma Stratejisi: 2020 – Müge Yüce 412

-Avrupa Birliği’nin Geniş Karadeniz Havzası’na Yönelik Politikaları: 2020 – Fevzi Kırbaşoğlu ve Özgür Tüfekçi 439

3. BÖLÜM: GENİŞ KARADENİZ HAVZASINDA SINIRAŞAN SORUNLAR

-Ukrayna ve Suriye Krizlerinin Kesişimi: Rusya ve Türkiye’nin Jeopolitik Mücadelesi – Rahman Dağ 476

-Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz Havzası’nda Göç – İsmail Köse 498

-“Kanal İstanbul” Projesinin Montrö Boğazlar Rejimine Olası Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme – Bülent Şener 523

-Karadeniz Bölgesi Enerji Dinamikleri – Anıl Çağlar Erkan ve Ayça Eminoğlu 551

-Çevresel Sorunlar Bağlamında Karadeniz Havzasında Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası İş Birlikleri – Nisa Erdem 595

-2020 Yılı Rus İstihbarat Faaliyetleri – Ahmet Ateş 625

-Karadeniz ve Küreselleşme – Büşra Yılmaz ve Murat Çemrek 650

-Geniş Karadeniz Bölgesi’nde Entegrasyon Hareketleri ve Güç Mücadelesi: Jeoekonomik Bakış – Bayram Güngör 678

-Yazarlar 714

Bağlantı:

https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sam_89e17.pdf

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI