Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Ege Denizi - Türkiye İle Komşu Adalar

Ege Denizi - Türkiye İle Komşu Adalar

Ege Denizi - Türkiye İle Komşu Adalar

Yazarlar: Sırrı Erinç, Talip Yücel

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını

112 Sayfa

Boyut: 16.5 x 23.5

Karton Kapak – 1.Hamur

1978

Kitap Hakkında

ÖNSÖZ

Ege Denizi, Türkiye ile Yunanistan arasında bir mücadele sahası ve anlaşmazlık konusu olmakta devam ediyor. Bu ihtilaf Osmanlı İmparatorluğu’na karşı isyan bayrağını çekmiş Yunanistan’ın istiklaline kavuşmasıyla başlar.

O tarihten sonra Yunanistan, kendini, Bizans’ın varisi sayarak Ege adalarına yayılmaya koyulmuş, bir ara Anadolu’yu istilaya bile kalkışmıştı. Anadolu yenilgisi, batılı ilim adamlarının sandığı gibi, Yunanistan için ricat devrinin başlangıcı değildir. Olsa olsa bu, sınır tanımıyan Yunan ihtirasları için bir duraklama ve belki biraz dinlenme devresi sayılabilir. Zira Ege’de tam bir hakimiyet tesisini gerçekleştirmek üzere Yunanistan’ın Menteşe adalarını da sınırları içine alması, bu tarihten sonraya başlar. Ancak bu hakimiyet, iki ülke arasında kurulan dostluk sebebiyle, önceleri Türkiye’yi rahatsız edecek mertebeye varmamıştı. Taşoz adası kuyularının Ege’de petrol yatakları bulunduğu ihtimalini kuvvetlendirmesi ve Kıbrıs barış harekatının sebep olduğu gerginlik, uzun zamandır küllenmiş gibi görünen bir gerçeği, Yunanistan’ın Ege’ye bütünüyle sahip olma isteğini su üstüne çıkarmıştır.

Sırtını, şimdi Amerika Birleşik Devleti’ne dayıyan komşumuz, fiilen bir Yunan gölü haline getirdiği Ege denizinin, hukukan da kendine ait olduğunu tescil gayreti içinde bulunuyor. Bu gayeye ulaşmak üzere Yunanistan, milletlerarası platformlarda ileri sürülen ve ekserisi ilmi bakımdan yanlış kıstaslardan cesaret alarak, Ege denizinde, menfaatlerine en uygun faydalanma sahaları tesbitine çalışıyor ve bu sahaları Türkiye’yi zorla kabul ettirebileceğini umuyor.

Bu araştırmanın hedefi, Ege anlaşmazlığı temelinde yatan gerçekleri ilmi bakımdan gözden geçirmek, Adalar denizindeki Yunan iddialarının mesnedsizliğini ortaya koymak ve hakkaniyete uygun çözüm yollarını işaret etmektir.

İçindekiler:

ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM

Prof.Dr. Sırrı Erinç  – Ege Denizi (Tabii şartları, kaynakları ve faydalanma alanlarının jeomorfolojik metodlarla sınırlandırılması)

GİRİŞ 3

A. Ege Denizinin tabii şartlarına ve potansiyeline toplu bakış 6

A/1- Mevki, boyutları, konfigürasyon ve neticeleri 6

A/2- Jeomorfolojik hususiyetler, yapı ve deniz tabanı potansiyeli 8

A/3- İklim şartları ve neticeleri 19

A/4 – Adaların vejetasyon hususiyetleri 22

A/5 – Hidrolojik şartlar ve neticeleri 23

A/6 – Biyolojik şartlar ve organik kaynaklar 26

B. Ege Denizi’nde faydalanma alanlarının sınıflandırılması bakımından jeomorfolojik kriterler 30

B/1 – Kıt’a şelfinin tarifi ve şelfin sınırlandırılması için teklif edilen kriterler 31

B/2 – Tabi uzantı kavramı ile alakalı meseleler 41

B/3 – Ekonomik bölge kavramiyle alakalı meseleler 44

B/4 – Adalar ve kıt’a şelfi münasebetlerine ait meseleler 47

– Netice 48

Bibliografik notlar

İKİNCİ BÖLÜM

Prof. Dr. Talip Yücel – Türkiye ile komşu adaları

A. Menteşe adaları ve Meis 55

B. Saruhan Adaları 71

B/1 – Sisam 73

B/2 – Furni 80

B/3 – Ahıkerde (Nikarya) 82

B/4 – İpsara 83

B/5 – Sakız 84

C. Çanakkale adaları 93

C/1 – Midilli 93

C/2 – Limni 96

C/3 – Gökçeada 98

C/4 – Bozcaada 100

D. Trakya adaları 102

D/1 – Semadirek 102

-Netice 105

Faydalanılan eserler 107

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI