Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Akdeniz'de Osmanlılar Ve Habsburglar 1550-1600 - Siyaset-Ticaret-Ziyaret

Akdeniz'de Osmanlılar Ve Habsburglar 1550-1600 - Siyaset-Ticaret-Ziyaret

Akdeniz'de Osmanlılar Ve Habsburglar 1550-1600 - Siyaset-Ticaret-Ziyaret

Yazar: Ergün Özsoy

Libra Kitap

370 Sayfa

ISBN: 978-605-2380-67-3

Boyut: 13.5 x 21.0

Karton Kapak

2018

Kitap Hakkında

1550-1600 yılları, Osmanlı-Habsburg ilişkileri bakımından hem iki imparatorluğun sıkça anlaşma yaptığı ya da var olanları tecdid ettiği bir barış zamanı, hem de şiddetli çatışmalar dönemidir. Diplomatik ilişkiler geliştikçe, Avrupa’da yazılan eserler aracılığı ile Türkleri ve İslam’ı tanıma gayretleri sürdürülüyor, bir taraftan da bu ezeli düşmana, ama aynı zamanda daha müsamahakâr bir yönetimi olduğu düşünülen Osmanlı idaresine, halkın meyletmesinin önüne geçmek amacını da güden bir anti propaganda yürütülüyordu. Avrupa topraklarının Türk akınlarına karşı savunması ciddi bir problem oluşturuyor, bunun için gerekli olan harcamalar Türk Vergisi adıyla toplanıyordu. Aynı dönemde Osmanlı topraklarına çeşitli sebeplerle gelenler yazdıkları seyahatnameler yanında Avrupa’ya taşıdıkları çiçekler, ağaçlar, hayvanlar, el yazması kitaplar aracılığı ile tarihin akışında etkili oluyorlardı. Elçi Busbeck’in mektuplarında belirttiği gibi Avrupalılar, Osmanlı İmparatorluğu’nu ve Türkleri tanımakla kalmamışlar, onlardan öğrenmeleri gereken çok şey olduğunu fark etmişler, bunun ötesinde her türlü kurumu ve anlayışı farklı olan bu büyük devleti, bu yabancı toplumu gözlemleyerek kendi eksikliklerini tamamlayabileceklerini de idrak etmişlerdi. Bu çarpıcı dönemin, olayları ve kişileri ile birlikte karşılıklı olarak araştırılarak değerlendirilmesi bu çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır.

İçindekiler

RESİMLER

TABLOLAR

HARİTALAR

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

Kaynaklar Üzerine

Metod Hakkında

Kavramlar: Milliyet-Hanedan-Din

BİRİNCİ BÖLÜM – SİYASET

Osmanlı-Habsburg İlişkilerine Bakış

On Altıncı Yüzyılda Akdeniz Dünyası

Kanuni Sultan Süleyman ve Batı

Reichstag ve Kutsal Roma İmparatorları

V. Karl ve Evrensel Monarşi (Monarchia Universalis)

I. Ferdinand’ın Türklere Karşı Varolma Mücadelesi

II. Maximilian ve Edirne Ahidnâmesi

II. Rudolf Devri ve Uzun Savaş

Akdeniz’de Mücadele: Malta Kuşatması – Kıbrıs’ın Fethi –

Osmanlı-Habsburg Sınır Mücadelesi

Augsburg Şehri Hakkında

Hediye ve Haraç Meselesi (Ehrengeschenke

Türklere Karşı Propaganda

Kutsal İttifak – “Heilige Liga”

İKİNCİ BÖLÜM – TİCARET

Osmanlılar ve Habsburglar Arasındaki Ticari İlişkiler

Akdeniz’de ve Osmanlı Topraklarında Alman Ticareti

Macaristan ve Budin Üzerinden Osmanlı-Habsburg Ticari İlişkileri

Budin Kanunnameleri ve Gümrük Kayıtlarına Göre Osmanlı-Habsburg Ticareti

Budin İskelesine Gelen Gıda Maddeleri

Giyim Eşyaları

Deri Ürünleri

Diğer Gruptaki Mallar

Osmanlı-Habsburg İlişkilerinde Slovakya Madenleri

Osmanlı-Habsburg İlişkilerinde Fuggerlerin Rolü

Türk Vergisi (Türkensteuer

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – ZİYARET

1550-1600 Yılları Arasında Seyahatnameler

Türk İmajı Meselesi

Osmanlı Başkentine Gönderilen Elçiler

İlk Elçiler

1546-1547 Gerhard Veltwyck

1546-1552 Johann Maria Malvezzi, Mukim Elçi

1553 Anton Verantius – Franz Zay

Busbeck – 1556-1562

Busbeck Sonrası Dönem

1562 – 1569 Albert von Wys(Vüs)

Karl Rym von Estbeck 1569-1573

1573-1578 David von Ungnad – Elçi-yi Muhibbi

1578-1580 Joachim von Sinzendorf

1580-1584 Freiherr Friedrich von Breuner, Elçi

1584-1590 Paul / Michael, Freiherr von Eytzing

Seyyahlar – Seyahatnameler

Hans Dernschwam 1553-1555

Reinhold Lubenau

Friedrich Seidel

Stephan Gerlach’ın Faaliyetleri

İkinci Gerlach Salomon Schweigger

Leonhard Rauwolf

Hans Ulrich Krafft

Michael Heberer

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI