Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Gemi İnşa Sözleşmeleri

Gemi İnşa Sözleşmeleri

Gemi İnşa Sözleşmeleri

Yazar: Hikmet Cem Congar

Seçkin Yayıncılık – Taşıma ve Sigorta Hukuku Dizisi

336 Sayfa

ISBN: 9789750282010

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2023

(görsel ve bilgi: seckin.com.tr)

Kitap Hakkında

Taşıma ve Sigorta Hukuku Serisi’nin dördüncü kitabı olan “Gemi İnşa Sözleşmeleri” isimli bu eserde; sözleşmenin kurulması, tarafların hak ve yükümlülükleri, sözleşmenin sona ermesi konuları ele alınmıştır.
Denizcilik ve gemi inşa alanlarında uzmanlaşmak isteyen herkesin yararlanabileceği ve farklı açılımlar yakalayabilecekleri temel bir kaynak olacağı inancıyla hazırlanan eserde; denizciliğin uluslararası niteliği nedeniyle, tüm alanlardan öğrenci ve profesyonellerin rahatlıkla faydalanabilmesi amacıyla sade bir dil kullanılmasına özen gösterilmiştir.

İçindekiler

-Önsöz 5
-Kısaltmalar 13
-Giriş 15
I. BÖLÜM – GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, ÇEŞİTLERİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ
I. GEMİ KAVRAMININ TANIMI 19
A. Gemi Çeşitleri 22
B. Tonajlarına Göre Gemi Çeşitleri 24
II. GEMİ İNŞA SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI, UNSURLARI, TARAFLARI VE ÇEŞİTLERİ 27
A. Tanımı 27
B. Gemi İnşa Sözleşmesinin Tarafları 30
1. Tersaneci – Müteahhit 30
2. İş Sahibi 33
C. Gemi İnşa Sözleşmesinin Unsurları 34
1. Geminin İnşası 34
2. Gemi İnşa Bedelinin Ödenmesi 38
D. Gemi İnşa Sözleşmesi Çeşitleri 38
1. Gemi İnşa Tip Sözleşmelerinin İçeriği 42
2. Gemi İnşa Tip Sözleşmelerinin Genel İşlem Şartı 43
III. GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 46
A. İngiliz Hukuku Açısından 46
B. Türk Hukuku Açısından 49
1. Gemi İnşa Sözleşmesinin İstisna– Eser Sözleşmesi Özelliği 51
2. Gemi İnşa Sözleşmesinin Satış Sözleşmesinden Farkı 54
IV. GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 57
A. Sözleşmenin Kurulmasını Düzenleyen Şartlar 61
B. Türk Hukuku Bakımından Şart Kavramı 63
V. GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HUKUK NORMU 65
II. BÖLÜM – YÜKLENİCİNİN GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. GEMİ İNŞA ETME İŞİNİ BİZZAT KENDİ YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BU YÜKÜMLÜLÜĞÜN İSTİSNALARI 69
A. Yüklenicinin İfa Yardımcılarından Yararlanması İstisnası 72
B. Yüklenicinin Alt Yüklenici Vasıtasıyla Gemi İnşa Etmesi İstisnası 74
II. SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILMIŞ OLAN ÖZELLİK, CİNS VE NİTELİKTE BİR GEMİ İNŞA ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 80
III. YÜKLENİCİNİN GEMİ İNŞASI İÇİN GEREKLİ OLAN ARAÇ, GEREÇ VE MALZEME SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İSTİSNALARI 86
IV. YÜKLENİCİNİN İŞE ZAMANINDA BAŞLAMA VE DEVAM ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 94
V. GEMİ İNŞA İŞİNİ ÖZEN VE SADAKATLE YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 99
VI. YÜKLENİCİNİN GEMİ İNŞASINA DAİR PLAN VE ÇİZİMLER İLE GÖZETİM VE DENETİME DAİR YÜKÜMLÜLÜKLERİ 105
A. Gemi İnşa Plan ve Çizimlerini İş Sahibinin İnceleme ve Onaylamasına İzin Vermesi Yükümlülüğü 105
B. İş Sahibinin Temsilcisinin Denetim ve Gözetimine İzin Verme Yükümlülüğü 109
VII. YÜKLENİCİNİN KLAS KURULUŞUNUN ÜCRETİNİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 113
VIII. GEMİ İNŞA YAPISINI SİGORTA ETTİRME VE GEREKLİ PRİMLERİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 114
IX. GEMİ İNŞASI NEDENİYLE TAHAKKUK EDECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE DİĞER MASRAFLARI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 117
X. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN PATENT, MARKA, TELİF HAKLARINDAN KAYNAKLANABİLECEK TALEPLERİNE KARŞI YÜKLENİCİNİN GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 118
XI. GEMİNİN İNŞASININ TAMAMLANMASI SONRASINDA GEREKLİ TESTLERE VE DENEME YOLCULUĞUNA KATLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 119
XII. İNŞA EDİLEN GEMİYİ SÖZLEŞMEDE BELİRLENMİŞ OLAN ZAMANDA TESLİM ETME VE MÜLKİYETİ DEVRETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE BU YÜKÜMLÜLÜĞÜN İSTİSNALARI 125
A. Geminin Teslimi 125
B. Geminin Tesliminde Temerrüt 132
C. Yüklenicinin Gemi Mülkiyetini Devretme Yükümlülüğü ve İstisnaları 137
1. Mülkiyeti Devir Yükümlülüğünün İfası 139
2. Gemi Mülkiyetinin Kapsamı 142
XIII. SÖZLEŞME İLE BELİRLENMİŞ OLAN TAZMİNAT VEYA CEZAİ ŞART BEDELİNİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 145
XIV. BAZI BELGELERİ İMZALAMA VE İŞ SAHİBİNE İBRAZ ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 149
XV. YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL VE GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 151
A. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu ve Unsurları 151
1. Geminin Ayıplı Şekilde İnşa Edilmiş Olması 154
2. Muayene ve İhbar Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi 156
3. Geminin Tamamlanarak Teslim Edilmiş Olması 160
B. Yüklenicinin Garanti Yükümlülüğü 161
1. Garanti Yükümlülüğünün Unsurları 163
a. Gemide Garanti Kapsamında Bir Ayıbın Ortaya Çıkmış Olması 163
b. Gemideki Ayıbın Teslim Sonrasında Ortaya Çıkmış Olması 165
c. Ayıbın İhbar Edilmiş Olması 166
XVI. GEMİNİN İNŞASI SIRASINDA ÇEVRENİN KİRLENMESİ HALİNDE İDARİ ORGANLARCA GEMİ ALEYHİNE KESİLEN CEZAYI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 167
III. BÖLÜM – İŞ SAHİBİNİN GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNDENKAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. GEMİ SÖZLEŞMESİNDE KARARLAŞTIRILMIŞ OLAN GEMİ İNŞA BEDELİNİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 171
A. Götürü Bedel 171
B. Sözleşme Bedelinin İfa Zamanı ve Yeri 182
C. Tip Sözleşmelere Göre İş Sahibinin Gemi İnşa Bedeli Ödeme Borcu 187
II. GEMİ İNŞASI İÇİN MALZEME TEMİN EDİLMESİNİN İŞ SAHİBİNE BIRAKILDIĞI DURUMLARDA AYIPSIZ MALZEMEYİ SÜRESİ İÇİNDE TEMİN VE YÜKLENİCİYE TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 190
III. GEMİ İNŞASINA DAİR ÇİZİM VE PLANLARI ONAYLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE TALİMAT VERMEDE ÖZEN GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 196
IV. SÖZLEŞMEYE UYGUN ŞEKİLDE YÜKLENİCİ TARAFINDAN İNŞA EDİLMİŞ OLAN GEMİYİ KABUL VE TERSANEDEN ÇEKME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 197
A. İş Sahibinin Gemiyi Teslimdeki Temerrüdü 201
1. Yüklenicinin Gemiyi İş Sahibine Gereği Gibi Önermiş Olması 201
2. İş Sahibinin Haklı Bir Gerekçe Olmadan Teslimden Kaçınması 202
B. İş Sahibinin Temerrüdü Halinde Yüklenicinin Borçtan Kurtulma İmkanları 205
V. GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BAŞKACA YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE KANUNDAN DOĞAN HAKLARIN KULLANILMASI İÇİN UYMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 208
IV. BÖLÜM – GEMİYİ SÖZLEŞMEYE UYGUN ŞEKİLDE İNŞA EDEN YÜKLENİCİNİN KANUNDAN DOĞAN REHİN HAKKI
I. GEMİ İNŞASINDA YÜKLENİCİNİN KANUNDAN DOĞAN REHİN HAKKININ TANIMI VE NİTELİĞİ 211
A. Kanuni Rehin Hakkının Tanımı 211
B. Kanuni Rehin Hakkının Hukuki Niteliği 226
C. Kanuni İpotek Hakkının Borçluları 230
II. İPOTEK HAKKININ DOĞUMU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 231
III. YÜKLENİCİNİN İPOTEK HAKKININ KURULMASI 237
A. İpotek Hakkının Tescili Talep Süresi 239
B. Alacağın Kabul Edilmiş veya Hüküm Altına Alınmış Olması 240
C. İş Sahibi Tarafından Alacaklıya Yeterli Teminat Verilmemesi 242
IV. İPOTEK HAKKININ TESCİL EDİLMESİ 243
V. YÜKLENİCİNİN KANUNİ İPOTEK HAKKININ SIRASI 244
VI. 6102 SAYILI TTK HÜKÜMLERİ VE YARGITAY KARARLARI UYARINCA GEMİ İPOTEĞİ HAKKI 247
VII. YÜKLENİCİNİN GEMİ ÜZERİNDEKİ İPOTEK HAKKININ SONA ERMESİ 251
A. Alacağın Sona Ermesi 251
B. Feragat 252
C. İpoteğin Süresinin Dolması 253
D. Alacaklı ve Malik Sıfatlarının Birleşmesi 254
E. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi 254
F. Zamanaşımı ile İpoteğin Düşmesi 255
G. Tarafların Anlaşması 255
H. Mahkeme Kararı ile İpoteğin Düşmesi 255
I. Geminin Kurtarılamayacak Şekilde Batması 256
V. BÖLÜM – GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
I. TEMERRÜT VE İFA ETMEME SEBEBİYLE TARAFLARIN FESİH HAKKI 260
A. Yüklenicinin Yükümlülük Sahasında Meydana Gelen Sözleşmeye Aykırılıklar veya Yüklenicinin İflası Sebebiyle İş Sahibinin Sözleşmeyi Fesih Hakkı 260
B. Yüklenicinin Borç Ödemede Acze Düşmesi veya İflası Nedeniyle İş Sahibinin Fesih Hakkı 264
II. İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜK ALANINDA MEYDANA GELEN SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKLAR VEYA AKSAKLIKLAR SEBEBİYLE YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI 270
A. İş Sahibinin Sözleşmeye Aykırılığı Nedeniyle Yüklenicinin Fesih Hakkı 270
B. İş Sahibinin Acze Düşmesi veya İflası Sebebiyle Yüklenicinin Fesih Hakkı 271
III. KUSURSUZ İFA İMKÂNSIZLIĞI SEBEBİYLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 274
A. Geminin Kullanılamaz Hale Gelmesi Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi 274
B. İş Sahibinin Şahsını ve Riziko Alanını İlgilendiren İmkânsızlık veya Sözleşmeye Devamın Kendisinden Beklenememesi Halinde Sözleşmenin Sona Ermesi 275
C. Sözleşmenin Devam Etmesinin Yükleniciden Kaynaklanan Bir Sebepten Ötürü Fiilen İmkânsız Hale Gelmesi Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi 281
IV. İŞ SAHİBİNİN YÜKLENİCİNİN ZARARINI TAMAMEN TAZMİN ETMESİ YOLUYLA SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ 287
V. GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARININ KARŞILIKLI ANLAŞMALARI İLE SONA ERMESİ 298
VI. TİP SÖZLEŞMELERDE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 298
A. Tip Sözleşmelere Göre Gemi İnşa Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri 298
B. Tip Sözleşmelere Göre Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları 300
1. İş Sahibi Tarafından Sözleşmenin Sona Erdirilmesinin Sonuçları 300
2. Yüklenici Tarafından Sözleşmenin Sona Erdirilmesinin Sonuçları 302
GEMİ İNŞA SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASI, TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, SONA ERMESİ 305
-Sonuç 307
-Kaynakça 323
-Kavramlar Dizini 335

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI