Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

I. Dünya Savaşı'nda Kanal Harekatları (Hazırlık-Harekat-Netice)

I. Dünya Savaşı'nda Kanal Harekatları (Hazırlık-Harekat-Netice)

I. Dünya Savaşı'nda Kanal Harekatları (Hazırlık-Harekat-Netice)

Yazar: Ü. Gülsüm Polat

Selenge Yayınları

128 Sayfa

ISBN: 6257459303

Boyut: 12.5 x 20.5

Karton Kapak

2021

(görsel ve bilgi: selenge.com.tr)

Kitap Hakkında

Avrupa 1914’te topyekûn bir savaşa sürüklenirken dünyanın diğer milletleri de bundan nasibini almış, yalnızca Kıta Avrupa’sında gerçekleşeceğine inanılan savaş bir anda Akdeniz’in ötesine sıçramıştır. Balkanlar’dan Trablusgarp’a kadar bir dizi savaşı henüz arkasında bırakan Osmanlı İmparatorluğu da bu girdaptan kurtulamamıştır. Her ne kadar İngiltere tarafında savaşa girmek istese de İngilizlerin Osmanlı İmparatorluğu’nu bir müttefik olarak kabul etmemesi sebebiyle kendisine ancak Almanya tarafında yer bulabilmiştir. Bu sırada Süveyş Kanalı, Osmanlı ve İngiltere arasındaki gerilimin merkezinde yer alıyordu. Zira Osmanlı kâğıt üzerinde tüm Mısır’ın ve dolayısıyla Kanal’ın da hâkimi gibi görünmesine rağmen İngiltere fiilî hâkimiyetini sürdürüyor, Mısır’ı kendi toprağıymış gibi yönetiyordu. Ü. Gülsüm Polat’ın dönemin İngiliz arşiv kayıtlarına ve Osmanlı kaynaklarına dayanarak kaleme aldığı I. Dünya Savaşı’nda Kanal Harekâtları (Hazırlık-Harekât-Netice) başlıklı bu kitap, “Büyük bir hedefi gerçekleştirmek için harekete geçen ordular, nasıl bir hazırlıkla çöle yürümüştü?”, “İngilizler Süveyş Kanalı’nda ne gibi tedbirler almışlardı?”, “Kanal’a yürüyecek Osmanlı gayrinizami kuvvetleri ne gibi hazırlıklar yapmışlardı?” sorularına cevap aramakla kalmıyor, harekâtın iki safhasına ışık tutarak bunların Gazze Muharebeleriyle ilişkisini de ortaya koyuyor.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI