Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Harita-i Kapudanan-ı Derya - Osmanlı Kaptanıderyaları (1352-1853)

Harita-i Kapudanan-ı Derya - Osmanlı Kaptanıderyaları (1352-1853)

Harita-i Kapudanan-ı Derya - Osmanlı Kaptanıderyaları (1352-1853)

Yazar: Mehmet İzzet Bey

Hazırlayan: Cemil Sağlam

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları – Tarih ve Toplum Bilimleri Dizisi

224 Sayfa

ISBN: 978-975-17-4855-3

Boyut: 17.0 x 24.0

Ciltli Kapak

2021

(görsel: …, bilgi: ekitap.yek.gov.tr)

Kitap Hakkında

Osmanlı devrinde belli meslek gruplarına dair yazılan biyografi eserleri az olmakla birlikte kıymetlidir. Bunlardan kaptanıderyaların anlatıldığı Harîta-i Kapudânân-ı Deryâ söz konusu nadir eserler arasında sayılabilir. Kaptanıderya Abdullah Râmiz Paşa’nın (ö. 1813) oğlu Mehmed İzzet Bey (ö. 1853) tarafından kaleme alınan eser, Osmanlı Devleti’nde 1352-1853 yılları arasında kaptanıderyalık vazifesini üstlenmiş 137 kişinin muhtasar biyografisini içermektedir. Eserde ayrıca Mehmed İzzet Bey’in babası Abdullah Râmiz Paşa’ya ayrıntılı bir yer ayrılmıştır.  

Cemil Sağlam tarafından yayına hazırlanan eserin yazma nüshaları günümüze ulaşmadığından Harîta-i Kapudânân-ı Deryâ için Osmanlı son devrinde yapılan matbu nüsha esas alınmıştır.

Bağlantı:

file:///C:/Users/samsungnb/Downloads/indir.pdf

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI