Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Akdeniz Jeopolitiği Cilt 2

Akdeniz Jeopolitiği Cilt 2

Akdeniz Jeopolitiği Cilt 2

Editörler: Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker

Nobel Akademik Yayıncılık

x + 758 Sayfa

ISBN: 978-605-7846-13-6

Boyut: 16.5 x 24.0

2019

(görsel ve bilgi: nobelyayin.com)

Kitap Hakkında

Küresel ve bölgesel aktörler, günümüzde ekonomik, politik, kültürel ile güvenlik açılım ve yönelimlerini büyük ölçüde deniz ulaştırma hatları aracılığıyla gerçekleştirmektedirler. Bu açıdan denizler ve deniz yolları, jeopolitik rekabetin önemli bir unsuru haline gelmiştir.

Akdeniz, jeopolitik ve jeostratejik önemi gittikçe artan bir denizdir. Uluslararası ticaretin en önemli kavşaklarından birisidir. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını kendi çevresinde birbirine bağlayan Akdeniz; bir yandan Süveyş Kanalı üzerinden Hint Okyanusu ve Uzak Doğu ülkelerine, diğer yandan ise Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlantik ve Kuzey ile Güney Amerika ülkelerine uzanan deniz ulaştırma hatlarının odak noktasıdır.

Akdeniz’in enerji açısından konumu, dünya ölçeğinde Akdeniz üzerindeki güç yarışını ve jeoekonomik rekabeti gittikçe artırmaktadır.

Akdeniz; Avrupa-Atlantik güvenliğine yeni bir boyut ve yeni bir yönelim kazandırmakta, jeopolitik konumu gereği Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinin güvenlik dinamiklerini doğrudan etkilemektedir.

Ülkemizde Akdeniz ile ilgili çok boyutlu ve zengin içerikli bir araştırma eserinin hazırlanması ve bilimin hizmetine sunulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

“Akdeniz Jeopolitiği” isimli eser; Akdeniz ile ilgili güncel konulara açıklık getirmek, geleceğe ilişkin yeni yönelim ve yaklaşımları belirlemek, bilim alanına derinlik ve zenginlik kazandırmak düşüncesinden hareketle hazırlanmıştır.

İçindekiler:

İKİNCİ CİLT

7.BÖLÜM – KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLARIN AKDENİZ POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ

-Birleşmiş Milletler’in Akdeniz Politikası – Güngör Şahin 861

-NATO’nun Akdeniz Politikası – Dinçer Bayer 873

-AGİT’in Akdeniz Politikası – Muzaffer Akdoğan 887

-Avrupa Birliği’nin Akdeniz Politikası ve Stratejik Perspektifi – Güney Ferhat Batı 899

-Afrika Birliği ve Akdeniz: Avrupa Birliği ile “Göç” Ekseninde İş Birliği – Belma Engin Güder-Ayşe Gülce Uygun 903

-Bağımsız Devletler Topluluğu’nun Akdeniz Politikaları Çerçevesinde Bir Vaka Çalışması Olarak Suriye Meselesi – Sina Kısacık 911

-The South-East European Cooperation Process (SEECP) and Mediterranean – Saniya Nurdavletova 936

-Akdeniz İçin Birlik: Eleştirel Bir Çözümleme – Emre Ozan 945

-League of Arab States and Mediterranean – Saniya Nurdavletova 956

-Mediterranean Strategy for Sustainable Development – İ. Melih Baş 965

8. BÖLÜM – AKDENİZ VE ENERJİ

-Yüzyılda Avrasya Enerji Jeopolitiği’nin Potansiyel Yeni Yıldızı Doğu Akdeniz’de Enerji Güvenliğinin Temel Parametreleri – Sina Kısacık 977

-Orta Doğu Enerji Güvenliğinde Doğu Akdeniz Faktörü – Azime Telli 1016

-Kuzey Afrika Enerji Güvenliği ve Akdeniz – Abdullah Orhan-Soyalp Tamçelik 1026

-Süveyş’ten Aden Körfezine Kızıldeniz’de Enerji Güvenliği ve Akdeniz – M. Cem Oğultürk 1041

-21.Yüzyılda Hazar Denizi Enerji Güvenliği Politikalarının Akdeniz Bölgesi’ne Olası Yansımalarını Anlamak – Sina Kısacık 1054

-Avrupa Birliği’nin Enerji Güvenliği ve Akdeniz – Abdullah Orhan-Soyalp Tamçelik 1083

-Yüzyılda Avrupa Birliği’nin Enerji Güvenliği Politikaları Bağlamında Akdeniz Bölgesi’nin Önemini Anlamak – Sina Kısacık 1101

-NATO Enerji Güvenliği ve Akdeniz – Doğan Şafak Polat 1128

-US-Russia Energy Struggle in Eastern Mediterranean – Betül Buzbay 1146

-Boru Hatları ve Akdeniz – Hakan Çetinoğlu 1165

-Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Akdeniz – Aylin Çelik Turan-Mustafa Oktay Alnıak 1182

-Nükleer Enerji Potansiyeli ve Akdeniz – Levent Uzunçıbuk 1199

-Stratejik Enerji Yönetimi ve Akdeniz – Anıl Çağlar Erkan 1229

9. BÖLÜM – AKDENİZ’İN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK YENİ GELİŞMELER

-Akdeniz’e Kıyıdaş Ülkeler Arasında Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge Sorunları – Hüseyin Çelik-Hakan Çetinoğlu 1251

-GKRY’nin AB Üyeliği ve Kıbrıs Sorunu – Muzaffer Akdoğan 1265

-İngiltere Egemen Askeri Üslerinin Akdeniz’deki Deniz Yetki Alanlarına Etkisi – Zeynep Erhan-Sezai Özçelik 1282

-Avrupa Topluluğu ve Akdeniz: Küresel ve Yenileştirilmiş Akdeniz Politikası – Ayşe Gülce Uygun 1291

-NATO ve Rusya Federasyonu’nun Akdeniz Rekabeti – Ahmet Sapmaz 1297

-Orta Doğu’daki Gelişmelerin Akdeniz’in Güvenliğine Etkileri – Oktay Bingöl 1318

-Cebelitarık Sorunu, Filistin’in Durumu ve Akdeniz Güvenliği – Haşim Türker 1337

-İnsan Güvenliği Bağlamında AB ve NATO’nun Akdeniz’de Gerçekleştirdiği Operasyonların Değerlendirilmesi – Arif Bağbaşlıoğlu 1353

-Doğu Akdeniz’e Kıyıdaş Devletlerin Hidrokarbon Çalışmaları ve Bölgesel Güvenliğe Etkileri – Emin Erol 1365

-Human Security? Or Border Security? A Complex Situation in the Mediterranean – Aybike Açıkel 1383

-İran Merkezli Jeopolitik Problemlerin Doğu Akdeniz Güvenliğine Etkileri – Ufuk Cerrah 1396

-Akdeniz Avrupası’nda Değişim Rüzgârı: Katalonya’nın Bağımsızlık İlanı – Serhan Karaloğlu 1417

10.BÖLÜM – AKDENİZ’DE DENİZ GÜCÜ VE DENİZ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GİRİŞİMLER

-Kitle İmha Silahlarının Yayılmasına Karşı Güvenlik Girişimi (PSI)- Akdeniz’de Kitle İmha Silahlarının Yayılması Tehlikesi ve Akdeniz – Özkan Gönül 1437

-Doğu Akdeniz’de Güvenlik Stratejileri Bağlamında Denizaltıların Rolü ve Önemi – Murat Koray 1451

-Akdeniz’de Deniz Haydutluğu ve Akdeniz Güvenliği – Ulvi Keser-Gökhan Ak 1476

-Akdeniz’de Göçmen Kaçakçılığı ve Akdeniz Güvenliği – Merve Taşyaran-Volkan Tatar 1484

-Doğu Akdeniz Enerji Jeopolitiği Çerçevesinde Devletlerarası Donanma Rekabeti ve Küresel Deniz Gücü Olma Yarışı – Hasret Çomak-Burak Şakir Şeker 1493

-Rusya’nın Doğu Akdeniz’deki Askeri Varlığının Deniz Kuvvetleri Gücü Perspektifinden Değerlendirilmesi – Deniz Mehmet Irak-Ülkü Öztürk 1503

11. BÖLÜM – AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ EKONOMİ-POLİTİK GELİŞMELER

-Akdeniz’de Ekonomik İşbirliği Girişimleri ve Bölgesel İşbirliği Konseyi (BİK) – Hatice Nur Germir 1521

-AB’nin Akdeniz Havzası’na Olan İlgisi – Hatice Nur Germir 1527

-Akdeniz Jeopolitiğinde Avrupa Birliği’nin Ekonomi-Politiği – Güney Ferhat Batı 1533

-Fas, Tunus, Ürdün ve Mısır Özelinde Oecd Yönetişim Tanımı ve Yeni Kurumsal İktisat – Aslı Okay Toprak 1538

-Tek Kuşak Tek Yol İnisiyatifinin Akdeniz Jeopolitiğine Etkileri – N. Verda Ecim 1552

-Akdeniz’de Kıyı Bankacılığı (Offshore Banking) – Aylin Erdoğdu 1564

-KKTC’de Finans Güvenliği – Aylin Erdoğdu 1576

12. BÖLÜM – AKDENİZ’DE ÇEVRESEL RİSKLERİ VE ARAMA/KURTARMA

-Bilimsel Deniz Araştırmacılığı – Deniz Vural 1593

-Akdeniz’de İklim Değişikliği ve İklim Göçmenleri İlişkisi – Melih Görgün 1602

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI