Arşiv | uluslararası ilişkiler RSS feed for this section

19. Yüzyılda Dış Politikada Ve Denizlerde Kuşatılan Devlet-i Aliyye

14 Kas

Yazar: Levent Kırval

Der Yayınları

132 Sayfa

ISBN: 9789753534796

Boyut: 13.5 x 21.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2017

(görsel: kitapvekitap.com bilgi: kitapvekitap.com, kitapyurdu.com)

Açıklama:

Türklerin bilinen tarihi 2000 yıldan fazla olmasına karşın, Osmanlı Devleti modern Türkiye’nin ana selefi olarak adlandırılabilir. Önemli bir askeri ve denizci güç olarak Osmanlı Devleti, güneydoğu Akdeniz ve Karadeniz’deki (ve çevresindeki) politikaları önemli ölçüde şekillendirmiştir. Herhangi bir araştırmacı, bu zengin tarihi arka planı analiz etmeden, bugün bölgedeki gelişmeleri anlamakta oldukça zorlanacaktır.

Özellikle, Osmanlı Devleti’nin çöküşü açısından kilit önemde olan 19. yüzyıldaki iktisadi ve siyasi gelişmeler ile bu dönemdeki uluslararası ilişkiler ortamının analizi, ayrıca, bu döneme zemin hazırlayan ticaret yollarına hâkimiyet bağlamındaki çekişmelerin ve petrol bölgelerinin ele geçirilmesi için verilen mücadelelerin ve bu çerçevede Osmanlı Devleti’nin çevre denizlerde kuşatılması bağlamında ortaya çıkan önemli deniz savaşlarının incelenmesi, bölgenin özelliklerinin ve hassasiyetlerinin anlaşılması için zaruridir.

Bu çerçevede, elinizdeki kitap, Osmanlı tarihindeki ticaret yollarına hâkimiyet ve petrol bölgelerinin ele geçirilmesi mücadelesini örnekler üzerinden incelerken, bu dönemlerin uluslararası ilişkiler ortamını ve önemli deniz savaşlarını analiz edecek ve özellikle de Osmanlı Devleti’nin kuşatılması açısından oldukça önemli olan 19. yüzyıl gelişmelerine detaylı olarak eğilecektir.

 

Uluslararası Hukuk Perspektifinden Türk Dış Politikasında Ege Denizi Karasuları ve Kıta Sahanlığı Sorunları

27 Ağu

Yazar: Hasan Mor

Çizgi Kitabevi

367 Sayfa

ISBN: 978-605-9706-61-2

Boyut: 13.5 x 21.5

2. Hamur

2016

(görsel: cizgikitabevi.com, bilgi: cizgikitabevi.com, dr.com.tr)

Açıklama:

Uluslararası hukuk, esasen uluslararası ilişkilerin hukuki zeminini oluşturmaktadır. Bu da, doğal olarak uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler disiplinlerini birbirlerinin “mütemmim cüzü” haline getirmektedir.

Bu durum, dış politika araştırmalarında bir analiz çerçevesi olarak bu iki disiplini senkronize etmek suretiyle disiplinler arası bir yaklaşım metodu izlemeyi objektif bir mecburiyete dönüştürmektedir.

Bu mecburiyetten hareket edilerek elinizdeki kitapta, uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinin ortak penceresinden bakmak suretiyle; Türk-Yunan ilişkilerinin en netameli sorun alanlarından birisini oluşturan Ege Denizi, deniz yetki alanı sınırlandırılması ihtilafının iki lokomotif sorunu durumundaki Karasuları ve Kıta Sahanlığı sorunları incelenmektedir.

Önce Türk dış politikasında “Yunanistan faktörünün” anlaşılmasına ışık tutmaya yönelik olarak, Cumhuriyet Dönemi Türk dış politikasına dair ana kilometre taşları itibariyle genel bir çerçeve oluşturulmakta; akabinde uyuşmazlığın tabi olduğu hukuk düzeni durumundaki uluslararası deniz hukuku genel hatlarıyla anlatılmakta ve nihayet inşa edilen bu zemin üzerinde Karasuları ve Kıta sahanlığı soruları detaylı bir analize tabi tutulmaktadır.

Tamamen teorik “kozaların”, izole steril dar kalıp ve kompartımanlarına kafa tutarak, sahada olup bitenlere bütüncül bir projeksiyon tutmak isteyen Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler öğrenci ve araştırmacıları ile; herhangi bir şekilde Uluslararası Hukuk, Uluslararası Politika ve/veya Türk Dış Politikası ile iştigal edip ilgilenenlere faydalı olması umut ve dileğiyle…

Türk Yunan İlişkileri ve Megalo İdea

8 Mar

Yazarlar: Hamdi Ertuna, Necati Ökse

T. C. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmi Yayınları   – Ankara Genelkurmay Basımevi

49 Sayfa + 7 Sayfa Kroki

Karton Kapak – 1.Hamur

Boyut: 17.2 x 24.3

1975

Açıklama:

ÖNSÖZ

Son yıllarda gittikçe önemi artan ve dikkatleri üzerinde toplayan TÜRK – YUNAN ilişkileri, Türk kamuoyu ve dünya ulusları tarafından hassasiyetle izlenmektedir.

Bu nedenle; Harp Tarihi Başkanlığınca da; yıllar boyu gelişerek bugüne ulaşan tarihi olaylar ve ilişkiler, bu Broşür’de değerlendirilmiştir.

Broşür; Harp Tarihi Yazar Uzman Emekli General Hamdi ERTUNA ile, Emekli Kurmay Albay Necati ÖKSE tarafından hazırlanmış, Harp Tarihi Başkanlığının yetkili kurullarınca incelenmiştir.

Dündar Yiğitbaşı – Tümgeneral – Harp Tarihi Başkanı

İçindekiler:

-ÖNSÖZ I

-İÇİNDEKİLER III

-GİRİŞ 1

1. BÖLGENİN TANITILMASI 5

a. Ege Denizi 5

b. Kıbrıs Adası 7

2. YUNANİSTAN’IN İSTİKLALİNİ ELDE ETMESİ VE BU TARİHTEN ÖNCE ADALAR 7

a. Yunanistan’ın İstiklalini Elde Etmesi 7

b. Yunanistan’ın İstiklaline Kavuşmasından Önce Adaların Durumu 8

3. TÜRK – YUNAN İLİŞKİLERİ VE DEVLETLERARASI TUTUM 9

4. GİRİT ADASININ YUNANLILARIN ELİNE GEÇMESİ VE KIBRIS OLAYLARI 11

a. Girit Adasının Yunanlıların Eline Geçmesi 11

b. Kıbrıs Olayları 13

5. ETNİKİ ETERYA (YUNAN MİLLİ CEMİYETİ) VE YUNAN İSYANLARI 19

a. Etniki Eterya’nın Teşekkülü 19

b. Etniki Eterya’nın Faaliyetleri 21

(1) Etniki Eterya’nın Faaliyet Programı 22

(2) Divanı Hümayun Başkatibi Halet Efendi’nin Çalışmaları 23

(3) İstanbul Patriğinin Afaroznamesi 27

(4) İstanbul Patrikhanesi İle İşbirliği ve MAVROMİRA 32

c. Etniki Eterya’nın Başarı Sebepleri 34

6. MEGALO İDEA’NIN AMACI VE BUGÜNE KADAR ULAŞTIĞI HEDEFLER 38

7. SONUÇ 41

-EKLER 45

-FAYDALANILAN ESERLER 49

-KROKİLER 49

-EKLER

(EK:1) Ege Denizindeki Adaların El Değiştirme Tarihleri 45

(EK:2) Oniki Ada ile (aslında 14) Bu Adalara Bağlı Olan Küçük Adaların Eski ve Yeni Adlarıyle İtalyanca Adlarını Gösterir Çizelge 48

-KROKİLER

(Kroki: 1) Makedonya Kralı Filip’in Kurduğu İmparatorluk

(Kroki: 2) Makedonya Kralı İskender’in kurduğu İmparatorluk ve İstila Yolları

(Kroki: 3) Doğu Roma ve Pontus – Rum İmparatorluğunun Sınırları ile Megalo İdea’nın Hedefleri

(Kroki: 4) Ege Denizi ve Adalar

(Kroki: 5) Kıbrıs Adası

(Kroki: 6) Yunanistan’ın Kuruluşu (24 Nisan 1830)

(Kroki: 7) Yunanlıların Avrupa Kıtasındaki ve Ege Adalarındaki Genişleme Safhaları

 

Akdeniz Hikayeleri : Ortaçağ ve Modern Çağ Arasında Kültürlerin Buluşması – Storie del Mediterraneo : Incontri di Culture tra Medioevo ed Età Moderna

22 Şub

kdeniz Hikayeleri. Ortaçağ ve Modern Çağ Arasında Kültürlerin Buluşması - Storie del Mediterraneo. Incontri di Culture tra Medioevo ed Età Moderna

Yazarlar: Giovanni Ricci, Alessandro Barbero, Maria Pia Pedani, Alessandro Vanoli, Sergio Valzania

Çeviren: Özge Parlak Temel

Eren Yayıncılık

184 Sayfa

ISBN: 9789756372579

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 1.Hamur

2015

(görsel: zerobooksonline.com, bilgi: eren.com.tr)

İçindekiler:

Önsöz – Maria Luisa Scolari

Sınırları Yorumlamak: İlk Modern Çağda Akdeniz’de Hıristiyanlar ve Müslümanlar Arasındaki İlişkiler – Giovanni Ricci

İnebahtı Deniz Savaşı : Akdeniz’de Yitip Giden Kadınların ve Erkeklerin Hikâyeleri – Alessandro Barbero

İstanbul Venedik Sarayı Sakinleri Arasında Osmanlı Kültürünün Cazibesi – Maria Pia Pedani

Dünyanın Sınırlarında: Geç Ortaçağ ve İlk Modern Çağ Arasında Atlantik Okyanusu’nda İslâmiyet – Alessandro Vanoli

Üç İmparatorluğun Kesişme Noktası: Athos Dağı – Sergio Valzania

Indice : 

Prefazione – Maria Luisa Scolari

Interpretare la frontiera. Un modello di relazioni fra cristiani e musulmani nel Mediterraneo della prima Età moderna, Giovanni Ricci

Attorno alla battaglia di Lepanto: storie di uomini e donne sperduti nel Mediterraneo – Alessandro Barbero

Il fascino della cultura ottomana tra gli abitanti di Palazzo di Venezia a Istanbul – Maria Pia Pedani

Ai confini del mondo: la presenza islamica nell’Oceano Atlantico tra tardo medioevo e prima età moderna – Alessandro Vanoli

Il Monte Athos, all’incrocio di tre imperi -Sergio Valzania

Ege Denizi – Türkiye İle Komşu Adalar

20 Şub

Ege Denizi - Türkiye İle Komşu AdalarYazarlar: Sırrı Erinç, Talip Yücel

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını

112 Sayfa

Boyut: 16.5 x 23.5

Karton Kapak – 1.Hamur

1978

Açıklama:

ÖNSÖZ

Ege Denizi, Türkiye ile Yunanistan arasında bir mücadele sahası ve anlaşmazlık konusu olmakta devam ediyor. Bu ihtilaf Osmanlı İmparatorluğu’na karşı isyan bayrağını çekmiş Yunanistan’ın istiklaline kavuşmasıyla başlar.

O tarihten sonra Yunanistan, kendini, Bizans’ın varisi sayarak Ege adalarına yayılmaya koyulmuş, bir ara Anadolu’yu istilaya bile kalkışmıştı. Anadolu yenilgisi, batılı ilim adamlarının sandığı gibi, Yunanistan için ricat devrinin başlangıcı değildir. Olsa olsa bu, sınır tanımıyan Yunan ihtirasları için bir duraklama ve belki biraz dinlenme devresi sayılabilir. Zira Ege’de tam bir hakimiyet tesisini gerçekleştirmek üzere Yunanistan’ın Menteşe adalarını da sınırları içine alması, bu tarihten sonraya başlar. Ancak bu hakimiyet, iki ülke arasında kurulan dostluk sebebiyle, önceleri Türkiye’yi rahatsız edecek mertebeye varmamıştı. Taşoz adası kuyularının Ege’de petrol yatakları bulunduğu ihtimalini kuvvetlendirmesi ve Kıbrıs barış harekatının sebep olduğu gerginlik, uzun zamandır küllenmiş gibi görünen bir gerçeği, Yunanistan’ın Ege’ye bütünüyle sahip olma isteğini su üstüne çıkarmıştır.

Sırtını, şimdi Amerika Birleşik Devleti’ne dayıyan komşumuz, fiilen bir Yunan gölü haline getirdiği Ege denizinin, hukukan da kendine ait olduğunu tescil gayreti içinde bulunuyor. Bu gayeye ulaşmak üzere Yunanistan, milletlerarası platformlarda ileri sürülen ve ekserisi ilmi bakımdan yanlış kıstaslardan cesaret alarak, Ege denizinde, menfaatlerine en uygun faydalanma sahaları tesbitine çalışıyor ve bu sahaları Türkiye’yi zorla kabul ettirebileceğini umuyor.

Bu araştırmanın hedefi, Ege anlaşmazlığı temelinde yatan gerçekleri ilmi bakımdan gözden geçirmek, Adalar denizindeki Yunan iddialarının mesnedsizliğini ortaya koymak ve hakkaniyete uygun çözüm yollarını işaret etmektir.

İçindekiler:

ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM

Prof.Dr. Sırrı Erinç  – Ege Denizi (Tabii şartları, kaynakları ve faydalanma alanlarının jeomorfolojik metodlarla sınırlandırılması)

GİRİŞ 3

A. Ege Denizinin tabii şartlarına ve potansiyeline toplu bakış 6

A/1- Mevki, boyutları, konfigürasyon ve neticeleri 6

A/2- Jeomorfolojik hususiyetler, yapı ve deniz tabanı potansiyeli 8

A/3- İklim şartları ve neticeleri 19

A/4 – Adaların vejetasyon hususiyetleri 22

A/5 – Hidrolojik şartlar ve neticeleri 23

A/6 – Biyolojik şartlar ve organik kaynaklar 26

B. Ege Denizi’nde faydalanma alanlarının sınıflandırılması bakımından jeomorfolojik kriterler 30

B/1 – Kıt’a şelfinin tarifi ve şelfin sınırlandırılması için teklif edilen kriterler 31

B/2 – Tabi uzantı kavramı ile alakalı meseleler 41

B/3 – Ekonomik bölge kavramiyle alakalı meseleler 44

B/4 – Adalar ve kıt’a şelfi münasebetlerine ait meseleler 47

– Netice 48

Bibliografik notlar

İKİNCİ BÖLÜM

Prof. Dr. Talip Yücel – Türkiye ile komşu adaları

A. Menteşe adaları ve Meis 55

B. Saruhan Adaları 71

B/1 – Sisam 73

B/2 – Furni 80

B/3 – Ahıkerde (Nikarya) 82

B/4 – İpsara 83

B/5 – Sakız 84

C. Çanakkale adaları 93

C/1 – Midilli 93

C/2 – Limni 96

C/3 – Gökçeada 98

C/4 – Bozcaada 100

D. Trakya adaları 102

D/1 – Semadirek 102

-Netice 105

Faydalanılan eserler 107

 

İstanbul’daki Venedikliler – Yeniçağ Başlarında Akdeniz’de Millet, Kimlik Ve Bir Arada Varoluş

19 Şub

İstanbul'daki Venedikliler

Yazar: Eric R. Dursteler

Çevirmen: Taciser Ulaş Belge

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

377 Sayfa

ISBN: 9786053604525

Boyut: 15.5 x 23.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2012

(görsel: iskultur.com.tr, bilgi: iskultur.com.tr)

Açıklama:

Osmanlı ve Venedik İmparatorluklarının ortak tarihi, genellikle “medeniyetler çatışması” görüşü çerçevesinde, bir rekabet ve düşmanlık hikâyesi olarak anlatılır. Erken modern dönemdeki Doğu Akdeniz’i yeni bir bakışla ele alan Eric R. Dursteler ise bu ortak tarihin bu kadar basit bir ikili karşıtlık olarak okunamayacağını gözler önüne seriyor. Altı ayrı arşivden derlediği belgeler ışığında, Osmanlı–Venedik ilişkilerinin Yeniçağ başlarından Yakınçağ başlarına uzanan tarihine yeni bir bakış getiriyor. Bu tarihi, “medeniyetler çatışması” çerçevesinden çıkartarak, “bir arada varoluş” başlığı altında sunuyor. İstanbul’daki Venedikliler, iki kültür arasındaki geçişkenlikleri ve şartlara göre değişen esnek ilişkileri sadece devlet ilişkileri düzeyinde ele almakla kalmıyor. İstanbul’daki Venedik elçilerinden –yani balyoslardan– tacirlere, Venedikli sürgünlerden Osmanlı Devleti’nde üst düzeylere dek yükselen mühtedilere, çifte tebaalı Rumlardan kölelere uzanan insan manzaralarıyla, bu bir arada varoluş anlayışının toplumun her kesimine nasıl nüfuz ettiğini gözler önüne seriyor.

İçindekiler:

-Teşekkür IX

-Giriş 1

Bir arada varoluş 3

Kimlik 14

Kimlik ve bir arada varoluş 28

Kurgu 31

Adlar ve tarihler 32

I

-İstanbul’da Venedik Milleti 33

II

-Venedik Tacirleri 63

Soylu tacirler 65

Cittadini (Yurttaşlar) 73

Venedik tebaaları, Osmanlı tebaaları ve diğerleri 80

III

-Resmi-olmayan Millet: Banditi, Schiavi, Greci (Haydutlar, Köleler, Rumlar) 93

I Banditi (Sürgünler) 95

Köleler 109

Rumlar 117

Milletin Kıyısındakiler:

Dini Cemaat Mensupları, Kadınlar ve Diğerleri 132

Denizciler, seyyahlar ve gelip geçenler 145

IV

-Yahudiler, Dinden Dönenler ve Yeni Çağ Başlarında Kimlik 153

Yahudiler 156

Mühtediler 166

V

-Tacirler, Patrisyenler, Yurttaşlar ve Yeniçağ Başlarında Kimlik 197

Tacirler 198

Patrisyenler ve yurttaşlar 206

Magnifica Comunita (Cemaat-i Muazzama) 213

VI

-Bir Kentsel Ara Bölge: İstanbul’da Venedikliler ve Osmanlılar 227

Coğrafya 229

Ticaret 237

Toplumsal ve kişisel ilişkiler 258

İbadet, iş ve başka nedenlere bağlı karşılaşmalar 269

-Notlar 279

-Sözlükçe 337

-Kaynakça 339

-Dizin 371

Trajik Zafer – Büyük Güçlerin Doğu Akdeniz’deki Siyasi Ve Askeri Mücadelesi (1806-1807)

18 Şub

Trajik ZaferYazar: Fatih Yeşil

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

328 Sayfa

ISBN: 9786053329374

Boyut: 15.5 x 23.0

Karton Kapak – 2.Hamur

2017

(görsel: iskultur.com.tr, bilgi: babil.com, iskultur.com.tr)

Açıklama:

Napoléon savaşlarının doruğa ulaştığı 1807 senesi, hem Avrupa hem de Yakındoğu için trajedilerle dolu bir zamanı teşkil eder. Napoléon’un zaferleri, Fransa’nın 1798’deki Mısır macerası yüzünden kesilen Fransız- Osmanlı ilişkilerini de derinden etkilemişti: Mısır’daki savaştan ötürü yapılan Rus-Osmanlı-İngiliz ittifakı 1806’da çökmüş; Napoléon da bunu fırsat bilerek Osmanlıları yanına çekmişti.

Neticede, 1807 yılının başlamasına günler kala yeni bir Osmanlı-Rus savaşı çıktı ve bu çatışmada İngiltere, Çar’ın yanında saf tuttu. Ancak bu “müttefikler arası savaş” hiç beklenmedik şekilde gelişecekti: İngiliz donanmasının İstanbul’a yaptığı cezalandırma seferi tam bir başarısızlıkla sona ererken Akdeniz’de bayrak gösteren küçük bir Rus filosu koca Osmanlı donanmasını kimsenin beklemediği bir muharebede alt etti.

İngilizlerin İstanbul harekâtı ile eşzamanlı olarak Mısır’a çıkardıkları bir ordu, herkesi hayrete düşüren şekilde çoğu başıbozuklardan müteşekkil küçük bir Osmanlı birliği tarafından mağlup edilip teslime zorlandı. İngiliz ordusunun uğradığı bu felaket, Mısır’ın muzaffer valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın hanedanını kurmasıyla neticelenecek uzun yolun da başlangıcıydı. Fransız Devrimi ve Napoléon Savaşları döneminin Türkiye’deki nadir uzmanlarından Doç. Dr. Fatih Yeşil, Trajik Zafer’de bu kritik 1807 senesinin olaylarını İngiliz, Fransız ve Osmanlı arşivlerinden izleyerek çözümlüyor; savaş ve diplomasi arasında partnerlerin sürekli değiştiği bu tehlikeli “imparatorluklar dansının” sahne gerisine ışık tutuyor. Bunların yanında, talimli ordu-başıbozuk asker tartışmalarına Mısır’daki İngiliz yenilgisi üzerinden özgün bir katkı sunuyor.

İçindekiler:

-Resim Listesi vi

-Önsöz ix

-Giriş

-Jeostratejik Bir Sorunun Uzun Başlangıcı 1

I

-Kuşatma Altındaki İki İmparatorluk: İngiltere ve Osmanlılar ( 1806-1807) 35

II

-İstanbul Boğazına Sarılan Rusya, Rusya’yı Dize Getiren Fransa : Amiral Senyavin’in Çanakkale Ablukası ve Limni Deniz Muharebesi 69

III

-Muallem (Talimli) Ordu Her Zaman Muzaffer midir? İngiltere’nin Mısır Harekatı 111

a. 19.Yüzyıl Başındaki Bir Çatışma Alanı Olarak Mısır 112

b. İşgal ve Direniş 127

c. Kısa Bir Değerlendirme : Hafif Piyadenin Zaferi 176

d. İskenderiye’de Yeni Bir Başlangıç: Savaş Yerine Diplomasi 189

IV

-Zor Zamanda Diplomasi : General Sebastiani ve Sir Arthur Paget’in Kıskacındaki IV. Mustafa 209

-Sonuç Yerine 237

-Ek 249

-Notlar 253

-Kaynakça 287

-Dizin 305