Arşiv | Turizm RSS feed for this section

Uluslararası Seyahat ve Vize Anlaşmaları: Türkiye’nin Vize Politikası ve Uygulamaları

25 Tem

Uluslararası Seyahat ve Vize Anlaşmaları: Türkiye’nin Vize Politikası ve Uygulamaları

Yazar: Birol Yakan

Nobel Akademik Yayıncılık

582 Sayfa

ISBN: 978-605-320-038-3

Boyut: 16.0 X 23.5

(görsel: dr.com.tr, bilgi: nobelkitap.com, bkmkitap.com)

Açıklama:

Eserde, Türkiye’nin 1950’li yıllardan günümüze kadar imzaladığı ve hâlen yürürlükte olan seyahat, vize kolaylığı, vize harcı ve vize muafiyeti gibi uluslararası tek taraflı ve çok taraflı anlaşmaları, Türkiye’nin vize politikası ve uygulamaları, Avrupa Birliği vize müktesebatına uyum çalışmaları, Türk ve yabancı ülkelerin pasaport türlerine göre karşılaştırmalı vize rejimi uygulamaları konu edilmiştir.

Eser, 130 ülke ve 4 uluslararası kuruluş ile imzalanan toplam 176 uluslararası metin içermekte, ayrıca eserde 199 ülkenin karşılaştırmalı vize rejimi ve uygulamaları anlatılmaktadır.

Kapsamı bakımından aşağıdaki kategoriler de faydalanılabilecek bir kaynak ve rehber niteliği taşımaktadır:

-Karşılaştırmalı ülke vize rejimleri ve uygulamaları

-Vize muafiyeti, vize ve vize harcı kolaylığı anlaşmaları

-Vizesiz seyahat hakları

-Kimlik kartıyla seyahat imkânları

-Turizmciler ve tur operatörleri

-Yat sahipleri ve mürettebatları

-Uçuş personeli

-Profesyonel sürücüler

-Denizadamları (gemiciler/denizciler)

-Misafir öğretim görevlileri

-Uluslararası öğrenciler ve değişim programları

-Tatil ve çalışma / çalışarak tatil programları

-Çalışma (ev hizmetlileri, bakıcılar vs.) ve stajyerler

-Diplomatik ve Konsüler Misyon mensupları

-İş adamları ve iş kadınları

-Ticari ve turistik vizeler

Ülkelerin vize rejimleri ve uygulamaları, günün şartlarına göre yeni düzenlemeler ve değişiklikler gösterebilmektedir. Bu sebeple, kıymetli okuyucularımızın, ilgili ülkenin vize bilgilerini seyahatlerinden önce ilgili ülke konsolosluklarından teyit etmeleri ve seyahatleri sırasında, ülkeler arası anlaşmalardan doğan, seyahat haklarına ilişkin karşılaştıkları farklı düzenlemeleri ilgili mercilere iletmeleri önem taşımaktadır. (Tanıtım Bülteninden)

Yat Turizminde Holistik Pazarlama ve Türkiye için Farklılaştırma Stratejileri

3 Tem

38026Yazar: Derya Atlay Işık

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları

381 Sayfa

ISBN: 9789754413243

2010

(görsel: denizhaber.com.tr, bilgi: deu.edu.tr, denizhaber.com.tr )

Açıklama:

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nce Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanan bu kitap, yat turizmi konusunda Türkiye’nin mevcut durumunu değerlendirmekte ve Türkiye’deki yat limanları ve yat işletmelerini pazarlama yaklaşımı bakış açısıyla ele almaktadır. Çalışmasında farklı araştırma yöntemlerini kullanan Dr. Derya Atlay Işık, yat turizmi alanında yetkili ve uzman olan katılımcılarla çeşitli görüşmelerde bulunmuş ve Türkiye’de faaliyet gösteren yat limanları ve yat işletmeleri örnekleminde saha araştırması gerçekleştirdi.

Kitabın girişinde yat turizminin kuramsal çerçevesi ortaya konularak dünya ve Türkiye’de yat turizminin mevcut durumu ayrıntılarıyla incelendi. Sonrasında holistik pazarlamanın temel unsurlarını oluşturan içsel pazarlama, ilişkisel pazarlama, bütünleşik pazarlama ve sosyal sorumluluk pazarlaması ile farklılaştırma stratejisi konularında ulusal ve uluslararası literatür incelenerek içerik analizleri yapıldı. Kitabın üçüncü bölümü kapsamında Türkiye’den ve yurtdışından yat limanları ve yat işletmelerinin yöneticileri, kamu kuruluşlarından ve yat turizmiyle ilgili çeşitli sivil toplum kuruluşlarından uzman katılımcılarla gerçekleştirilen Delphi çalışmasına, Türkiye’de faaliyet gösteren Mavi Bayraklı yat limanları yöneticileriyle yapılan mülakatlara ve Türkiye’deki yat limanları ve yat işletmelerinin holistik pazarlama yaklaşımı algılamalarının değerlendirildiği saha araştırmasına yer verildi. Saha araştırmasından elde edilen verilerin analizleri sonucunda, yat turizmi işletmelerinin (yat limanları ve yat işletmeleri) holistik pazarlama yaklaşımlarına ilişkin algılamaları değerlendirilmiş, gruplandırılmış ve bu algılamalardaki farklılıklar saptandı. Ayrıca Türkiye’de yat limanları ve yat işletmelerinin farklılaştırma stratejileri değişkenleri değerlendirildi ve araştırma kısıtları hakkında bilgi verildi. Kitabın sonuç bölümünde ise araştırmanın genel bir değerlendirmesi yapılarak araştırmada elde edilen bulgular önceden belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yorumlanarak tartışıldı ve Türkiye’de yat limanları ve yat işletmeleri için farklılaştırma stratejileri önerilerinde bulunuldu. Son olarak ileride yapılacak çalışmalar için öneriler sunuldu. Bu kitap ile yat turizmine ilgi duyan herkesin faydalanabileceği bir kaynak eser kazandırılması hedefleniyor (denizhaber.com).