Arşiv | Taşımacılık RSS feed for this section

Son Levantenler (Gemi Acenteleri)

11 Oca

Son Levantenler (Gemi Acentaları)

Yazar: Osman Öndeş

Denizler Kitabevi

574 Sayfa

ISBN: 9789759268664

Boyut: 21.0 x 27.0

Ciltli Kapak – Avrupa Okuma Kağıdı

2003

(görsel: dr.com.tr, bilgi: imge.com.tr, arkadas.com.tr, denizlerkitabevi.com)

Açıklama:

“Son Levantenler” adını verdiğim bu eserimi sadece vapur acentesi olarak ticari faaliyet gösteren ve sayıları giderek azalan o gizemli dünyanın denizci insanlarına ve ailelerine adıyorum. Onlar bir asır öncesinde “Vapur Acenteleri” olarak anılıyordu.
“Son Levantenler”, benim Yapı Kredi Sanat Yayıncılık tarafından neşredilen ortak imzalı “Osmanlı Saray Ressamı Fausto Zonaro” isimli eserimden sonraki onaltıncı kitabım olmakta. Böyle bir eseri tasarlarken, yüz yılı aşan bir maziden günümüze dek bazı örnekleri seçerek çalışmalar yaptım. Bu çalışmalarım sırasında son derece zengin bir sosyal toplum tarihiyle karşılaştığımı gördüm. O zaman çalışmalarımı limanlardaki ticaret yaşamının bireyleri olan gemi acentelerinden de ötelere yayarak, onlarla ticari ilişkileri olan diğer meslek dallarına doğru genişlettim.
19.yy. ın ikinci yarısından itibaren Vapur Donatanları ve Gemi Acenteleri gibi ticari bir denizcilik işlevini üstlenerek ticaret yaşamının vazgeçilmez ögeleri haline gelmiş olan levantenler ve Avrupalı göçmen tüccarlar mesleki faaliyetlerini Galata – Tophane ve kısmen de Sirkeci üçgeninde icra etseler de, hepsinin bir aile yaşamı vardı. Kimi Boğaz’da, bazıları Moda’da, fakat çoğunluğu Beyoğlu çevresinde yaşıyorlardı. …

 

İskeleden Modern Limanın İnşasına Mersin Limanı

29 Kas

MDTO’NUN MERSİN’E YENİ HEDİYESİ, ‘MERSİN LİMANI’ KİTABI MERSİN DENİZ TİCARET ODASI, MEÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANI DR. İBRAHİM  HALİL AYTAR’IN MERSİN LİMANI KONULU DOKTORA TEZİNİ KİTAP HALİNE GETİRDİ

Yazar: İbrahim Halil Aytar

Mersin Deniz Ticaret Odası Yayınları

ISBN: 978-605-137-557-1

2016

(görsel: cukurovagazetesi.com, bilgi: mdto.org.tr)

Açıklama:

Mersin Üniversitesi  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı İbrahim Halil Aytar’ın Mersin Limanı’nı konu alan doktora tezi Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından kitap haline getirildi.

“İskeleden  Modern Limanın İnşasına Mersin Limanı” isimli eserde bir liman kenti olarak Mersin,  19. yüzyılın ilk çeyreğinden mevcut limanın temelinin atıldığı 1954 yılına kadar iç ve dış gelişmelerin ışığında detaylı olarak inceleniyor.  Bu süreçte gerçekleşen tarihi olaylar, kentteki nüfus hareketleri, iskeleler, inşa edilen kamu binaları, modern limanın kurulması için yapılan teşebbüsler ve mevcut limanın inşası aşamaları, Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet arşivleri, Tarsus Şeriye Sicilleri, Salnameler başta olmak üzere pek çok önemli kaynağa dayandırılarak kapsamlı olarak ele alınıyor.

Osmanlı Arşiv Vesikaları Ve Fotoğraflarla Mersin Limanı Tarihi

29 Kas

0000000624137-1

Yazarlar: Mehmet Mazak, Aylin Doğan

Yeditepe Yayınları

296 Sayfa

ISBN: 9786055200534

Boyut: 13.5 x 21.0

Amerikan Cilt – 2. Hamur

2014

(görsel: dr.com.tr, bilgi: yeditepeyayinevi.com, odakitap.com)

Açıklama:

Kentlerin ortaya çıkıp gelişmeleri, birden fazla faktörün bir araya gelmesine dayanmakla birlikte, bu faktörlerin biri veya bir kaçı etki derecesi itibariyle diğer faktörlerin önüne geçebilmektedir. 19.yüzyıl Osmanlı liman kentlerinden biri olarak ortaya çıkan Mersin’in kuruluş ve gelişiminde asli faktörler olarak, coğrafi konumunun ve bu konumun sağladığı avantajla burada gelişen deniz ticareti ve 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun da yükselen kapitalizmin etki alanına girmiş olması etkilidir.

O dönemlerdeki içsel ve dışsal diğer gelişmelerin de etkisiyle birlikte Mersin, 19. yüzyılın ilk yarısında, ahşaptan bir iskeleye sahip bir mahal konumunda iken hızlı bir gelişim sürecine girerek, 19. yüzyıl sonlarında imparatorluğun Doğu Akdeniz’deki en önemli liman kentlerinden biri haline gelmiştir.

Bu eserde, Osmanlı İmparatorluğu’nun değişim ve dönüşüm sürecine giren diğer şehirlerinin yanı sıra, aynı dönemlerde yepyeni bir şehir olarak ortaya çıkan Mersin’in Osmanlı belgeleri ışığında öyküsünü okuyacaksınız.