Arşiv | Su Ürünleri RSS feed for this section

Balık – Avcılığı Ve Yemekleri

16 Tem

Balık - Avcılığı Ve Yemekleri

Yazar: Sıtkı Üner

Milliyet Kültür Klübü Yayınları

157 Sayfa

Boyut:20.1 x 28.2

Karton Kapak – 3. Hamur

1968

Açıklama:

Önsöz

KARAKİN Deveciyan efendinin “Balık ve Balıkçılık” isimli kitabı dahil, yurdumuzda bugüne kadar yazılmış amatör balıkçılık kitaplarının en değerlisi olan şu, hazırlanmasına bir ömür harcanmış eserin önsözünü yazmak şerefini bana bahşettiği için, bütün amatör balıkçı yurtdaşlarım önünde, Sıtkı bey ağabeyime teşekkürü bir borç bilirim.

Bir mizah yazarı, oltanın tarifini yaparken, bunu, bir ucunda nadiren, bir balık, öteki ucunda da ekseriya bir alık bulunan, ucu iğneli bir ipe benzetmiş. Mizahla hiç bir ilgisi olmayan ne kadar doğru bir müşahade. Yirmi, otuz yahut da kırk kulaç derinliğinde, esrarlı sürprizler saklayan, engin ve sihirli denizin bağrından, menevişler, erguvan pırıltıları, çelik mavileri içinde oynak, canlı bir varlık beklemek, bunu yakalayabilmek için mücadele etmek, ona da bir şans tanıyarak çarpışmak ve hayatın mihneti, üzüntüleri, yorgunluklarıyla dolu bir kafayı, bir alık olarak mavi suların serinliğine teslim edebilmek… Bunu yapabilen talihli kullarının mutluluğunu, alay ediyorum sanarak ne güzel tarif edivermiş bu şakacı yazar.

Bugün, sayın Sıtkı Üner, bu mutluluğa erişenlere ve erişmek isteyenlere en güzel yolu gösterecek olan bu kitabı, yukarda da arzettiğim gibi, bir ömür harcama pahasına bizlere hediye etmiş bulunuyor. İzin verirseniz bu eserin meydana gelmesinde harcanan bu altmış yıllık ömrün bir özetini kısaca sunalım sizlere:

Sıtkı Üner, 1908 Martının 16’ncı günü dünyaya gelmiş. Ortaköy’de, evlerinin deniz kenarında olması, onu daha pek küçükken etkilemiş. Kendi ifadesine göre daha 4- 5 yaşında, bir ipliğin ucuna taktığı, belki bir toplu iğne ile, evin önünden akan tuzlu suda oynaşan küçük yaratıklarla ilgilenmiş. Belki de balık burcunda doğmuş olması, bu küçücük yaşında onu denize ve balıklara çağırıyor, davet ediyormuş sanki. 9 yaşında kıyılarda izmarit, istavrit, kaya, lapin gibi bütün İstanbul çocuklarının tuttuğu balıkları tutarak bu spora gönlünü kaptıran Sıtkı Üner, 11 yaşında ağabeyinin tenezzüh sandalıyla amatör balıkçılığı kıyılardan denize intikal ettirmiş. 2 – 3 sene sonra, o zaman hazırlanması bir mesele olan at kuyruğu oltaları büküyor, bunlardan güzel balık takımları yapıyor, köyün tecrübeli amatörleriyle aşık atacak kadar bol balık tutuyor, bunun fazlasını komşulara dağıtıyor, daha fazla olduğu zaman da madrabaza satıyormuş. O zamanlar bu işler tezkereye tabi olduğu için küçük Sıtkı’ya ilk balıkçılık tezkeresini 13 yaşındayken aldırmışlar. 17 – 18 yaşlarında ilk sandalını yaptırmış. Artık Boğaziçi onu tatmin etmiyor, havasına göre, kah kürekle, kah yelken basarak, bazan da o zaman adet olduğu veçhile, büyük motorlara, yahut küçük gemilere koltuk vererek, bunların yedeğinde, Boğaz dışlarına, Marmara’ya kadar inip çıkarak, oralarda bereketli avlar yapıyor, yalnız oltacılıkla kalmayıp, ağcılık ve sepetçilikle de uğraşıyor, böylece hem İstanbul sularını, dipleri, akıntıları, hava durumlarını, balık barınaklarını hafızasına nakşediyor, hem de bütün av usullerinin ve takımlarının donanımlarını, tamirlerini (meselâ meramet), bir profesyonel ustalığıyla öğreniyormuş.

Bu arada tahsilini tamamlayarak 21 yaşında İş Bankası Hukuk İşleri Servisine memur olarak giren sayın Sıtkı Üner, 33 yıl burada devamlı olarak çalışmış ve balıkçılığına da hem bilfiil hem de ecnebi memleketlerdeki bâzı balıkçılık enstitülerinden getirttiği malumatla, işin teorik kısmını da ihmal etmeden, devam etmiş. Bu sırada, resmi gayri resmi birçok dergilerde balıkçılık yazıları yazan Sıtkı Üner, 1958 yılından itibaren 7 sene Milliyet gazetesine balıkçılık yazıları yazmış. Bu yazılarından bazıları Orta Öğretim Türkçe kitaplarına, öğretici makale örneği olarak alınmış, diğer taraftan da Dil – Tarih – Coğrafya Fakültesi tarafından yayımlanan Coğrafya Araştırmaları Dergisi’nin birinci sayısında, Karadeniz’deki ekonomik ve biyolojik araştırmaları dolayısıyla, ilim adamı araştırıcılar arasında zikredilerek, amatör çalışmaların nerelere vardırılabileceğini ispat etmiştir.

İşte sevgili balıkçılık amatörleri, bütün bu çalışmaların, emeklerin muhassalasını Sıtkı Üner nihayet bir kitapta toplamaya niyet etmiş ve amatör balıkçı arkadaşı, sayın Hasan Çakın’ın da teşviki ve verdiği gayretle bize bu güzel eseri kazandırmış bulunuyor. Yirmi küsur yıl servis şefliğini yaptığı İş Bankası Hukuk İşleri Servisinden, 33 yıllık bir çalışma devresi sonunda, kendi isteğiyle emekliye ayrılan, sayın yazar, bugün bir yandan Akbank hukuk müşavirliğinde vazifeli bulunmakta, diğer taraftan da, fahri olarak, (bila ücret de, yahut ücretsiz olarak da, denilebilir. S. Kaskan) İstanbul Balıkçılar Cemiyeti’nin ikinci başkanlığını yapmaktadır. Tabii bütün bunların yanında balıkçılıktan bir an ayrılamamaktadır.

Bugün 60 yaşında. olmasına rağmen, bir gence taş çıkartacak bir dinamizmle, hala her fırsatta, yaz – kış, fırtına- bora demeden denize çıkan ve profesyonel oltacılara parmak ısırtacak yeni takımlar, yeni yemler, yeni usuller, yeni yerler keşfederek, kıymetli eşinin ve yavrusunun yanına hemen hiç eli boş dönmeyen Sıtkı ağabeyimizin nice yıllar kürek başında, mis gibi iyod, tuz ve combalak atan balık sürülerinin kokusunu taşıyan Boğaz rüzgarlarıyla ciğerlerini doldurarak çarpışmasını Cenabı Hakdan niyaz eder, bize bu kadar mükemmel bir eser kazandırdığı için kendisine burada, tekrar teşekkür ederiz.

Selçuk M. Kaskan – Büyük Ada, 22 Haziran 1963

İçindekiler:

-Önsöz 3

-Balık Yemekleri 129

-Hangi Ayda Hangi Balıklar Yenir 131

-Ateş Balığı — Sardalya 132

-Izgarası 132

-Ateşte ve Fırında Pilâkisi 133

-Buğlaması 133

-Ateşte ve Fırında Domateslisi 133

-Kağıt Kebabı 133

-Aterina – Gümüşbalığ1 133

-Balık Çorbası 133

-Balık Pilavı 134

-Beyaz Soslu Balık 134

-Barbunya Yemekleri 134

-Tavası 134

-Izgarası 135

-Berlam — Tavukbalığı 135

-Böcek 137

-Çaça Balığı 135

-Çipura — Alyanak — 135

-Çiroz Salatası 150

-Dere Pisisi 135

-Dil Balığı 135

-Dülger Balığı 135

-Gelincik Balığı Yemeği 135

-Çakaleriği ile Yemeği 135

-Buğlaması 135

-Tavası 135

-Hamsi Yemekleri 135

-İçli Tava 136

-Tuzlaması 136

-Ançöez 136

-Hani Balıkları Yemeği 136

-İskorpit – Lopsos 136

-İstakoz Salatası 136

-İstavrit Yemekleri 137

-İzmarit Yemekleri 137

-Kalkan Balığı Yemekleri 137

-Tavası 138

-Haşlaması 138

-Buğlaması 138

-Söğüşü 138

-Izgarası 138

-Karagöz 138

-Karides 183

-Kaya Balığı 139

-Kefal Yemekleri 139

-Haşlaması 139

-Paçası 139

-Kılıç Balığı Yemekleri 139

-Şiş Kebabı 139

-Soğan Piyazında Yatırılmış Şiş Kebabı 140

-Izgarası 140

-Kâğıt Kebabı 140

-Domateslisi 140

-Kırlangıç Yemekleri 140

-Kolyos Yemekleri 140

-Levrek Yemekleri 140

-Özel Yemeği 141

-Et Suyunda Buğlaması 141

-Lüfer Yemekleri 141

-Izgarası 141

-Kağıt Kebabı 141

-Çinakop Kağıt Kebabı 141

-Lüfer Kofana Haşlaması 142

-Lüfer Kofana Köftesi 142

-Mercan Yemekleri 143

-Mezit — Mezgit  143

-Minakop Kötek Balığı 143

-Midye Yemekleri 143

-Tavası 143

-Pilakisi 144

-Soğanlı Yahnisi 144

-Salması 144

-Lahana Yaprağı ile Midye Dolması 144

-Midye Dolması 145

-Midye Çorbası 145

-Midye Kebabı 145

-Mürekkep Balığı Yemekleri 146

-Palamut Torik Yemekleri 146

-Palamut Tavası 147

-Palamut Izgarası 147

-Palamut Köftesi 147

-Palamut Fırın Kebabı 147

-Palamut Kağıt Kebabı 148

-Palamut Pilakisi 148

-Palamut Papas Yahnisi 148

-Palamut Haşlaması 148

-Palamut – Torik Lekardesi 148

-Pavurya 137

-Pisi Balığı 148

-Sinağrit Yemekleri 148

-Tekir Yemekleri 148

-Teratör 145

-Trakonya 149

-Uskumru Yemekleri 149

-Uskumru Izgarası 149

-Uskumru Kağıt Kebabı 149

-Uskumru Tavası 149

-Uskumru Fileto Tavası 149

-Uskumru Papas Yahnisi 149

-Uskumru Dolması 149

-Uskumru Köftesi 149

-Uskumru Haşlaması 150

-Uskumru Pilakisi 150

-Uskumru Ev Tuzlaması 150

-Çiroz Salatası 150

-Balık Yemekleri Fihristi 156

-Bibliografya 157

Su Ürünlerinde Temel İstatistik

14 May

su-urunlerinde-temel-istatistik-kitabi-ahmet-goker-elbek-Front-1

Yazarlar: Ahmet Göker Elbek, Erdoğan Oktay, Hülya Saygı

Ege Üniversitesi Yayınları

303 Sayfa

ISBN: 9789754833256

Boyut: 16.5 x 23.5

Karton Kapak – 2. Hamur

2010

(görsel: babil.com, bilgi: babil.com, kutuphane.ege.edu.tr)

Açıklama:

İstatistiği araç olarak kullanan Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerine ve  araştırmacılarının kitap gereksinimlerini karşılamayı, ayrıca günümüzde bir bilimsel araştırma yapmayı isteyen bilim adam ve kadınlarına istatistiksel yöntemlerden yararlanmak isteyenlere yardımcı olmayı amaçlayan Su Ürünlerinde Temel İstatistik kitabı, 303 sayfa olup 14 bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde istatistiğin tanımına, ikinci bölümde, istatistiğin günümüzdeki önemine, üçüncü ve dördüncü bölümde sayılara ve istatistiksel bazı tanımlamalara değinilmiştir. Beşinci bölümde frekans dağılımına, altıncı bölümde merkezi eğilim ölçülerine, yedinci bölümde yaygınlık ölçülerine, sekizinci bölümde oran, yüzde ve indekslere, dokuzuncu bölümde olasılık ve olasılık kavramlarına, onuncu bölümde teorik ve örnekleme dağılımlarına, onbirinci bölümde önemlilik testlerine, onikinci bölümde regresyon ve korelasyon analizine, onüçüncü bölümde araştırmada veri toplama yöntemlerine, son bölümde ise su ürünlerinde kullanılan kimi ölçüt ve analizlere değinilmiştir.

Su Ürünleri Mevzuatı

29 Nis

su ürünleri mevzuatı

Yazar: Naim Sağlam

Üniversite Kitabevi

281 Sayfa

ISBN: 9789759283582

Boyut:  16.0 x 23.0

Karton Kapak

(görsel ve bilgi: seckin.com.tr)

Konu Başlıkları

-Su Ürünleri Kanunu

-Çevre Kanunu

-Kıyı Kanunu

-Su Ürünleri Yönetmeliği

-Balıkçı Barınakları Yönetmeliği

-Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

-Su Kirliliği Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği

-Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği

-Kıyı Kanununun Yönetmeliği

-Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği

Su Ürünleri Mevzuatı

29 Nis

su ürünleri mevzuatı

Yazarlar: Seyfullah Çakmak, Hüseyin Çolak

Seçkin Yayıncılık

644 Sayfa

ISBN: 9789750205538

Boyut: 16.0 x 23.0

2007

(görsel: seckin.com.tr, bilgi: seckin.com.tr, dr.com.tr)

Açıklama:

Önemli bir besin kaynağı olan su ürünleri, canlı doğal kaynaklar arasında yer almaktadır. Su ürünleri üretiminin devamlılığının sağlanması, su ürünleri stoklarının ve bulundukları ortamın korunmasını zorunlu kılmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeleri içeren mevzuatın doğru olarak uygulanması, bilinmesi ve yorumlanması büyük önem taşımaktadır. Cumhuriyet Savcısı Seyfullah ÇAKMAK ve Yargıtay Tetkik Hakimi Hüseyin ÇOLAK tarafından hazırlanan bu eserin; su ürünleri mevzuatının uygulanmasında ortaya çıkan hukuki sorunların çözümü ve doğru olarak yorumlanmasına ışık tutacak, kontrol hizmetlerinde görev alan Bakanlığımız personeli ve diğer kamu personelinin başvuracağı temel bir kaynak niteliğindedir.

Konu Başlıkları:

-Su Ürünleri İstihsali

-Patlayıcı ve Zararlı Maddeler Kullanma Yasağı

-Sulara Zararlı Madde Dökülmesi

-Yabancıların Su Ürünleri İstihsali Yasağı

-Genel Yasaklar, Tahditve Mükellefiyetler

-Trolle Su Ürünleri Avcılığı

-Muhakeme Usulü

-İdari Yaptırım Usulü ve Kanun Yolu

-İdari Para Cezalarında Zamanaşımı

-37, 1 ve 37, 2 numaralı Sirkülerin 1380 Sayılı Yasaya Muhalefet Fiilleri Açısından Değerlendirilmesi Tartışılması

Su Kirliliği

25 Nis

Su-kirliligiYazar: Ziya Lugal Göksu

Akademisyen Yayınevi

215 Sayfa

ISBN: 9786059942010

Boyut: 16.0 x 23.5

Karton Kapak – 1. Hamur

2015

(görsel: akademisyen.com, bilgi: akademisyen.com, babil.com)

Açıklama:

Su Ürünleri Fakültelerinde okutulan Su Kirliliği derslerinde yararlanılmak üzere hazırladığım bu kitabın, sadece Su Ürünleri Mühendisleri için değil, aynı zamanda pratikte çalışan konu ile ilgili tüm teknik personele yardımcı olacağı kanısındayım.

Ülkemizde su ürünleri alanında lisans ve lisansüstü seviyesinde öğretim yapan  birçok fakülte bulunmasına karşın, su kirliliği konusunda yazılmış yeterli sayıda Türkçe kitap bulunmamaktadır. Çalışmalara katkı yapacağı inancı ile yapılacak eleştirilere teşekkür ederim.

Kitapta, bazı terimlerin Türkçe karşılığı olmadığından, ya uygun terim kullanılarak yanına parantez içinde yabancı karşılığı yazılmış veya yanlış anlama olmaması için dilimize karışmış olan yabancı kelime Türkçe yazılışı ile kullanılmıştır.

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

18 Kas

322366Yazarlar: Hayri Gülyavuz, Mustafa Ünlüsayın

Hatiboğlu Yayınevi

366 Sayfa

ISBN: 9789759689707

Boyut: 16.0 x 24.0

1999

(görsel ve bilgi: bkmkitap.com)

Açıklama:

Suda yaşayan canlılar (hayvanlar ve bitkiler) kalitatif ve kantitatif bakımdan çok geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Su canlıları insan besininin önemli bir kısmını oluşturduğu gibi bir çok alanda kullanılan önemli bir hammaddedir. Su canlılarının avlanması ve üretilmesi önemli bir konudur. En az avlanma ve üretim kadar önemli olan bir değer konuda elde edilen bu ürünlerin depolanması, işlenmesi en sağlıklı ve en az fire ile tüketiciye sunulmasıdır.

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 1 (Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Temel Konular)

18 Kas

su ürünleri işleme teknolojisi 1Yazar: Şükran Çaklı

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları

ISBN:  978-975-483-761-2

2007

(görsel ve bilgi: egefish.ege.edu.tr)

Açıklama: 

Su ürünleri işleme Teknolojisi; deniz ve iç sulardan avlanan ve toplanan tüm ürünlerin insanlarda sağlık riski yaratmadan korunmasını, işlenmesini, raf ömrü süresinin uzatılmasını, kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi gibi konuları tüm yönleriyle inceleyen bir anabilim dalıdır. Su ürünleri işleme teknolojisi konularının genişliği ve Su Ürünleri Fakültelerindeki lisans programında; Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 1 ve 2 derslerinin ayrı dönemlerde olması nedeni ile bu konular iki ayrı kitapta, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 1 ve 2 kitaplarında olabildiğince kapsamlı bir şekilde ele alınmış ve bunu yaparken de gelişen su ürünleri sanayi ve yeni teknolojilerden kopmadan dünya literatüründe yer alan en son bilgilerden yararlanılmaya çalışılmıştır. “Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 1” kitabı; Türkiye su ürünleri işleme sektörünün durumunu, su ürünleri sektöründe HACCP uygulamalarını, su ürünleri etlerinin yapısı ve kimyasal komposizyonunu, su ürünlerinde ölümden sonraki değişiklikleri, kalite zincir uygulamalarını, tazelik kriterlerini, balıkçılık malzemeleri ve işlemlerini, soğutma, dondurarak-muhafaza, tuzlama, kurutma, tütsüleme, konserve ve marinat teknolojileri konularını ve uygulamalarını ayrıntılı bir şekilde içermektedir.