Arşiv | Strateji RSS feed for this section

Ege Denizi – Türkiye İle Komşu Adalar

20 Şub

Ege Denizi - Türkiye İle Komşu AdalarYazarlar: Sırrı Erinç, Talip Yücel

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını

112 Sayfa

Boyut: 16.5 x 23.5

Karton Kapak – 1.Hamur

1978

Açıklama:

ÖNSÖZ

Ege Denizi, Türkiye ile Yunanistan arasında bir mücadele sahası ve anlaşmazlık konusu olmakta devam ediyor. Bu ihtilaf Osmanlı İmparatorluğu’na karşı isyan bayrağını çekmiş Yunanistan’ın istiklaline kavuşmasıyla başlar.

O tarihten sonra Yunanistan, kendini, Bizans’ın varisi sayarak Ege adalarına yayılmaya koyulmuş, bir ara Anadolu’yu istilaya bile kalkışmıştı. Anadolu yenilgisi, batılı ilim adamlarının sandığı gibi, Yunanistan için ricat devrinin başlangıcı değildir. Olsa olsa bu, sınır tanımıyan Yunan ihtirasları için bir duraklama ve belki biraz dinlenme devresi sayılabilir. Zira Ege’de tam bir hakimiyet tesisini gerçekleştirmek üzere Yunanistan’ın Menteşe adalarını da sınırları içine alması, bu tarihten sonraya başlar. Ancak bu hakimiyet, iki ülke arasında kurulan dostluk sebebiyle, önceleri Türkiye’yi rahatsız edecek mertebeye varmamıştı. Taşoz adası kuyularının Ege’de petrol yatakları bulunduğu ihtimalini kuvvetlendirmesi ve Kıbrıs barış harekatının sebep olduğu gerginlik, uzun zamandır küllenmiş gibi görünen bir gerçeği, Yunanistan’ın Ege’ye bütünüyle sahip olma isteğini su üstüne çıkarmıştır.

Sırtını, şimdi Amerika Birleşik Devleti’ne dayıyan komşumuz, fiilen bir Yunan gölü haline getirdiği Ege denizinin, hukukan da kendine ait olduğunu tescil gayreti içinde bulunuyor. Bu gayeye ulaşmak üzere Yunanistan, milletlerarası platformlarda ileri sürülen ve ekserisi ilmi bakımdan yanlış kıstaslardan cesaret alarak, Ege denizinde, menfaatlerine en uygun faydalanma sahaları tesbitine çalışıyor ve bu sahaları Türkiye’yi zorla kabul ettirebileceğini umuyor.

Bu araştırmanın hedefi, Ege anlaşmazlığı temelinde yatan gerçekleri ilmi bakımdan gözden geçirmek, Adalar denizindeki Yunan iddialarının mesnedsizliğini ortaya koymak ve hakkaniyete uygun çözüm yollarını işaret etmektir.

İçindekiler:

ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM

Prof.Dr. Sırrı Erinç  – Ege Denizi (Tabii şartları, kaynakları ve faydalanma alanlarının jeomorfolojik metodlarla sınırlandırılması)

GİRİŞ 3

A. Ege Denizinin tabii şartlarına ve potansiyeline toplu bakış 6

A/1- Mevki, boyutları, konfigürasyon ve neticeleri 6

A/2- Jeomorfolojik hususiyetler, yapı ve deniz tabanı potansiyeli 8

A/3- İklim şartları ve neticeleri 19

A/4 – Adaların vejetasyon hususiyetleri 22

A/5 – Hidrolojik şartlar ve neticeleri 23

A/6 – Biyolojik şartlar ve organik kaynaklar 26

B. Ege Denizi’nde faydalanma alanlarının sınıflandırılması bakımından jeomorfolojik kriterler 30

B/1 – Kıt’a şelfinin tarifi ve şelfin sınırlandırılması için teklif edilen kriterler 31

B/2 – Tabi uzantı kavramı ile alakalı meseleler 41

B/3 – Ekonomik bölge kavramiyle alakalı meseleler 44

B/4 – Adalar ve kıt’a şelfi münasebetlerine ait meseleler 47

– Netice 48

Bibliografik notlar

İKİNCİ BÖLÜM

Prof. Dr. Talip Yücel – Türkiye ile komşu adaları

A. Menteşe adaları ve Meis 55

B. Saruhan Adaları 71

B/1 – Sisam 73

B/2 – Furni 80

B/3 – Ahıkerde (Nikarya) 82

B/4 – İpsara 83

B/5 – Sakız 84

C. Çanakkale adaları 93

C/1 – Midilli 93

C/2 – Limni 96

C/3 – Gökçeada 98

C/4 – Bozcaada 100

D. Trakya adaları 102

D/1 – Semadirek 102

-Netice 105

Faydalanılan eserler 107

 

Trajik Zafer – Büyük Güçlerin Doğu Akdeniz’deki Siyasi Ve Askeri Mücadelesi (1806-1807)

18 Şub

Trajik ZaferYazar: Fatih Yeşil

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

328 Sayfa

ISBN: 9786053329374

Boyut: 15.5 x 23.0

Karton Kapak – 2.Hamur

2017

(görsel: iskultur.com.tr, bilgi: babil.com, iskultur.com.tr)

Açıklama:

Napoléon savaşlarının doruğa ulaştığı 1807 senesi, hem Avrupa hem de Yakındoğu için trajedilerle dolu bir zamanı teşkil eder. Napoléon’un zaferleri, Fransa’nın 1798’deki Mısır macerası yüzünden kesilen Fransız- Osmanlı ilişkilerini de derinden etkilemişti: Mısır’daki savaştan ötürü yapılan Rus-Osmanlı-İngiliz ittifakı 1806’da çökmüş; Napoléon da bunu fırsat bilerek Osmanlıları yanına çekmişti.

Neticede, 1807 yılının başlamasına günler kala yeni bir Osmanlı-Rus savaşı çıktı ve bu çatışmada İngiltere, Çar’ın yanında saf tuttu. Ancak bu “müttefikler arası savaş” hiç beklenmedik şekilde gelişecekti: İngiliz donanmasının İstanbul’a yaptığı cezalandırma seferi tam bir başarısızlıkla sona ererken Akdeniz’de bayrak gösteren küçük bir Rus filosu koca Osmanlı donanmasını kimsenin beklemediği bir muharebede alt etti.

İngilizlerin İstanbul harekâtı ile eşzamanlı olarak Mısır’a çıkardıkları bir ordu, herkesi hayrete düşüren şekilde çoğu başıbozuklardan müteşekkil küçük bir Osmanlı birliği tarafından mağlup edilip teslime zorlandı. İngiliz ordusunun uğradığı bu felaket, Mısır’ın muzaffer valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın hanedanını kurmasıyla neticelenecek uzun yolun da başlangıcıydı. Fransız Devrimi ve Napoléon Savaşları döneminin Türkiye’deki nadir uzmanlarından Doç. Dr. Fatih Yeşil, Trajik Zafer’de bu kritik 1807 senesinin olaylarını İngiliz, Fransız ve Osmanlı arşivlerinden izleyerek çözümlüyor; savaş ve diplomasi arasında partnerlerin sürekli değiştiği bu tehlikeli “imparatorluklar dansının” sahne gerisine ışık tutuyor. Bunların yanında, talimli ordu-başıbozuk asker tartışmalarına Mısır’daki İngiliz yenilgisi üzerinden özgün bir katkı sunuyor.

İçindekiler:

-Resim Listesi vi

-Önsöz ix

-Giriş

-Jeostratejik Bir Sorunun Uzun Başlangıcı 1

I

-Kuşatma Altındaki İki İmparatorluk: İngiltere ve Osmanlılar ( 1806-1807) 35

II

-İstanbul Boğazına Sarılan Rusya, Rusya’yı Dize Getiren Fransa : Amiral Senyavin’in Çanakkale Ablukası ve Limni Deniz Muharebesi 69

III

-Muallem (Talimli) Ordu Her Zaman Muzaffer midir? İngiltere’nin Mısır Harekatı 111

a. 19.Yüzyıl Başındaki Bir Çatışma Alanı Olarak Mısır 112

b. İşgal ve Direniş 127

c. Kısa Bir Değerlendirme : Hafif Piyadenin Zaferi 176

d. İskenderiye’de Yeni Bir Başlangıç: Savaş Yerine Diplomasi 189

IV

-Zor Zamanda Diplomasi : General Sebastiani ve Sir Arthur Paget’in Kıskacındaki IV. Mustafa 209

-Sonuç Yerine 237

-Ek 249

-Notlar 253

-Kaynakça 287

-Dizin 305

Tarihi Geçmişi, Stratejik Önemi Ve Su Sorunu Açısından Akdeniz’in Doğusu

6 Şub

Su Sorunu Açısından Akdeniz' in Doğusu

Yazar: Dursun Yıldız

Bizim Kitaplar

291 Sayfa

ISBN: 9789944159203

Boyut: 12.0 x 19.5

Karton Kapak – 2.Hamur

2008

(görsel: turizmhaberleri.comi bilgi: pandora.com.tr, eren.com.tr)

Açıklama:

Dünyada tespit edilmiş petrol rezervlerinin %65’ine, doğalgaz kaynaklarının ise % 41’ine sahip Ortadoğu coğrafyasının sıcak denizi olan Doğu Akdeniz, aynı zamanda Büyük Ortadoğu projesinin de çekirdek bölgesi durumundadır.

Tarihin her döneminde büyük güçler tarafından rekabet alanı olarak algılanan ve ciddi çatışmalara sahne olan Doğu Akdeniz , yakın gelecekte yine birçok açıdan Dünyanın gündemine gelecek ve 21.yüzyılın en keskin hesaplaşmasının yapılacağı bölge olacaktır.

Bu bölgede, güvenlik ve istikrarı gelecekte tehdit edebilecek bir başka unsur da Bölgenin yenilenebilir su kaynakları açısından fakirliği olacaktır.

Doğu Akdeniz Havzası’ndaki ülkelerin birçoğu su açısından, çeşitli oranlarda Memba ülkelerine bağımlı ve ya su kaynaklarını kıyıdaş bir ülkeyle birlikte kullanmak durumunda olan ülkelerdir. Bu karakteristik özellik, havzada kıt olan su kaynaklarının kullanımının önemini arttırarak havzanın geleceğinde etkili bir rol oynayacaktır.

Modern Deniz Harbini Ve Denizler İçin Mücadeleyi Anlamak

20 Oca

Sinan Topuz, Modern Deniz Harbini ve Denizler için Mücadeleyi Anlattı

Yazar: Sinan Topuz

Alibi Yayıncılık

423 Sayfa

ISBN: 9786058337046

Boyut: 13.5 x 19.5

Karton Kapak – 2. Hamur

2016

(görsel: milscint.com, bilgi: imge.com.tr, arkadas.com.tr, milscint.com)

Açıklama:

Denizler tarih boyunca ülkelerin menfaat mücadelelerine sahne olmuştur. Ülkeler en yüksek teknolojiyi ve insan gücünü kullanarak denizler için mücadelenin sürekli galibi olmak istemektedir.

Denizler için mücadele asla bitmeyecektir.

Elinizde tuttuğunuz kitap, denizcilerin dünyasını anlatmakta, deniz harbinin ayrılmaz parçaları arasında dolaşmaktadır. Kitap, strateji’den, taktik ve teknolojiye deniz harbi ile ilgili bilinmesi gereken her konunun kapısını çalmaktadır.

Kardak Krizi’nde yaşananlardan, İran yolcu uçağının düşürülmesine kadar değişik olaylar denizci gözü ile ilk ağızdan anlatılmaktadır.

Kardak Krizi’nde düşen Yunan Helikopteri ile ilgili gerçekleri adım adım irdelendiği temel bir kaynaktır.

İçindekiler :

1.Giriş ve Temel Kavramlar

1.1 Strateji

1.2 Konsept

1.3 Doktrin

1.4 Harekât Seviyesi

1.5 Taktik Seviye

2. Tarihçe

3. Harp Sahası ve Deniz Harekâtı

4. Deniz Harbinde Uçak

5. Denizaltı Faktörü

6. Gemiye Karşı Gemi

7. Karaya Harekât

8. Gemilerin Duyu Organları ve Aklı

-Radar

-Sonar

-Telsiz

9. Denizde Elektronik Harp ve Gözetleme

10. Mayın Harbi

11. Planlama

12. Dünya Denizcilerinin Takip Ettiği Güncel Konular ve Teknolojik Gelişmeler

13. Liderlik

 

Heligoland Muhaberesi

2 Ara

heligoland

Yazar: Süruri Akalın

Deniz Matbaası

50 Sayfa – 1 Kroki

Boyut: 16.4 x 23.8

İnce Karton – 3. Hamur

1937

İçindekiler:

Heligoland Muhaberesi 1

Harbin Başındaki Vaziyet 1

Harekat Planları 4

1-Coğrafi Durum 4

Kuvvetler Nisbeti 5

Üsler 6

Alman Donanma Komutanına Verilen Harekat Emri 9

28- Ağustos Muhaberesi 14

28 – Ağustos – 1914 Sabahı Alman Donanmasının Konuşu 17

Muharebe Nasıl Başladı 18

Birinci Safha 18

Şimdi Muharebe Safahatını Birer Birer Tetkik Edelim 21

Strasburg Kruvazörü 31

Mainz Kruvazörü 31

Muharebe Kruvazörleri 39

Heligoland Muharebesinde İki Tarafın Zayıatı 45

Muhripler 46

Muharebenin Sevkulceyşi Neticeleri 47

Büyük Denizcilik Gafları – Tarihin En Kötü Deniz Muhabere Kararları

5 Nis

 

strateji

Yazar: Geoffrey Regan

Çevirmen: Erkan Bebek

Doruk Yayınları

347 Sayfa

ISBN: 978- 975-553-652-1

Boyut: 13.5 x 21.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2016

Açıklama:

Çevirenin Önsözü

Değerli Okuyucu;

Geoffrey Regan’ın bu kitabını, tarih boyunca ülkelerin, donanmalarını tertiplerken, onları sevk ve komuta edecek komutanları seçerken, modernleşen dünyada, gelişen gemi ve silah sistemleri ile silah sistemlerinin dizayn ve inşasında yaptıkları yanlışları biraz da kara mizahvari bir anlatımla takip edeceksiniz. Donanmayı yönetenlerin tutucu ve gelişmeye karşı tavırları bu gün size çok garip gelecek, nasıl böyle kararlar alabildiler diye düşünebileceksiniz. Ancak o günki şartlarda bazı yeniliklerin herkes tarafından – özellikle belirli bir yetişme tarzına sahip olanlar – çok da kolay kabul edilemiyeceği gerçeği ve bugün bile yenilikler/ gelişmeler konusunda gösterilen tepkiler dikkate alındığında anlayışla karşılanabilecektir. Bu arada tarih boyunca, gerek hava şartlarının etkileri, gemilerdeki personelin hastalıklardan kaybedilmesi, yanlış formasyonların savaşta aleyhte etki etmesi gibi ders alınmayan hususlarla karşılaşacaksınız. Korkak komutanlar, gaddar ve eksantrik komutanlar, tüm kahramanlık niteliklerine ve yeterliliğe sahip olmalarına karşın, kötü astlar, yetersiz ve yeteneksiz personel, ya da yetersiz ikmal nedeniyle başarısız olup divanı harbe gidenlerle karşılaşacaksınız. Ancak bir gerçek hep önünüze çıkacak, denizcilik zor ve meşakkatli bir iş iken, birde kaçacak yerinizin olmadığı bir sahnede yaşamak, gaddar komutanlarca keyfi şekilde kamçılanmak, ölümcül hastalıklarla geçen uzun seferler, vurulan ve batan gemiden dökülen can yeleği bile olmayan personelin boğulmamaya çalışırken, köpek balıklarına yem olması hep önünüze çıkacak.

Yazarın kimliği ve denizleri menfaatleri için kullanmada en önde olmaları nedeniyle doğal olarak bu kitap çoğunlukla İngiliz Admiralty’sini incelemektedir. Bunun yanında diğer denizci ülkelerin yaşadığı trajediler ve Britanya’nın girdiği deniz savaşlarının çoğu, tabii ki, açık hatalar ve gaflar içerenler bu kitapta yer almaktadır. Çevirirken çoğunlukla yer isimleri orjinal hali ile korunmuştur. Okuyucunun içerikteki deyimlere sadık kalınması nedeniyle bazı farklı çağrışımlar yapabilecek ifadeleri dikkate alacağını umarım.

Erkan BEBEK (E) – Dz. Kur. Kd. Alb

İçindekiler: 

Çevirenin Önsözü 13

Giriş 15

Lanetli sefer 19

I. KISIM

1.BÖLÜM: MECNUN AMİRALLER

Lord Belly- Cloth, D.S.O. 31

Amiral Pierre ve İlaçlı Şarap Meselesi 39

Northumberland’ın Kaybı, 1744 ..43

Price Petropavlovsk’ta 45

Su Üstünde Yürüyen Adam 47

Amiral Plumridge Hedefine Ulaşır 54

Duckworth Dokunuşu / Üslubu 56

Çin Yelkenlileri 60

Albay Vukovic’in Hayatında Bir Gün 60

Bir Kağıttan Kaplan 62

Tayfun 63

Rosario’nun Zaptı 65

Goeben’in Firarı 67

Diğerlerini Teşvik Etmek 72

Amiral Barosso ve Amiral Tamandare’nin Zaferleri 76

‘Karanlık Charlie’ Napier Baltık’ta 79

2.BÖLÜM:

BİR KÜVETİN MASALI

Yuvarlak Gemiler 81

Le Grand Otel 82

Muharebe Kruvazörleri 84

Kendisi Torpido Gemiler 89

Savunma Sanatı 90

Sir Percy Scott Toplarına Yapışır 92

Thunderer 97

Barut B 99

Duman İşaretleri 100

İsimde Ne var? 101

3. BÖLÜM:

ADMİRALTY’NİN DEĞERİ

Dost Ateşi 103

Canlı Yem Skadronu 107

Konvoy PQ17’nin Dağılması 112

Z Kuvveti ve Gunbot Diplomasi Sanatı 120

İndianapolis 800..134

Catherine Harekatı 142

Scapa Flow ve Peril Denizaltısı 145

Menace Harekatı 149

Yüzen Genelev 159

Bantry Koyundan Nil’e 163

4. BÖLÜM

OKYANUS DALGALARI ÜZERİNDE BİR HAYAT

Kraliçe Donanmasının Yöneticileri 169

‘Kedi’ 173

Zor Yol 176

Amiral Hosier’in Hayaleti 178

Komodor Anson’un Seferi 180

Roderick Random ve Jenkins’in Kulağı 182

5. BÖLÜM

DALGALAR ÜZERİMİZDE

Felaket için K 189

Samimi Anlaşma 195

Triton ve Oxley 197

Admiralty Konvoylarla İlgilenmez 199

Torpidolar Yolda 204

Q Gemileri 208

6. BÖLÜM

ŞU PANİK DUYGUSU

Beyaz Gemi 211

Mary Rose’un Kaybı 212

Vasa’nın Kaybı 215

D’Estress’in Kılavuzluğunda 218

Amiral Hovenden Walker Quebec’te 219

Royal George’un Kaybı 224

HMS Captain’in Kaybı 227

Vanguard’ın Kaybı 239

Grosser Kurfürst ‘ün Kaybı 241

II. KISIM

ÖRNEK OLAY ÇALIŞMALARI

DREPANA MUHABERESİ (İÖ 250) 245

DAMME MUHAREBESİ (1213) 246

GÜNEY FORELAND MUHAREBESİ (1217) 247

SLUYS MUHABERESİ (1340) 249

NEGROPONT MUHABERESİ (1470) 251

SAPİENZA MUHABERESİ (1499) 253

DJERBA (CERBE) MUHABERESİ (1560) 255

HOLLANDALILAR MEDWAY’DE (1667) 257

OLAND MUHABERESİ (1676) 262

BEACHY HEAD MUHABERESİ (1690) 265

BENBOW’UN SON SAVAŞI (1702) 267

TOULON MUHABERESİ (1744) 271

1779 ARMADASI 275

NAVARİN MUHABERESİ (1827) 282

LİSSA MUHABERESİ (1866) 288

MANİLA KÖRFEZİ MUHABERESİ (1898) 299

CORONEL MUHABERESİ (1914) 305

ÇANAKKALE VE DONANMA (1915) 311

DOGGER BANK MUHABERESİ (1915) 318

DANİMARKA BOĞAZI MUHABERESİ (1941) 325

“TIGER” TATBİKATI (1944) 334

LEYTE KÖRFEZİ MUHABERESİ (1944) 339

 

Küresel Isıtılan Dünya ve Su

19 Tem

 Küresel Isıtılan Dünya ve SuYazar: Doğan Yaşar, Dursun Yıldız

Truva Yayınları

160 Sayfa

ISBN: 9789944212670

2009

(görsel ve bilgi: truvayayinlari.com)

Açıklama:

Bu kitap, gerçek bilimsel verilere dayanılarak ve Atatürk’ün “Bilim tercüme ile değil tetkikle” yapılır sözüne uygun olarak;

– Tarihsel süreçte sudan kaynaklanan sorunları,

– İklimsel değişimlerin nedenlerini,

– Bu değişimlerin Türkiye Tarımı, Balıkçılığı, Enerjisi ve Suyu üzerindeki etkilerini,

– Tarihte iklimsel değişimlerin neden olduğu önemli savaşları ve göçleri,

– İklimsel değişimlerin, yakın geçmişte Türkiye’de ve Dünyada neden olduğu önemli olayları,

– İklimsel değişimlerin avantaja dönüştürebilmesi için neler yapılması gerektiğini,

– Kyoto Anlaşması’nın ana hedefinin ne olduğunu,

– Suyun stratejik önemini,

– Su üzerine küresel politikaların etki alanını açıklamak amacıyla yazılmıştır.