Arşiv | İhtiyoloji RSS feed for this section

Fotoğraflarla Türkiye Deniz Balıkları

21 Ara

FOTOĞRAFLARLA TÜRKİYE DENİZ BALIKLARI Yazar: Ateş Evirgen

Yazarın Kendi Yayını

312 Sayfa

ISBN: 9789750198304

Boyut: 14.0 x 20.0

Kuşe Kağıt

(görsel: promarltd.com, bilgi: inkilap.com)

Açıklama:

Kitapta, Türkiye denizlerinde yaşadığı belirlenen 449 tür deniz balığının renkli çizimlerinin yanında, yazar tarafından Türkiye kıyılarında yapılan yüzlerce dalışta balıkların doğal ortamlarında çekilmiş 275 renkli fotoğraf da yer alıyor. Ayrıca, denizlerin bir yaşam alanı olarak özellikleri, Türkiye denizlerinin genel yapısı, balıkların yapısal özellikleri, sistematik ve taksonomi ile balıkların davranış özelliklerine de detaylı olarak yer verilmiş. İhtiyoloji bilimine yabancı olanların zorlanmadan kitabı takip edebilmeleri için bir de bilimsel terimler sözlüğü eklenen eser, ülkemiz denizlerinde yaşayan balıklar hakkında hazırlanmış en kapsamlı çalışmalardan biri. (Tanıtım Bülteninden)

Türkiye Deniz Balıkları – 1 Kıkırdaklı Balıklar

9 Kas

97272_BYazarlar:  Savaş Mater, Murat Kaya, Murat Bilecenoğlu

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları

127 Sayfa

ISBN: 9789754836639

Boyut: 16.5 x 24.0

2011

3.Baskı

(görsel: kitapdenizi.com, bilgi: kitapdenizi.com, egefish.ege.edu.tr)

Açıklama:

Su Ürünleri Fakültelerinde okutulan “ Türkiye Deniz Balıkları ” dersi ve uygulaması için hazırlanan bu kitapta: Türkiye denizlerinde dağılım gösteren 63 adet köpekbalığı türünün ayrıntılı biyolojik özellikleri, zoocoğrafik kökenleri, yaşadıkları biyotoplar ve Türkiye denizlerindeki dağılımlarını verilmektedir. Ayrıca bu türlerin kolayca tanınmalarını sağlayan bilimsel tayin anahtarları, temsili çizimleri ve orijinal renkli resimleri de kitap içinde yer almaktadır. Kitabımızın deniz balıklarına ilgi duyan, balıklar üzerinde araştırma yapmayı düşünen öğrencilerimize, meslektaşlarımıza, denizlerimizde yaşayan balık türlerini öğrenmek isteyen profesyonel ve amatör balık avcılarına köpekbalıklarını tanıtması açısından çok yararlı bir kaynak niteliğindedir.

Türkiye Denizleri İhtiyoplankton Atlası

1 Kas

98042832_tn70_0Yazarlar: Savaş Mater, Tülin Çoker

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları

ISBN: 975-483-570-5

211 Sayfa

2004

(görsel: gittigidiyor.com, bilgi: egefish.ege.edu.tr, katalog.istanbul.edu.tr)

Açıklama:

İhtiyoplankton, balıkların planktonda geçen embriyonik (yumurta ve prelarva) larval evrelerini inceleyen bir bilim dalıdır. “ Türkiye Denizleri İhtiyoplankton Atlası ” kitabında, Türkiye denizlerinde dağılım gösteren çeşitli familyalara mensup 163 adet kemikli balık türünün yumurta ve larvalarının tayin edilebilmesi için, şematik çizimler ayrıntılı olarak verilmektedir. Su Ürünleri Fakültelerinde lisans düzeyinde okutulan “ Balık Yumurta ve Larvaları ” ile lisans üstü düzeyde okutulan “ İhtiyoplankton ” derslerinin laboratuvar çalışmalarında, deniz balığı yetiştiricilerine ve özellikle de yetiştirilmesi amaçlanan alternatif türlerin yumurta ve larvalarının tanımalarına yardımcı olması açısından, konu hakkında yayınlanmış en önemli eserdir.

Balık Davranışları

27 Eki

97271_BYazar: Sumru Ünsal

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları

187 Sayfa

ISBN: 975-483-569-1

2002

(görsel: kitapdenizi.com, bilgi: egefish.ege.edu.tr)

Açıklama:

Kitap, tanım ve genel bilgilerden başlayarak, balıklarda hareket ve çeşitleri; solunum; su altı optiği, balıkta görme, balık gözü kapasitesi; yanal çizgi ve labirent; su altında ses üretimi ve işitme; balıklarda koku alma ve tat alma; türdaşların tanınması, iletişim, sürü halinde yüzme, üreme ve yavru bakımı, saldırı ve savunma, sürü oluşturma; şartlanma, öğrenme ve problem çözme, balık eğitimi; yol ve yön tayini; bireysel davranış farklılıklarının önemi ve ortaya çıkması, bireysel farklılıklar, cinsiyet değiştirme, bireyler arasındaki farklar, alternatif davranışları kazanma, biyolojik farklılıkların ekolojik ve evrimsel önemi; elektrik organları, elektroduyu ve elektrolokasyon konularını içeren 12 bölümden oluşmaktadır.

Taze Balıkta Kalite Ve Kalite Değişimleri

6 Eki

45025050640106

Yazarlar: Aygül Küçükgülmez, Mehmet Çelik

Nobel Akademik Yayıncılık

196 Sayfa

ISBN: 978-605-395-038-7

Boyut: 21.0 x 29.7

1. Baskı

2007

(görsel ve bilgi: nobelyayin.com)

Açıklama:

FAO alan projeleri tarafından orijinali Danimarka dilinde ve çeşitli dillerde yayımlanan eser İngilizceden dilimize çevrilmiştir. Balık teknolojisi ile ilgili FAO/DANIDA Eğitim Projesi ve Kalite Kontrolünün gelişimi esnasında, dünyanın her yerindeki binlerce balık teknoloji uzmanlarının eğitimine yardımcı olmaktadır.
Aguatik kaynakların kullanımına dair kısa bir giriş ve değerlendirmenin ardından kitapta, balık kalitesini etkileyebilecek biyolojik koşulları ve kimyasal nitelikleri analiz edilmektedir. Post mortem değişimlere ve bunların erken dönem kalite değişimlerindeki önemli rollerine özellikle değinilen kitapta ayrıca, balık kalitesini (duyusal, biyokimyasal ve kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik) değerlendirme yöntemleri gözden geçirilmiş ve Avrupa’da balığın duyusal kalitesini belirlemede şu anda kullanılan değerlendirme tablo ve testlerin nasıl uygulanılacağına dair pratik bilgileri içeren 6 tane EK’e yer verilmiştir. HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları)’i ve HACCP-temelli yöntemleri balıkçılık sanayine dâhil etme yönündeki mevcut eğilim açısından son derece önemli bir mesele olan taze balık güvencesine bir giriş ile bu rehber kitap sona ermektedir.
Çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki deniz ve tatlı su balık türlerine dair veriler de mümkün olduğunca fazla örnek ve tablo yardımıyla aktarılmıştır. Çalışma, konunun ilgililerine bir kaynak (rehber) kitap olarak fayda sağlayacaktır.

İçindekiler

-GİRİŞ
-AQUATİK KAYNAKLAR VE KULLANIMI
-BİYOLOJİK YÖNLER
-KİMYASAL BİLEŞİM
-ÖLÜM SONRASI BALIKTAKİ DEĞİŞİMLER
-SOĞUTULMUŞ BALIKTAKİ KALİTE DEĞİŞİMLERİ VE RAF ÖMRÜ
-GELİŞTİRİLMİŞ TAZE BALIK İŞLEME METOTLARI
-BALIK KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
-TAZE BALIKTA KALİTE GÜVENCESİ

Balık Biyolojisi Araştırma Yöntemleri

9 Tem

343074977397918Yazar: Mehmet Karataş

Nobel Akademik Yayıncılık

512 Sayfa

ISBN: 975-591-757-8

Boyut: 16.0 x 23.5

2. Baskı

2010

(görsel ve bilgi: nobelyayin.com)

Açıklama:

Balık Biyolojisi Araştırma Yöntemleri kitabı, konunun uzmanları tarafından kaleme alınan; balık sistematiği, balıklarda üreme, balıklarda yaş tayini, balıklarda metabolizma ölçüm metotları, balıklarda solunum biyokimyası, balıklarda mide içeriği analizi, balıklarda stres, balıklarda histolojik teknikler, balık hematolojisi ve hematolojik metotlar, balıklarda büyüme ve büyüme analizleri biçiminde toplam on altı makaleden oluşmaktadır. Çalışma, ülkemizde balıklarla ilgili çalışmalar yürüten akademisyenler ile bu konuda öğrenim gören öğrencilere başvuru kaynağı niteliğindedir.

 

Balık Fizyolojisi

8 Tem

nobelyayin_com_1993Yazar: Metin Timur

Nobel Akademik Yayıncılık

192 Sayfa

ISBN: 978-975-591-943-0

Boyut: 16.0 x 23.5

2. Basım

2011

Açıklama:

Teknolojik değişim içerisinde olan su ürünleri bilim dalındaki başarı, balıkların yaşam ortamları, organların fonksiyonu ile bu organlar arasındaki ilişkilerin bilinmesinden geçmektedir.
Bu kitap, ülkemizde bu alanda hazırlanan ve okurlara sunulan ilk başvuru kitabıdır. 2. basımı yapılan kitapta; balıkların yaşamları, beslenme fizyolojisi, kan ve dolaşım fizyolojisi, solunum fizyolojisi, üreme fizyolojisi, büyüme fizyolojisi, böbrek ve iyon fizyolojisi, endokrin sistemi, sinir sistemi fizyolojisi, hareket fizyolojisi, duyu organları fizyolojisi, davranım fizyolojisi, zehir ve zehirli balıklar konularında bugüne kadar yapılan araştırma sonuçları, bilimsel bir üslup içerisinde ele alınmıştır.
Hazırlanan bu ders kitabının, müfredat programı çerçevesinde öğrencilerin ve üreticilerin balıkların yaşamı ve çevreye uyumu hakkında ilgi ve merak duydukları konulara ışık tutacaktır.