Arşiv | güvenlik RSS feed for this section

Gönülleri Denizde Olanlar

14 Kas

Yazar: Murat Kaya

Derin Yayınları

146 Sayfa

ISBN: 9786052017005

Boyut: 13.5 x 19.5

Karton Kapak – 2. Hamur

2017

(görsel: deryayinevi.com.tr boyut: kitapvekitap.com, nobelkitap.com)

Açıklama:

Bu kitap toplumun muhtelif kesiminden gelmiş çok ayrı kişiliklere ve fikir yapılarına sahip insanların “denizde can kurtarma” gibi yüce bir amaç uğruna girdikleri DAK/SAR çatısı altında denizlerde yaşamış oldukları olayları anlatır.

Onlar icabında ailesini ve işini bile düşünmeden en kötü havada ve deniz şartlarında can kurtarmaya gönül vermişlerdir. Hepsi kendilerine ihtiyacı olan amatör ve sportif denizcilere bir güvenlik şemsiyesi oluşturmak için çırpınan yürekli ve kahraman insanlardır.

Denizde oluşan kaza ve arıza sonucu can veya mal tehlikesi oluştuğunda bu gönüllüler aldıkları eğitim ve tecrübeleriyle oluşan kriz kısa zamanda ve başarı ile çözebilirler. Onların yaşadığı bazı olaylardan esinlenerek kaleme alınmış bu satırlarda denizde arama kurtarma yapan DAK/SAR gönüllülerinin yaşadıkları heyecanlı ve tehlikeli olaylardan kesitler bulacaksınız.

Ticaret Gemilerinde Olağan Üstü Haller (Denizde Güvenlik)

16 Nis

emniyet

Yazar: Güven Tunçer

Yazarın Kendi Yayını

213 Sayfa

Boyut: 20.3 x 29.0

Açıklama:

Ticaret gemilerinin normal işlevleri yük ve yolcu taşıması olup, bu işlevlerini yerine getirirken yükleme, seyir, boşaltma, yanaşma, avara etme, demirleme gibi olağan işlevi yaparlar. Tamir, yakıt ve kumanya ikmali, havuzlama gene olağan işlerdendir.

Yukarıda belirttiğimiz ve daha pek çok örnekle çoğaltabileceğimiz bu iş ve işlevler yapılırken yangın, çatışma, oturma, dümen arızası gibi olağan dışı olaylar meydana gelebilir. Denizcilikte bu gibi normal işlevlerin dışında meydana gelen olaylar olağan dışı olaylar veya acil durumlar olarak isimlendirilmektedir.

Bu olaylar veya durumlar, yangın, gemiyi terk, çatışma, oturma, dümen arızası, denize adam düşmesi, yaralanma, yedekleme, yedeklenme gibi çeşitlidirler.

Söz konusu olağan dışı olayların birbirine göre benzeyen ve benzemeyen özellikleri bulunmaktadır.

Olağan dışı olayların birbirlerine benzeyen özellikleri şunlardır:

-Can, mal ve çevre için tehlike oluşturmaları.

-Acil müdahale gerektirmeleri.

-Müdahale ve işlevler için bilgi, beceri ve tecrübe gerekmesi.

-Zamanın kısıtlı olması.

-Genellikle çevreden yardım alma imkanın olmaması.

-Acil duruma zamanında ve gerektiği gibi müdahale edilememesi durumunda başka acil durumların meydana gelme ihtimali.

-Deniz şartlarında müdahale etme durumunda olunması.

Olağan dışı olayların birbirlerine benzemeyen özellikleri ise şunlardır:

-Her bir olaya müdahale şekli farklıdır.

-Her bir olayı bertaraf etmek için farklı araç ve gereçler kullanılır.

Canı, malı ve çevreyi tehdit eden bu olayların meydana gelmemesi için önceden gereken tedbirleri almak, olay meydana geldiğinde ise en etkili bir şekilde ve en kısa zamanda olaylara müdahale ederek bertaraf etmek denizde can, mal ve çevre güvenliği bakımından en önemli mevzuları teşkil eder. Başka bir deyişle, en iyi denizci, söz konusu olağan üstü olayları önceden önleyebilen, önlenmesi için tedbirler alan veya aldırtan ve olay meydana geldiğinde ise bilinçli bir şekilde duruma müdahale ederek bertaraf eden kişidir.

Denizde can, mal ve çevre güvenliğini tesis etmek için bir takım güvenlik kuralları oluşturularak uygulanmaktadır. Ancak bu tedbirlerin uygulanmaması veya başka nedenler, istenmeyen bir takım kötü olayları meydana getirmektedir. Meydana gelebilecek bu kötü olaylara karşı hazır olunması da olayların çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması kadar önemlidir.

Bizler bu kitapta kötü olaylar nedeniyle oluşan olağan üstü durumları inceleyerek, bu olağan üstü olayların önlenmesi için önceden alınması gerekli tedbirleri, olaylara müdahale yöntemlerini, müdahale için gerekli araç ve gereci kullanmayı, bunların bakım ve kontrollerini öğreneceğiz.

İçindekiler:

Giriş 2

BÖLÜM I – GEMİYİ TERK 3-52

-Can filikaları 3

-Kurtarma botları 9

-Filika mataforları 10

-Can filikası ile gemiyi terk şekilleri 12

-Olumsuz koşullarda can filikası ile gemiyi terk şekilleri 15

-Filikada yaşam 18

-Can filikası seyri 19

-Gemiyi terk rolesi 21

-Can filikası techizatı 23

-Can filikası motoru ve kullanımı 29

-Filika askı kancaları 30

-Filikaların ve mataforların bakım ve tutumu 32

-İşaret fişeklerinin iç yapısı 33

-Can sallarının yapısı ve sayısı 37

-Can Salı ile gemiyi terk şekilleri 40

-Can Salı techizatı 44

-Can simidi ve can simidi ile gemiyi terk 45

-Can yeleği ve can yeleği ile gemiyi terk 47

-Kurtarma araçsız gemiyi terk 49

-Role kartları 50

-Muhtelif kurtarma araçları 51

BÖLÜM II – SUDA YAŞAM 53-56

-Suda bulunan insanı bekleyen tehlikeler 53

-Suda bulunan kişiler arasında dayanışma ve suda yardım şekilleri 55

BÖLÜM III – DENİZE ADAM DÜŞMESİ 57-60

-Denize adam düştüğünde yapılacak işler 57

-Kurtarma manevraları 59

-Denize adam düştü rolesi 60

BÖLÜM IV – DENİZDE ARAMA, KURTARMA VE YARDIM

-Arama kurtarma ve yardım operasyonunun başlaması 61

-Arama şekilleri 62

-Helikopterle kurtarma ve yardım 66

-Gemi ile kurtarma ve yardım 67

-Uçak kazalarında arama, kurtarma ve yardım 68

-Arama, kurtarma ve yardım sırasında kullanılan haberleşme yöntemleri 69

-GMDSS sistemi ile kurtarma – yardım muharebesi 73

BÖLÜM V – YANGIN 74-109

-Yangının oluşması ve genişlemesi 74

-Yangın sınıfları 76

-Gemilerde yangın çıkış nedenleri 77

-Yangın savunma gereçleri 78

-Taşınabilir yangın söndürücüler (minimaxlar) 83

-Köpük makıneleri 89

-Sabit yangın söndürme sistemleri 91

-Yangın ihbar sistemleri 98

-Yangınla mücadele kişisel techizatı 100

-Yangın savunma rolesi 103

-Yangın savunma yöntemleri 105

-Limanda yangın 108

-Yangın çıkmaması için alınacak önlemler 108

BÖLÜM VI – YARA SAVUNMA 110-120

-Yara almış bir gemide oluşabilecek tehlikeler 110

-Yara savunma rolesi 111

-Yara savunma araç ve gereçleri 112

-Yara savunma yöntemleri 115

BÖLÜM VII – OTURMA 121-132

-Oturma nedenleri ve oluşturacağı tehlikeler 121

-Oturma şekilleri 122

-Oturma durumunda yapılacak işler 123

-Gemiyi kurtarma ve yüzdürme yöntemleri 128

-Oturma rolesi 131

BÖLÜM VIII – ÇATIŞMA 133-136

-Çatışma nedenleri, şekilleri ve neticesinde meydana gelebilecek tehlikeler 133

-Çatışmada yapılacak işler ve önlemler 134

-Çatışma rolesi 136

BÖLÜM IX – YEDEKLEME VE YEDEĞE GİRME 137-150

-Yedeklenme ve yedekleme talebinde bulunma 150

-LOF anlaşma formu 138

-Yedekleme operasyonu 145

-Yedek donanımı 149

-Yedekleme ve yedeğe girme rolesi 150

BÖLÜM X GEMİNİN OTURTULMASI 151-152

-Geminin oturtulması operasyonu 151

-Geminin oturtulma operasyonu rolesi 152

BÖLÜM XI DÜMEN ARIZASINDA DÜMENİ ELE ALMA 153-155

-Gemilerdeki dümen tipleri 153

-Dümeni ele alma operasyonu 154

-Dümeni ele alma rolesi 155

BÖLÜM XII PETROL KİRLİLİĞİNE KARŞI MÜDAHALE 156-159

-Petrol kirliliği olması nedenleri 156

-Deniz kirliliği meydana geldiğinde yapılacak işler 156

-Dökülen petrolün sürüklenmesi ve değişimi 158

-Deniz kirliliği önleme ve temizleme rolesi 159

BÖLÜM XIII EMNİYET TECHİZATININ BAKIM VE TUTUMUNA İLİŞKİN KAYITLARIN TUTULMASI 160-165

-Sicil defterleri 160

-Periyodik bakım-tutum çizelgeleri 161

BÖLÜM XIV EMNİYET TECHİZATININ YETKİLİ KURULUŞLARCA KONTROLU 166-174

-Kontrollere ilişkin ön bilgiler 166

-Load line surveyi 167

-IMO gemi kontrol listesi 168

-A.B.D. Sahil muhafaza gemi kontrol listesi 172

BÖLÜM XV GEMİ EMNİYET KOMİTESİ VE EMNİYETLE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 175-185

-Gemi emniyet komitesi 175

-Emniyetle çalışma kuralları 177

-Kapalı bölmelere giriş 179

-Koruyu techizatlar 182

-Çalışma müsaadesi formu 185

BÖLÜM XVO GEMİLERDE İLK YARDIM 186-192

-İlk yardım, kanamalar 186

-Kemik kırıkları 187

-Suni teneffüs 188

-Kalp masajı 190

-Zehirlenmeler 191

BÖLÜM XVII ULUSLARARASI TIBBİ YARDIM 193-194

-CIRM hakkında bilgiler 193

-CIRM ile muharebe yöntemleri 194

BÖLÜM XVIII GEMİ ECZANELERİ 195-197

-Gemi eczaneleri hakkında gerekli bilgiler 195

-Gemide bulunması gerekli ilaçlar ve numaraları 196

Denizde Çatışmaları Önlemeye İlişkin Uluslararası Kurallar – International Regulations For Preventing Collisions At Sea

31 Tem

denizde çatışmayı önlemeye ilişkin uluslararası kurallar

Yazarlar: Refik Akdoğan, Fikret Altınçubuk

Deniz Ticaret Odası Yayınları

83 Sayfa

Boyut: 16.2 x 23.4

Karton Kapak – 1. Hamur

1995

Açıklama:

ÖNSÖZ

Uluslararası Denizcilik Örgütü (kısa adıyla IMO) tarafından 4-20 Ekim 1972 tarihleri arasında düzenlenen konferansta kabul edilen denizde çatışmayı önlemeye ilişkin uluslararası kurallar ülkemiz Bakanlar Kurulu’nca 15 Temmuz 1977 tarihinden geçerli olmak üzere kabul edilerek 29 Nisan 1978 gün ve 16273 sayılı Resmi Gazete’de “Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü” olarak yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

IMO Genel Kurulu’nun Kasım 1981’de yapılan 12. oturumunda bu kurallarda yapılması kabul edilen değişikliklerin 1 Haziran 1982 tarihine kadar konferansa üye ülkelerin üçte birinden fazlasının itirazları olmadığı takdirde bir yıl sonra, yani 1 Haziran 1983 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. Belirtilen tarihe kadar bu şekilde itiraz olmadığından kurallarda yapılan değişiklikler 1 Haziran 1983 tarihinden itibaren uluslararası alanda yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Seyir güvenliği bakımından kuralların bu değişikliklerle birlikte bilinmesi ve metnin el altında bulundurulması amacıyla, ihtiyacın önemi de dikkate alınarak odamızca bu kitap derlenmiştir. Değişikliğe ait çeviri odamızca yaptırılmış, ancak Resmi Gazete’de yayınlanmamıştır. Kitabın düzenlenmesinde, gerek kullanımda kolaylık sağlanması, gerekse tereddüt halinde İngilizce orijinal metnin hemen tetkiki imkanı olması düşüncesiyle her maddenin İngilizce metni ile serbest Türkçe çevirisi yan yana gösterilmiştir.

Bu kitabın tertibi ile gerekli tercümeleri yapmak suretiyle bu yararlı hizmetin gerçekleştirilmesinde odamıza büyük ölçüde yardım sağlamış bulunan kaptan Refik Akdoğan’a bu vesile ile teşekkürlerimizi sunarız.

Kitabımızın dünya denizlerinde dolaşan tüm denizcilerimize ve konuyla ilgilenen diğer kişilere yararlı olması temennisiyle denizcilerimize selametle seyirler dileriz.

DENİZ TİCARET ODASI

İçindekiler:

BÖLÜM A – GENEL 1

Kural 1  – Uygulama 1

Kural 2- Sorumluluk 2

Kural 3 – Genel tanımlamalar 2

BÖLÜM B – MANEVRA VE SEYİR KURALLARI 5

KISIM I – HER TÜRLÜ GÖRÜŞ KOŞULLARINDA TEKNELERİN YÖNETİMİ 5

Kural 4 – Uygulama 5

Kural 5 – Gözcülük 5

Kural 6 – Emniyetli Hız 6

Kural 7 – Çatışma Tehlikesi 7

Kural 8 – Çatışmadan Kapıma Hareketi 7

Kural 9 – Dar kanallar 8

Kural 10 – Trafik Ayırım Düzenleri 9

KISIM II – BİRBİRİNİ GÖREN TEKNELERİN DAVRANIŞLARI 11

Kural 11 – Uygulama 11

Kural 12 – Yelkenli Tekneler 11

Kural 13 – Yetişme 12

Kural 14 – Pruva Pruvaya Geliş Durumu 13

Kural 15 – Aykırı Geçiş 13

Kural 16 – Yol veren teknenin Davranışı 13

Kural 17 – Yol verilen Teknenin Davranışı  14

Kural 18 – Tekneler Arasındaki Sorumluluklar 14

KISIM III – KISITLI GÖRÜŞ KOŞULLARINDA TEKNELERİN DAVRANIŞLARI 16

Kural 19 – Kısıtlı görüş koşullarında teknelerin davranışları 16

BÖLÜM C – FENERLER VE ŞEKİLLER 17

Kural 20 – Uygulama 17

Kural 21 – Tanımlamalar 18

Kural 22 – Fenerlerin Görünüşü 20

Kural 23 – Seyir halinde ve kuvvette yürütülen tekneler 21

Kural 24 – Çekerek ve İterek Yedekleme 23

Kural 25 – Seyir halinde Yelkenli tekneler ve Küreli Tekneler

Kural 26 – Balıkçı tekneleri 32

Kural 27 – Kumanda altında bulunmayan veya manevra yeteneği kısıtlı olan tekneler 41

Kural 28 – Su çekimleri nedeniyle seyirleri kısıtlı olan tekneler 50

Kural 29 – Kılavuz Tekneleri 51

Kural 30 – Demirli ve karaya Oturmuş Tekneler 52

Kural 31 – Deniz Uçakları 55

BÖLÜM D – SES VE IŞIK İŞARETLERİ 56

Kural 32 – Tanımlamalar 56

Kural 33 – Ses işaretleri için aletler 56

Kural 34 – Manevra ve Uyarma işaretleri 57

Kural 35 – Kısıtlı görüş hallerinde verilecek ses işaretleri 61

Kural 36 – Dikkat çekme işaretleri 63

Kural 37 – Tehlike işaretleri 63

BÖLÜM E – İSTİSNALAR 64

Kural 38 – İstisnalar 64

EK I – FENERLERİN VE ŞEKİLLERİN YERLEŞTİRİLMELERİ VE TEKNİK AYRINTILARI 65

EK II – BİRBİRLERİNE YAKIN BİR HALDE BALIKÇILIK YAPAN BALIKÇI TEKNELERİ İÇİN EK İŞARETLER 82

EK III –  SESLE İŞARET VEREN ALETLERİN TEKNİK AYRINTILARI 85

EK IV –  TEHLİKE İŞARETLERİ 88

Table Of Contents

PART A – GENERAL 1

Rule 1 – Application 1

Rule 2 – Responsiblity 2

Rule 3 – General Definitions 2

PART B – STEERING AND SAILING RULES 5

SECTION I – CONDUCT OF VESSELS IN ANY CONDITION OF VISIBILITY 5

Rule 4 – Application 5

Rule 5 – Look-out 5

Rule 6 – Safe Speed 6

Rule 7 – Risk of Collision 7

Rule 8 – Action to avoid Collision 7

Rule 9 – Narrow Channels 8

Rule 10 – Traffic Separation Schemes 9

SECTION II – CONDUCT OF VESSELS IN SIGHT OF ONE ANOTHER 11

Rule 11 – Application 11

Rule 12 – Sailing Vessels 11

Rule 13 – Overtaking 12

Rule 14 – Head – on Situation 13

Rule 15 – Crossing Situation 13

Rule 16 – Action by Give – way Vessel 13

Rule 17 – Action by Stand – on Vessel 14

Rule 18 – Responsibilities between Vessels 14

SECTION III – CONDUCT OF VESSELS IN RESTRICTED VISIBILITY 16

Rule 19 – Conduct of Vessels in Restricted Visibility 16

PART C – LIGHTS AND SHAPES 17

Rule 20 – Application 17

Rule 21 – Definitions 18

Rule 22 – Visibility of Lights 20

Rule 23 – Power – driven Vessels underway 21

Rule 24 – Towing and Pushing 23

Rule 25 – Sailing Vessels underway an Vessels under Oars 29

Rule 26 – Fishing Vessels 32

Rule 27 – Vessels not under Command or Restricted in their Ability to Manoeuvre 41

Rule 28 – Vessels constrained by their Draught 50

Rule 29 – Pilot Vessels 51

Rule 30 – Anchored Vessels and Vessels aground 52

Rule 31 – Seaplanes 55

PART D – SOUND AND LIGHT SIGNALS 56

Rule 32 – Definitions 56

Rule 33 – Equipment for Sound signals 56

Rule 34 – Manoeuvring and Warning Signals 57

Rule 35 – Sound signals in restricted visibility 61

Rule 36 – Signals to attract Attention 63

Rule 37 – Distress signals 63

PART E – EXEMPTIONS 64

Rule 38 – Exemptions 64

ANNEX I – POSITIONING AND TECHNICAL DETAILS OF LIGHTS AND SHAPES 65

ANNEX II – ADDITIONAL SIGNALS FOR FISHING VESSELS FISHING IN CLOSE PDXIMITY 82

ANNEX III – TECHNICAL DETAILS OF SOUND SIGNAL APPLIANCES 85

ANNEX IV – DISTRESS SIGNALS 88

Gemiler İçin Tıbbi Rehber

10 May

tıbbi rehberYazarlar: Arzu Denizbaşı Altınok, M.İhsan Karaman, Dursun Duman, Hülya Tireli, Kemal Tutkavul, Özge Ecmel Onur, Abdullah İbrahim , Ayşegül Verim, Ece Turan Vural, Erkan Özkan, Emin Karagül, Fatih Akdoğan, Feruze Yılmaz Ena, Figen Atalay , Gonca Erkıran, Gülay Okay, Hülya Çaşkurlu, Mehmet Gencer, Mehmet Koşargelir, Mustafa Güneş, Sema Etiz Sayharman, Şahin Çolak, Şeyda Gül Keskin, Şirin Yaşar, Zafer Yıldırım, Adalet Gök, Arif Zümrüt, Bünyamin Bilgiç, Cemal Ayazoğlu, Fulya Aydoğan, Levent Sıvacıoğlu, Mehmet Çelik, Murat Erdem, Nurdan Ünaldı, Özgür Özyılmaz, Sibel Ülkü, Turhan Özbilen, Tunç Özcan, Yekta Lider Korkmaz, Ali Kara, Murat Ayyıldız, Şengül Güngör, Yahya Alameşe

Türkiye Cumhuriyeti Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Yayını

353 Sayfa

ISBN:  978-975-420-920-4

(görsel ve bilgi: hssgm.gov.tr)

Bağlantı:

http://www.hssgm.gov.tr/menu/hizmetlerimiz/saglik_denetimleri/Gemiler%20icin%20tibbi%20rehber.pdf

 

 

Köprüüstü Gözönü Dosyası – Yatlar, Balıkçı Tekneleri Ve Amatör Gezi Tekneleri İçin

23 Nis

Köprüüstü Gözönü DosyasıDeniz Ticaret Odası – Denizciler Dayanışma Derneği

24 Sayfa

Boyut: 16.5 x 24.0

Spiralli Cilt – Su Geçirmeyen Sayfalar

(görsel: kitapdenizi.com ,bilgi: garantialisveris.com)

Konu Başlıkları:

– Denizde Çatışmayı Önleme
– Seyir Fenerleri
– Şekil İşaretleri
– Sesli İşaretler
– Şamandıralar
– İşaret Sancakları
– Halatlar Bağlar
– Denizde Emniyet
– Makina – Motor
– Seyir Güvenliği
– Tehlike Çağrısı
– Personel, Belgeler, Donanım
– Denizde Hava Tahmini
– VHF Telsiz Kanalları

SAILOR ve SINDEL GMDSS Simülatörleri Kullanımı ve Uygulamaları

23 Nis

Sailor ve Sindel GMDSS Simülatörleri Kullanımı ve UygulamalarıYazarlar: Mahmut Ellialtı, Hilmi Ece

Akademi Denizcilik Yayınları

195 Sayfa

ISBN: 9786055511074

Boyut: 16.5 x 24.0

2013

(görsel ve bilgi: kitapdenizi.com)

Dümenbaşı Kartları

3 Nis

dümenbaşı kartları

 

Yazar: Sezar Atmaca

Amatör Denizcilik Federasyonu Yayınları

20 Sayfa

Boyut: 20 x 23

Klasör – Asetat Sayfalar

2011

(görsel: marintekstore.com, bilgi: kitapdenizi.com, marintekstore.com, adf.org.tr)

Açıklama:

Amatör denizci, dümen başında zaman geçirmekten keyif duyar. Ancak güvenlik, keyiften daha önemlidir. Güvenle ve keyifle seyrederken, kimi seyir kurallarını, gerektiği anda hatırlayamayabiliriz. Bu gibi durumlarda denizcinin elinin altında güvenilir bir yardımcının olması önemlidir.

Dümenbaşı Kartları klasörü, işte bu amaçla hazırlandı. Klasörün içinde, asetat kaplı, sudan etkilenmeyen, 20×23,5 cm. ebadında 10 kart bulunuyor.

Konu Başlıkları:

 • Tehlike Haberleşmesi / MAYDAY
 • Tehlike İşaretleri
 • VHF Haberleşme Kanalları
 • VHF Haberleşmesi
 • Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları: Yelkenli Tekneler
 • Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları: Motorlu ve Yelkenli
 • IALA/A Deniz Şamandıralama Sistemi
 • Örnek Bir Kanalda IALA/A Şamandıralama Sistemi
 • Seyir Fenerleri
 • Şekil İşaretleri
 • Ses İşaretleri