Arşiv | Eğitim RSS feed for this section

Deniz Topçu Talimnamesi – Hat Gemileriyle Muhriplere Mahsus Atış İdare Usulleri – Deniz Hedeflerine Karşı -Cilt IV

28 Eyl

Deniz Topçu Talimnamesi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Bşk. Eğitim Şubesi

Deniz Basımevi

Sayfa: 170 Sayfa + 86 sayfa (Misaller, Şekiller, Ekler)

Boyut: 11.8 x 17.0

Bez Cilt – 3. Hamur

1952

İçindekiler:

-Umumi 1

-Topçu muharebesi 1

-Muharebede geminin ve topların sevk ve idaresi 3

-Topların atış idaresi, vazifesi ve taksimatı 5

-Atış esasları 11

-Tevcih usulleri 11

-Atış kıymetleri 24

-Devrederken atış 40

-Tarassut 43

-Atış usulleri (umumi) 53

-Mesafe düzeltmesi için sukut tarassutlarının takdiri 80

-Gündüz yakın mesafe atış usulü ve gece atış usulü 86

-Çatal gurupu atışı 89

-Çatal gurupunun yapılışı 91

-Çatal gurupunda şüpheli salvolarla yapılacak muamele 96

-Çatal gurupu atışında tesir atışı 101

-Hedef bulma ve tesir atışlarında tebeddül düzeltmesi 107

-Topçu radarı ile atış 111

-Serbest atış 116

-Hedef bulma atışı 117

-Çatallı sabit ve çatallı kademeli atış 117

-Çatallı sabit atış 121

-Çatallı kademeli atış 121

-Sabit ve kademeli atış (çatal teşkil olunmadan) 122

-Hedef bulma atışından tesir atışına geçmek 123

-Tesir atışı 127

-Serbest atış için bazı tavsiyeler 129

-Şüpheli salvolarla yapılacak muamele 134

-Serbest atışın gece muharebesinde kullanılması 135

-Baskın atışı 140

-İki muhtelif çaptaki bataryanın bir hedef üzerine atışı 142

-Mütaaddit gemilerin bir hedef üzerine ateş birleştirmesi 146

-Ayrı idare ile ateş birleştirme 147

-Bir gemiden idare ile ateş birleştirme 150

-Atış idare subayları ve mevkilerin sukutu 150

-Hücumbotların def’i 151

-Torpido atan uçaklara karşı atış 153

-Tenkid ve hüküm 157

-Topçu atışında kullanılan komutlar ve sıraları 166

-Atış idare subaylarının vereceği komutlar ve sıraları 168

Ticaret Gemilerinde Olağan Üstü Haller (Denizde Güvenlik)

16 Nis

emniyet

Yazar: Güven Tunçer

Yazarın Kendi Yayını

213 Sayfa

Boyut: 20.3 x 29.0

Açıklama:

Ticaret gemilerinin normal işlevleri yük ve yolcu taşıması olup, bu işlevlerini yerine getirirken yükleme, seyir, boşaltma, yanaşma, avara etme, demirleme gibi olağan işlevi yaparlar. Tamir, yakıt ve kumanya ikmali, havuzlama gene olağan işlerdendir.

Yukarıda belirttiğimiz ve daha pek çok örnekle çoğaltabileceğimiz bu iş ve işlevler yapılırken yangın, çatışma, oturma, dümen arızası gibi olağan dışı olaylar meydana gelebilir. Denizcilikte bu gibi normal işlevlerin dışında meydana gelen olaylar olağan dışı olaylar veya acil durumlar olarak isimlendirilmektedir.

Bu olaylar veya durumlar, yangın, gemiyi terk, çatışma, oturma, dümen arızası, denize adam düşmesi, yaralanma, yedekleme, yedeklenme gibi çeşitlidirler.

Söz konusu olağan dışı olayların birbirine göre benzeyen ve benzemeyen özellikleri bulunmaktadır.

Olağan dışı olayların birbirlerine benzeyen özellikleri şunlardır:

-Can, mal ve çevre için tehlike oluşturmaları.

-Acil müdahale gerektirmeleri.

-Müdahale ve işlevler için bilgi, beceri ve tecrübe gerekmesi.

-Zamanın kısıtlı olması.

-Genellikle çevreden yardım alma imkanın olmaması.

-Acil duruma zamanında ve gerektiği gibi müdahale edilememesi durumunda başka acil durumların meydana gelme ihtimali.

-Deniz şartlarında müdahale etme durumunda olunması.

Olağan dışı olayların birbirlerine benzemeyen özellikleri ise şunlardır:

-Her bir olaya müdahale şekli farklıdır.

-Her bir olayı bertaraf etmek için farklı araç ve gereçler kullanılır.

Canı, malı ve çevreyi tehdit eden bu olayların meydana gelmemesi için önceden gereken tedbirleri almak, olay meydana geldiğinde ise en etkili bir şekilde ve en kısa zamanda olaylara müdahale ederek bertaraf etmek denizde can, mal ve çevre güvenliği bakımından en önemli mevzuları teşkil eder. Başka bir deyişle, en iyi denizci, söz konusu olağan üstü olayları önceden önleyebilen, önlenmesi için tedbirler alan veya aldırtan ve olay meydana geldiğinde ise bilinçli bir şekilde duruma müdahale ederek bertaraf eden kişidir.

Denizde can, mal ve çevre güvenliğini tesis etmek için bir takım güvenlik kuralları oluşturularak uygulanmaktadır. Ancak bu tedbirlerin uygulanmaması veya başka nedenler, istenmeyen bir takım kötü olayları meydana getirmektedir. Meydana gelebilecek bu kötü olaylara karşı hazır olunması da olayların çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması kadar önemlidir.

Bizler bu kitapta kötü olaylar nedeniyle oluşan olağan üstü durumları inceleyerek, bu olağan üstü olayların önlenmesi için önceden alınması gerekli tedbirleri, olaylara müdahale yöntemlerini, müdahale için gerekli araç ve gereci kullanmayı, bunların bakım ve kontrollerini öğreneceğiz.

İçindekiler:

Giriş 2

BÖLÜM I – GEMİYİ TERK 3-52

-Can filikaları 3

-Kurtarma botları 9

-Filika mataforları 10

-Can filikası ile gemiyi terk şekilleri 12

-Olumsuz koşullarda can filikası ile gemiyi terk şekilleri 15

-Filikada yaşam 18

-Can filikası seyri 19

-Gemiyi terk rolesi 21

-Can filikası techizatı 23

-Can filikası motoru ve kullanımı 29

-Filika askı kancaları 30

-Filikaların ve mataforların bakım ve tutumu 32

-İşaret fişeklerinin iç yapısı 33

-Can sallarının yapısı ve sayısı 37

-Can Salı ile gemiyi terk şekilleri 40

-Can Salı techizatı 44

-Can simidi ve can simidi ile gemiyi terk 45

-Can yeleği ve can yeleği ile gemiyi terk 47

-Kurtarma araçsız gemiyi terk 49

-Role kartları 50

-Muhtelif kurtarma araçları 51

BÖLÜM II – SUDA YAŞAM 53-56

-Suda bulunan insanı bekleyen tehlikeler 53

-Suda bulunan kişiler arasında dayanışma ve suda yardım şekilleri 55

BÖLÜM III – DENİZE ADAM DÜŞMESİ 57-60

-Denize adam düştüğünde yapılacak işler 57

-Kurtarma manevraları 59

-Denize adam düştü rolesi 60

BÖLÜM IV – DENİZDE ARAMA, KURTARMA VE YARDIM

-Arama kurtarma ve yardım operasyonunun başlaması 61

-Arama şekilleri 62

-Helikopterle kurtarma ve yardım 66

-Gemi ile kurtarma ve yardım 67

-Uçak kazalarında arama, kurtarma ve yardım 68

-Arama, kurtarma ve yardım sırasında kullanılan haberleşme yöntemleri 69

-GMDSS sistemi ile kurtarma – yardım muharebesi 73

BÖLÜM V – YANGIN 74-109

-Yangının oluşması ve genişlemesi 74

-Yangın sınıfları 76

-Gemilerde yangın çıkış nedenleri 77

-Yangın savunma gereçleri 78

-Taşınabilir yangın söndürücüler (minimaxlar) 83

-Köpük makıneleri 89

-Sabit yangın söndürme sistemleri 91

-Yangın ihbar sistemleri 98

-Yangınla mücadele kişisel techizatı 100

-Yangın savunma rolesi 103

-Yangın savunma yöntemleri 105

-Limanda yangın 108

-Yangın çıkmaması için alınacak önlemler 108

BÖLÜM VI – YARA SAVUNMA 110-120

-Yara almış bir gemide oluşabilecek tehlikeler 110

-Yara savunma rolesi 111

-Yara savunma araç ve gereçleri 112

-Yara savunma yöntemleri 115

BÖLÜM VII – OTURMA 121-132

-Oturma nedenleri ve oluşturacağı tehlikeler 121

-Oturma şekilleri 122

-Oturma durumunda yapılacak işler 123

-Gemiyi kurtarma ve yüzdürme yöntemleri 128

-Oturma rolesi 131

BÖLÜM VIII – ÇATIŞMA 133-136

-Çatışma nedenleri, şekilleri ve neticesinde meydana gelebilecek tehlikeler 133

-Çatışmada yapılacak işler ve önlemler 134

-Çatışma rolesi 136

BÖLÜM IX – YEDEKLEME VE YEDEĞE GİRME 137-150

-Yedeklenme ve yedekleme talebinde bulunma 150

-LOF anlaşma formu 138

-Yedekleme operasyonu 145

-Yedek donanımı 149

-Yedekleme ve yedeğe girme rolesi 150

BÖLÜM X GEMİNİN OTURTULMASI 151-152

-Geminin oturtulması operasyonu 151

-Geminin oturtulma operasyonu rolesi 152

BÖLÜM XI DÜMEN ARIZASINDA DÜMENİ ELE ALMA 153-155

-Gemilerdeki dümen tipleri 153

-Dümeni ele alma operasyonu 154

-Dümeni ele alma rolesi 155

BÖLÜM XII PETROL KİRLİLİĞİNE KARŞI MÜDAHALE 156-159

-Petrol kirliliği olması nedenleri 156

-Deniz kirliliği meydana geldiğinde yapılacak işler 156

-Dökülen petrolün sürüklenmesi ve değişimi 158

-Deniz kirliliği önleme ve temizleme rolesi 159

BÖLÜM XIII EMNİYET TECHİZATININ BAKIM VE TUTUMUNA İLİŞKİN KAYITLARIN TUTULMASI 160-165

-Sicil defterleri 160

-Periyodik bakım-tutum çizelgeleri 161

BÖLÜM XIV EMNİYET TECHİZATININ YETKİLİ KURULUŞLARCA KONTROLU 166-174

-Kontrollere ilişkin ön bilgiler 166

-Load line surveyi 167

-IMO gemi kontrol listesi 168

-A.B.D. Sahil muhafaza gemi kontrol listesi 172

BÖLÜM XV GEMİ EMNİYET KOMİTESİ VE EMNİYETLE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 175-185

-Gemi emniyet komitesi 175

-Emniyetle çalışma kuralları 177

-Kapalı bölmelere giriş 179

-Koruyu techizatlar 182

-Çalışma müsaadesi formu 185

BÖLÜM XVO GEMİLERDE İLK YARDIM 186-192

-İlk yardım, kanamalar 186

-Kemik kırıkları 187

-Suni teneffüs 188

-Kalp masajı 190

-Zehirlenmeler 191

BÖLÜM XVII ULUSLARARASI TIBBİ YARDIM 193-194

-CIRM hakkında bilgiler 193

-CIRM ile muharebe yöntemleri 194

BÖLÜM XVIII GEMİ ECZANELERİ 195-197

-Gemi eczaneleri hakkında gerekli bilgiler 195

-Gemide bulunması gerekli ilaçlar ve numaraları 196

Gemicilik (Erler İçin)

11 Nis

Ortak Çalışma Eseri – T.C. M.S.B Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı Neşriyat Şube Müdürlüğü

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları – T.C. Deniz Basımevi

287 Sayfa

Boyut: 14.8 x 19.85

Karton Kapak – 2.Hamur

1952

Açıklama:

ÖNSÖZ

Deniz Kuvvetlerinde gün geçtikçe inkişaf eden teknik, silah ve idare bilgileri üzerine deniz personelinin tekamülünü sağlamak maksadiyle seri halinde çıkmakta olan meslek kitaplarından DH 1-G/R E Gemicilik Kitabı gemici erlerin meslek bilgilerini artırmaları amacı ile neşredilmiştir.

Dz. Neşriyat Ş.

İçindekiler: 

-Bölüm 1 Esas bilgiler 1

-Bölüm 2 Seyirde köprüüstü nöbetleri 4

-Bölüm 3 Diğer erat nöbetleri 29

-Bölüm 4 Vasıtalar vasıtaların gemilerden ayırt edilmesi 53

-Bölüm 5 Halatlar ile ilgili gemicilik 104

-Bölüm 6 Güverte işleriyle ilgili gemicilik 136

-Bölüm 7 Demirlemek, şamandıraya bağlanmak ve bir yere aborda olmak 169

-Bölüm 8 Topçuluk 188

-Bölüm 9 Cepane ve emniyet tedbirleri 215

-Bölüm 10 Hafif silahlar 235

-Bölüm 11 Genel emniyet tedbirleri 266

Sualtı Sporları

29 Mar

Yazar: H. Şefik Sofular

Yazarın Kendi Yayını

108 Sayfa

Boyut: 16.4 x 23.6

Karton Kapak – 2. Hamur

Açıklama:

ÖNSÖZ

“MAVİ DÜNYA” İnsanların yaratıldığından bu yana en çok ilgi çeken konuların başında gelmiştir. İnsanoğlu içgüdüsünün etkisi altında kalarak yüzyıllar boyu mavi dünyanın zümrüt yeşili derinliklerinde gizlenen esrarlı güzelliklere malik olabilmek için çırpınmıştır. Bu çalışmalar sonunda ancak yüzyıl öncesinde deniz dibinde rahatça dolaşmasını sağlayan aletleri bulmuş, bunları geliştirmiş, kullanmaya başlamıştır. Bu gelişme sayesindedir ki deniz altı dünyasının esrarlı güzellikleri göz önüne serilmiş, mavi dünyanın esrarı biraz olsun aralanmıştır.

Bu alanda yapılan teknik çalışmalarla birlikte çeşitli ülkelerde  sualtı sporlarına verilen önem de hızla büyümüş, özel balıkadam kulüpleri kurularak balıkadamlar yetiştirilmiştir. Bu sahada en büyük çalışmayı teknik ve iktisadi bakımdan gelişmiş devletler yapmıştır.

Ülkemizde sualtı sporları yakın zamana kadar el atılmamış bir konuydu. Ancak yakın zamanlarda kurulan kulüpler sayesinde balıkadamlar yetiştirilmiş ve bu kulüplerin kuruluşundan sonradır ki Türkiye’de de yavaş yavaş sualtı sporları yayılmaya başlamıştır. Gösterilen ilgi üzerine kısa süre içinde balıkadamların sayısı hızla çoğaldı. Bugün pek çok kimse balıkadam olmak istemekte, yalnız bilgisizlik ve çeşitli nedenler yüzünden bu isteklerini gerçekleştirememektedir. Bu mütevazi eseri sualtı sporları hakkında bilgi edinmek isteyenlere, bilhassa sualtı sporlarında kullanılan aletleri tanıtmak amacıyla kendi deneyimlerim ve bu konuyla ilgili birçok yayınlardan da yararlanarak hazırladım. Kitabımın balıkadam olmaya hevesli kişilere ve amatörlere yararlı olacağı kanısındayım. Halen hazırlamakta olduğum ve ikinci cildde yer alacak DALIŞ TEKNİĞİ – ŞNORKELLE SUALTI AVCILIĞI – SUALTI FOTOĞRAFÇILIĞI – SUALTI OYUNLARI’na ait çalışmalarımla da sizlere daha yararlı olacağımı ümit ederim. H.Şefik Sofular

İçindekiler:

İÇİNDEKİLER 5

ÖZSÖZ 7

SUALTI SPORLARI HAKKINDA 9

SUALTI SPORU VE BALIKADAM 13-15

İNSAN ANATOMİSİ 16-19

a. Vücud boşlukları

b. Beyin ve sinirler

c. Kalp ve kan deveranı

d. Akciğerler

e. Böbrekler

f. Mide ve bağırsaklar

HAVA VE BASINÇ (Atmosfer) 20-22

a. Azot-Nitrojen

b. Oksijen

c. Karbondioksit

d. Soy gazlar

e. Havanın ağırlığı

f. Deniz altındaki suyun basıncı

DALIŞ MALZEMELERİ 23-50

a. Suciğerleri (Scuba, aqualung nedir?)

I. AÇIK DEVRE SUCİĞERİ

a. Regülatörün parçaları

b. Tek kademeli bir regülatörün çalışması

c. İki kademeli bir regülatörün çalışması

II. KAPALI DEVRE SUCİĞERİ

b. Balıkadam elbiseleri

c. Sualtı maskeleri

d. Şnorkel, Ağıza alınan kısa lastik hortum

e. Paletler

f. Hava tüpleri

g. Rezerve (Yedek hava subapı)

ğ. Basınç saati (Manometre)

h. Dalgıç saati

i. Derinlik göstergesi

ı. Çıkış saati (Dekompresyonmetre)

j. Cankurtaran yeleği

k. Sualtı puslası

m. Sualtı lambası

n. Ağırlık kemerleri

o. Sualtı fotoğraf makinaları

ö. Sualtı filim kameraları

p. Sualtı tüfekleri ve zıpkınları

r. Sualtı bıçakları

s. Hava kompresörleri

DALIŞLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 51-69

a. Arkadaşlık sistemi

b. Sağlam olmayan balıkadam olamaz

c. Nefes tutma

d. Dipte basınç ayarlaması

e. Maske, şnorkel ve paletlerle ilk dalış

f. Dalış zamanında hava sarfiyatının hesaplanması

g. Çıkış cetvelleri

ğ. Çıkış saatinin kullanılması

h. İşaretler

SUALTINDA AVLANMA 70-72

SUALTI TEHLİKELERİ 72-80

a. Vurgun (Dekompresyon hastalığı nedir?)

b. Aşırı akciğer genişlemesi nedir?

c. Oksijen zehirlenmesi

d. Karbondioksit ve karbon monoksit zehirlenmesi

e. Burun kanaması

f. Sinus kanaması

g. Derinlik sarhoşluğu

g. Kulak zarı yırtılması

h. Diş ağrıları

i. Boğulma tehlikesi

SUN’İ SOLUNUM 80-82

TAVSİYELER 82-86

DENİZDE TEHLİKELİ CANLILAR VE BALIK ÇEŞİTLERİ 87-106

BİLGİ KAYNAKLARI 107-108

BALIKADAM KULÜPLERİ 108

Bahriye Kur’a Neferi

5 Mar

Bahriye Kur'a Neferi

Yazar: Süleyman Nutku

Çevirmen: Emrullah Nutku (Osmanlıcadan Türkçeye)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Basımevi Müdürlüğü

131 Sayfa

Boyut: 16.8 x 23.5

Karton Kapak – 1. Hamur

1993

Açıklama:

ÖNSÖZ

Ömürlerini denizlerde geçirenlerin karşılaştığı çeşitli olaylar, Satranç oyununun her hamlesinde değişen durumlar gibi, heyecanlı olduğu için yazı ile kolay anlatılamazlar.

Gemici her an bin türlü tehlikeler ve güçlüklerle karşılaşır. Ölümü ile kalımını ancak bir çıpa tahtası ayırır. Bu zorluk ve güçlüklere karşı koymak ancak bir nizam altında disiplinli hareket etmeyi gerektirir.

Nizam herkesin üstlerine ve onların emirlerine itaat etmesini, görev ve hizmet bölümünün dikkatle yapılarak kumandanların el birliğiyle uygulanmasını sağlar.

İşte bu gerçekleri anlatan ve tanıtan “BAHRİYE KUR’A NEFERİ” nin anıları dikkatle okunursa, askerlik mertebeleri içinde, pek önemsiz gibi görünün bir Deniz-Eri’nin hüneri aydınlanmış olur.

Bu gerçekleri ortaya koymak için, içinde bulunduğumuz Yüzyıl’ın ilerilik ve yeniliklerini, buluşlarını anlamak için Allahın inayetiyle yazılarıma başlıyorum.- Süleyman Nutku

 

Süleyman Nutku Bey Kimdir?

1852 Yılında İstanbul’da doğmuştur. Gemlik Tersane komutanı binbaşı Mehmet Seyfi beyin en büyük oğludur. İlkokulu bitirdikten sonra “Mekteb-i Fünun-u Bahriye”ye girdi ve 1875 yılında üsteğmen rütbesiyle donanmaya çıktı. Kolağası oluncaya kadar, zırhlı’dan Torpidobot’a kadar, harp gemilerinde görev alarak Karadeniz ve Akdeniz’de gezdi. K. Yüzbaşıyken, Akka gambotu süvarisi olarak, İstanbul’dan Basra’ya kadar yaptığı seferle ün kazandı ve karadan İstanbul’a dönüş seyahatini (Bağdat’tan – İstanbul’a) adlı kitabıyla yayınlayarak yazarlık hayatına başladı. 1888 yılında “Nüveyd-i Fütuh” okul gemisinin komutanıyken Bahriye Nazırı Hüsnü paşanın ilgisini çekerek, “Ceride-i Bahriye” ve “Mecmua-i Fünun-u Bahriye” dergilerini yayınlamak üzere kurulan “Bahriye Fen Komisyonu” üyeliğine atandı. Komisyonun müdürlüğüne seçildikten sonra 1897’de Deniz Müzesini kurdu. 1898’de binbaşılığa yükseltildi. 1903’de Preveze komodorluğuna, 1908’de meşrutiyetin ilaniyle İstanbul’a dönerek fırkateyn kaptanı oldu. 1910 yılında Basra ve (Bahr-i Ahmer) Kızıldeniz komodorluğuna atanarak Pelenk-i Derya ile Basra’ya ikinci defa gitti. 1911 yılında yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldı. 1923 yılı sonuna kadar geçen emeklilik hayatından önce Türk Ticaret Kaptan ve Makinistler Cemiyetini kurarak “Umman” ve “Deniz” mecmualarını yayınladı. Bu cemiyetin başkanıyken; o güne kadar yabancı, sorumsuz kaptanların elinde olan Kılavuzluk ve Römorkörlük idaresinin, (Seyri-Sefain) Deniz yolları idaresinin bir şubesi olarak kurulmasına çaba harcadı. Bu arada (İhbarat-ı Riyahiye) komisyonunun başkanlığına getirilerek, bugünkü Meteoroloji idaresinin müvesini kurdu. 15 Ekim 1924’te İstanbul Kılavuzluk ve Römorkörcülük idaresinin müdürü olarak hayata gözlerini yumdu.

Hür düşünceli, genel kültürü ve meslek bilgisi yüksek olan S. Nutku bey, meslekteki pek çok subayın öğretici ve yetiştiricisi niteliğini kazanmıştı.

Yayınlanmış Eserleri:

“Mühendis’in refiki”, “Bahriye kur’a neferi”, “Muharebat-ı Bahriye-i Osmaniye”, “Kurna ve Fed’am çavuş”, “Bahr-i Ahmer ve Basra Körfezi rehberi”, “Aden Körfezi rehberi”, “İstılahatı Bahriye”, “Kamus-u Bahri”, “Denizde men-i müsademe nizamnamesi şerhi”, “Ertuğrul Fırkateyni faciası”, “Siyah kitap ve zeyli”. – Emrullah Nutku – Em. Hakim Albay

İçindekiler

BİRİNCİ YIL 5

İKİNCİ YIL 22

ÜÇÜNCÜ YIL 67

-Limanda Foravele Etmek İçin Verilecek Komutalar 84

-Yelken Bağlamak ve Bunun İçin Verilecek Komutalar 84

-Akıntılı Olmayan Yerden Yelkenle Kalkmanın Usülü 85

-Akıntılı Olan Yerden Kalkmanın Usülü 86

-Orsa Alabanda Tramola Manevrasının Uygulanmasında Verilecek Komutalar 86

-Boca Alabanda Tramola Manevrasının Uygulanmasındaki Komutalar 88

DÖRDÜNCÜ YIL 90

-(Açıklama) 96

-Çeşitli Rütbelerdeki Astsubayların Nöbet Görevlerine İlişkin Buyuru 101

-Vardiyanlar 102

-Nöbetçi Serdümen 102

-Nöbetçi Porsun 103

-Nöbetçi Topçu 103

-Nöbetçi Vardabandıra’lar 103

BEŞİNCİ YIL 112

-Denizaltı Bir Sahile, Üçerlemelerin Etkisi Altında, Yanaşmak 125

-EK 1 130

-EK 2 131

-EK 3 131

 

Sutopu – Antrenör Ve Sporcular İçin El Kitabı

25 Ara

Su Topu

Yazar: Reha Alpar

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Türkiye Yüzme Atlama Sutopu Federasyonu Yayını

164 Sayfa

Boyut: 13.5 x 19.6

Karton Kapak – 2. Hamur

1985

Açıklama:

SUNUŞ:

Son birkaç yıl öncesine kadar kapalı havuz olanağına sahip iki ilimiz vardı; İstanbul ve İzmir. Dolayısıyla, yurdumuzdaki yüzme, sutopu ve atlama sporları hemen hemen bu iki ilimiz ile özdeş tutuluyordu. Ancak, geçen iki yıl içinde çeşitli kentlerimizde kapalı havuzların açılmaya başlaması, bu dallardaki tabanın büyük oranda artacağının habercisidir.

Bu aşamada, sayıca artan tabanın bilimsel olarak yönlendirilmesi sorunu ile karşı karşıya kalınması kaçınılmazdır. Şimdiden, yeni açılan kapalı havuzların yüzme, sutopu ve atlama dallarına getireceği katkının ne olacağı tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmaların daha sağlıklı, daha bilimsel ve daha adil olması bu dallara ilişkin temel kuralların herkes tarafından çok iyi bilinmesi ile olanaklıdır. Bu amaçla, yüzme, sutopu ve atlama dallarının bilimsel özelliklerini içeren kitapların antrenör ve sporculara hızla ulaştırılması gerekmektedir.

Elinizdeki sutopu kitabı bu amaçla hazırlanmıştır. Kitabın hazırlanışında Peter J. Cutino ve Dennis Bledsoe tarafından yazılan “Polo : The Manual for Coach and Player” adlı kitap ile David Barr ve Andrew Gordon tarafından yazılan “Water Polo” adlı kitaplardan öncelikle yararlanılmıştır (Bkz. Kaynakça). Ancak bu kitap, sutopu konusunda ülkemizde yayınlanan ilk kaynaktır. Bu nedenle, siz okuyucularımızın bu durumu gözönünde bulundurarak, görecekleri eksik ve hatalar için hoşgörülü olacaklarını ve bunları hazırlayıcıya ileteceklerini umuyorum.

Bu kitabın, sutopu ile ilgilenen her düzeydeki sporcu ve antrenör için sık sık başvurulacak yararlı bir kaynak olacağı beklentisi içindeyim.

Kitabın yayınlanmasında desteğini esirgemeyen ve her türlü kolaylığı gösteren Yüzme – Atlama ve Sutopu Federasyonu Başkanı Sayın Seçkin Kırağı ile Asbaşkan Sayın Dr. Haluk Toygarlı’ya en içten teşekkürlerimi sunarım.

Kitabın hazırlanmasında çizimleri yapan Sayın Haluk Cangökçe, Sayın Ahmet Karagülle ve Sayın Özgür Harmanlı’ya, fotoğrafları çeken Sayın Dr. Okan Alpar’a kapak düzenini yapan Sayın Kunt Mehmet Kuntasal’a eleştrilerini esirgemeyen Sayın Harun Tanık ve Sayın Ali Can’a, sürekli desteğini gördüğüm H. Çağatay Keskinok ile eşim Nilüfer’e ve Akademi Matbaası Yönetici ve çalışanlarına en içten teşekkürlerimi ayrıca borç bilirim.

Reha Alpar

O.D.T.Ü. Sutopu Antrenörü

İçindekiler:

Bölüm 1. SUTOPU OYUNCUSUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE KONDİSYONU KAZANIMI 8

-Sutopu Oyuncusunun Temel Özellikleri 8

-Sutopunda Kara Çalışmaları 12

-Su Çalışmaları 15

-Yıllık Çalışma Programının Hazırlanması 16

-Günlük Çalışma Programının Uygulanışı 18

-Örnek Kondisyon Kazanımı Çalışmaları 20

Bölüm 2. PASLAŞMA 29

-Pas Nasıl Verilir 31

-Sutopunda İstenen Paslaşma 35

-Paslaşmaya İlişkin Bazı Önemli Hatırlatmalar 36

-Paslaşma Çalışmaları 38

Bölüm 3. ŞUT ATMA 47

-Yüzerek Şut Atma Çeşitleri 50

-Diğer Şut Atma Çeşitleri 57

-Şut Antremanları 62

Bölüm 4. BİREYSEL SAVUNMA 78

Bölüm 5. KALECİ 93

-Kaleci Seçimi 94

-Temel Kurallar 96

-Kaleci Antremanları 97

Bölüm 6. BİREYSEL HÜCUM 106

Bölüm 7. OYUN İÇİ DURUMLAR 117

-Temel Hücum Sistemleri 123

-Perdeleme ve Perdeleme Çeşitleri 125

– 2-1, 3-2, 5-4, 6-5 Pozisyonları 138

-Topu Diğer Kale Önüne Taşıma Yöntemleri 160

 

Gemi İnşaatı

22 Ağu

Gemi İnşaatı

Yazar: Deniz Ünsalan

İstanbul Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Yayını

96 Sayfa

Boyut: 14.5 x 19.9

Karton Kapak

1996

Açıklama:

Önsöz

Mühendisliğin birçok dalı gibi hızlı bir değişim gösteren gemi inşaatı teknolojisi, ticaret gemilerinde görev yapacak olan zabitlerin bilmeleri gereken konular arasında en önemlilerinden biridir. Bu gereksinmeye yanıt verebilmek amacı ile hazırlanmış olan bu ders notları, STCW 1978 Konvansiyon’nda uzakyol vardiya zabitleri için belirlenmiş bulunan gemi inşaatı, güverte donatımları ve yapısal elemanlar konularındaki bilgileri kapsamaktadır.

Notların yazılmasında teknik ayrıntılardan kaçınılmış, gerekli teori düzeyi IMO Model Kursu 7.03’ün 7. Modülünde belirlenen düzeyde tutulmuştur.

Öğrencilerime yararlı olabilmesi dileği ile…….

İstanbul, Mart 1996

Yrd. Doç.Dr. Deniz ÜNSALAN

İçindekiler:

Bölüm I – Gemilerin sınıflandırılmaları ve Genel özellikleri 1

Bölüm II – Gemi Bölümlerinin İncelenmesi 11

Bölüm III – Gemi Gerilmeleri 20

Bölüm IV – Gemi Ana Yapısal Elemanları 31

Bölüm V – Tekne Donatımları 54

Bölüm VI – Dümenler ve Gemi Manevrası 69

Bölüm VII – Pervaneler ve Gemi Sevki 76

Bölüm VIII – Yükleme Hatları ve Plimsoll İşaretleri 93