Arşiv | Balıkçılık Biyolojisi RSS feed for this section

Balıklar Dünyası

7 Ara

Yazar: Bertha Morris Parker

Çevirmen: Sadık Balkan

Türkiye İş Bankası – Temel Fen Eğitimi Serisi

36 Sayfa

Boyut: 15.8 x 21.9

Karton Kapak – 1. Hamur

1969

İçindekiler:

-Kırmızı Balık Suda Nasıl Yaşar 3

-Kırmızı Balığın Hikayesi 6

-Balık Nedir? 8

-Balık Olmayan Su Hayvanları 10

-Balıklar Nerede Yaşar ? 11

-Balıklar Ne Yerler? 13

-Balıkların Duyuları 14

-Yumurtalar ve Yavru Balıklar 17

-Balıklar Kendilerini Nasıl Korurlar? 20

-Bir Yılan Balığının Hikayesi 23

-Göçebe Balıklar 27

-Bilmeniz Gereken On Balık 28

-Birkaç Acayip Balık 33

-Kendi Kendinize Bulunuz 36

 

Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği

17 Oca

Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği

Yazar: Dursun Avşar

Akademisyen Kitabevi

306 Sayfa

ISBN: 9786059354264

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 1. Hamur

2016

(görsel: akademisyen.com bilgi: bilgeoguz.com, akademisyen.com)

Açıklama:

Balıkçılık biyologları, 1900’lü yılların ortalarına kadar azımsanmayacak düzeyde taraftar bulan “Dünyadaki Balık Stoklarının Avlanmayla Tüketilemeyeceği” İlkesi’ni 1960’lı yıllara kadar benimsemişler ve devam eden dönemde ise eldeki mevcut stoklardan “Sürekli En Yüksek Ürün” düzeyinde nasıl yararlanılabileceği görüşü etrafında kümelenme gayretine girmişlerdir. Her ne kadar sürekli en yüksek ürün ilkesi benimsenmiş olsa da, 2000’li yıllarda dahi bazı stokların tükenme noktasına kadar sömürüldüğü ve bugün için Dünyadaki önemli balıkçılık sahalarının aynı sorunla yüz yüze olduğu bilinmektedir. Ancak, sözü edilen soruna neden olan ülkelerin başında, balıkçılıkta ileri gitmiş olan ülkelerin geldiği de bir gerçektir.

Balıkçı ülkelerin etkin oldukları stokların kendi kendini yenileyememe sorunu, bu ülkelerin avcılıkta kullandıkları teknolojiyi bilimsel gerçeklere uygun kullanamamalarından kaynaklanmaktadır. Bugün için su ürünü avcılığına yönelik, son derece gelişmiş alet ve ekipmanı kullanan ülkelerin başında, yine gelişmekte olan ya da sanayileşmiş ülkeler gelmektedir. Bu bağlamda ülkemiz, özellikle 1970’li yılların son yarısından itibaren giderek artan oranlarda ve özellikle Karadeniz’deki hamsi avcılığında ilgili teknolojiyi kullanmış; fazla değil, sadece 10 yıl gibi kısa bir süre zarfında bu stok birden çökme eğilimine girmiştir.

Türkiye, gerek kıyı verdiği denizler ve gerekse iç suları itibariyle azımsanmayacak bir su ürünü potansiyeline sahip olup; bu potansiyelin sürdürülebilir düzeyde ülke yararına sunulması hususunda geçmiş dönemlerde önemli uğraşılar verilmiş ve bu kitabın ilk ve ikinci baskıları da bu bağlamda çıkartılmıştı. Söz konusu baskılardan sonuncusunda bazı yazım hatalarının olduğu fark edilmiş ve bu baskıda elden geldiğince ilgili hatalar giderilmeye çalışılmış; değişik başlıklara yeni alt başlıklar eklenmek suretiyle ve hatta bazı konulara yeni eklerin yanı sıra her konunun sonuna problemler eklenerek daha kullanışlı, kapsamlı ve güncel hale getirilmeye çalışılmıştır.

Bu kitabın meslektaşlarıma ve tüm okuyuculara yararlı olmasını dilerim.

Balıklarda Yaş Tayini

17 Oca

Balıklarda Yaş TayiniYazar: Dursun Avşar

Akademisyen Kitabevi

156 Sayfa

ISBN: 9786059354271

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 1.Hamur

2016

(görsel: akademisyen.com, bilgi: bilgeoguz.com, akademisyen.com)

Açıklama:

Doğal stoklar, dünyanın su ürünlerinden sağladığı yıllık üretimde halen temel kaynak olma niteliğini korurken; anılan stokların yenilenebilir ve fakat sınırlı kaynaklar olduğu unutulmamalıdır. Bu stoklardan sürdürülebilir en yüksek ürünü elde edebilmenin yolunun söz konusu stokların bilimsel verilere dayalı olarak idare edilmesinden geçtiği, artık balıkçılıkla uğraşan herkes tarafından bilinmektedir. Gerek duyulan bilimsel verilerin başında ise, yaş tayinleri gelmektedir. Yaş tayinlerinin doğruluğu, özellikle stokların idare edilmesi sırasında, verilecek olan kararların doğruluğunu belirlemesi açısından, son derece önem arz etmektedir. Çünkü balıklarda yaş, ilgili örneğin büyüklüğü, ilk eşeysel olgunluk, deniz ya da tatlı suya doğru gerçekleştirdiği göç ve stoka katılımı gibi konularda uygulayıcının başvurduğu temel kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gerçekten de mesleki balıkçılıktan sağlanan yaş kompozisyonu verileri sayesinde av eğrileri oluşturulmakta; bu eğriler de yıllık ölüm oranlarının tahmin edilmesinde kullanılmaktadır. Dikkatli yapılan bireysel yaş tayinleri ise, balıklarda büyümenin modellenmesinde kullanılmaktadır. Büyüme ve ölüm oranları, stoka katılımla birlikte her üçü; balıkçılıkta mevcut durumun saptanması ve geleceğe yönelik değerlendirme çalışmalarının yapılmasında gerek duyulan temel konuları oluşturmaktadır.

Ülkemizde özellikle 1960’lı yıllardan sonra balıkçılıkla ilgili ciddi çalışmalar yapılmış olmasına rağmen; bugüne değin balıklarda yaş tayini gibi balıkçılığın temel konularından birini ilgilendiren Türkçe bir kaynak maalesef sunulamamıştır. İşte bu kitap, söz konusu açığın kapatılması ve meslektaşlarımın konu ile ilgili olarak karşılaştıkları problemlerin çözümüne yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kitabın meslektaşlarıma ve tüm okuyuculara yararlı olmasını dilerim. Yardımcı olabilmem umuduyla…

 

Balıklarda Üreme

17 Oca

Balıklarda Üreme

Yazarlar: İsmihan Karayücel, Sedat Karayücel

Nobel Akademik Yayıncılık

230 Sayfa

ISBN: 978-605-320-441-1

Boyut: 16.0 x 23.5

Karton Kapak – 2. Hamur

2016

(görsel: dr.com.tr, bilgi: bilgeoguz.com, nobelyayin.com)

Açıklama:

Tüm canlıların var olabilme mücadelelerindeki temel amacı, çoğalarak gelecek döllerinin oluşturulmasından ve genetik bilginin aktarılmasından geçer. Diğer canlı türlerinde olduğu gibi balık popülasyonlarının devamlılığı da üreyebilme yetenekleri ile belirlenir. Dolayısıyla fizyolojinin üreme boyutu derin ekolojik öneme sahiptir. Bir bakış açısı olarak, diğer fizyolojik fonksiyonlar, organizmanın üreyebilmesine hizmet ederler.

Doğal balık stoklarının hızla azalması ve hatta bazı türlerin nesillerinin tükenme tehlikesi altında olması noktasında artan endişeler, balıklarda üreme metotlarına olan ilgiyi arttırmış ve gelecekte de arttırmaya devam edecektir. Aynı şekilde, FAO tarafından dünyada en hızlı büyüyen gıda üretim sektörü olarak kabul edilen su ürünleri yetiştiriciliği açısından balıkların kültür şartlarında üretilebilmesi de son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizin, su ürünleri üretimine elverişli deniz ve iç su üretim sahaları yönünden önemli bir potansiyele sahip olmasının yanında, bilgi birikimi ve teknolojik gelişmeler, ilerleyen yıllarda kültür balıkçılığı sektörünün gelişimi yönündeki beklentileri arttırmaktadır. Kültür şartlarında yetiştiriciliği yapılan balık türüne uygun bir üretim metodu geliştirebilmek için türün yalnızca üreme davranışlarının bilinmesi yeterli olmayıp, üremenin mekanizmasının bilinmesini de gerektirir.

“Balıklarda Üreme” kitabının amacı, özellikle kemikli tatlı su ve deniz balıklarının üremesinde önemli olan bazı konuları, güncel kaynaklar kullanarak daha anlaşılabilir düzeyde ortaya koymaktır. Kitap; Dişi Üreme Sistemi ve Oogenez, Erkek Üreme Sistemi ve Spermatogenez, Üremenin Endokrin Kontrolü ve Çevresel Düzenlenmesi, Üreme Stratejileri ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Üremenin Kontrolü olarak toplam 74 şekil ve 11 tablo içeren 5 ana bölümden oluşmaktadır. Konu ile ilgili yoğun olarak kullanılan ancak bazen Türkçe karşılığının bulunmasında zorluk yaşanan terimlerde ek olarak sözlük halinde verilmiştir.

Kitap; konu ile ilgili araştırma yapan tüm bilim insanlarının yanı sıra, Su Ürünleri, Deniz Bilimleri, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Veteriner, Ziraat ve Fen Edebiyat Fakültelerinde lisans ve lisansüstü eğitimlerde kullanılabilecek nitelikte olup aynı zamanda Meslek Yüksek Okulu Su Ürünleri Programlarında ve Su Ürünleri Meslek Liselerinde okuyan öğrencilerin de eğitimlerinde faydalanabilecekleri bir kaynak olacaktır. Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik pratik bilgiler içermesinden dolayı bu kitap su ürünleri sektörüne de faydalı olacaktır.

Fotoğraflarla Türkiye Deniz Balıkları

21 Ara

FOTOĞRAFLARLA TÜRKİYE DENİZ BALIKLARI Yazar: Ateş Evirgen

Yazarın Kendi Yayını

312 Sayfa

ISBN: 9789750198304

Boyut: 14.0 x 20.0

Kuşe Kağıt

(görsel: promarltd.com, bilgi: inkilap.com)

Açıklama:

Kitapta, Türkiye denizlerinde yaşadığı belirlenen 449 tür deniz balığının renkli çizimlerinin yanında, yazar tarafından Türkiye kıyılarında yapılan yüzlerce dalışta balıkların doğal ortamlarında çekilmiş 275 renkli fotoğraf da yer alıyor. Ayrıca, denizlerin bir yaşam alanı olarak özellikleri, Türkiye denizlerinin genel yapısı, balıkların yapısal özellikleri, sistematik ve taksonomi ile balıkların davranış özelliklerine de detaylı olarak yer verilmiş. İhtiyoloji bilimine yabancı olanların zorlanmadan kitabı takip edebilmeleri için bir de bilimsel terimler sözlüğü eklenen eser, ülkemiz denizlerinde yaşayan balıklar hakkında hazırlanmış en kapsamlı çalışmalardan biri. (Tanıtım Bülteninden)

Balık Hastalıkları

10 Kas

balık hastalıklarıYazar: İbrahim Cengizler

Adana Nobel Kitabevi

133 Sayfa

ISBN: 994-473-010-5

Boyut: 16.0 x 24.0

2005

(görsel:.., bilgi: nobelkitap.com, dr.com.tr, ugurer.com, kitapyurdu.com )

İçindekiler: 

Giriş : 1
1. Bakteriyel Hastalıklar 11
Furunculosis 13
Kızılağız Hastalığı 15
Vibriosis 17
Soğuksu Vibriosisi  19
Columnaris 20
Deniz Columnarisi 24
Pedincul  25
Bakteriyel Solungaç Hastalığı! 27
Bakteriyel Böbrek Hastalığı 29
Mycobacteriosis (Tüberkülosis) 32
Nocardiosis 34
Ülser Hastalığı 34
Edwardsiella Septisemisi 36
Balıklarda Karşılaşılan Diğer Bakteriyel Hastalıklar 36
2. Virüs Hastalıkları 39
Viral Hemorajik Septisemi 41
Sazanların Bahar Viremisi 43
İnfeksiyöz Pankreatik Nekrosis 44
infeksiyöz Hematopoietik Nekrosis 46
Viral Nervous Nekrosis 48
Limfosistis Hastalığı 49
3. Mantar Hastalıkları 51
Saprolegniasis 51
Branchiomycosis 53
Chthyophonosis 54
4. Balıklarda Paraziter Hastalıklar 57
Balıklarda Parazitik Protozoa 61
Trichodinasis 61
Ctıilodeonellosis 62
Ichthyophthiriasis 63
Myxosomatosis 65
Ichthyobodiasis 66
Hexamitosis 67
Cryptobıosis 68
Coccidiosis 69
Henneguyiasis 70
Ceratomyxosis 71
Amyloodiniosis 72
Bazı parazitik Kan Protozoaları 73
Balıklarda Parazitik Metazoalar 74
Trematoda 74
Acantocephala 81
Cestoda 81
Nematode 84
Arthropoda 85
Balıklarda Rastlanabilecek Diğer Hastalıklar 91
Göz Hastalıkları 91
Omurga ve Diğer Kemik Deformasyonları 92
Beslenme Hastalıkları 94
Balıklarda Neoplasma 95
Anemi 97
Gaz Kabarcığı Hastalığı 98
Mavi Kese Hastalığı 99
Güneş Yanığı 99
Balık Zoonozları 99
Balık Farmakolojisine Giriş 102
Balıklara ilaç Uygulama Yöntemleri 108
Balıklarda Immün Sisteme Bir Bakış 113
Immün Yanıt Gelişimi 116
Balıklarda Bağışıklama (Aşı) 117
Kaynaklar 122

Balıkçılık Biyolojisi Ve Popülasyon Dinamiği

9 Kas

nobelkitap_com_2866Yazar: Dursun Avşar

Nobel Kitabevi

332 Sayfa

ISBN: 9789758561445

Boyut: 16.0 x 24.0

1. Hamur

2005

(görsel: nobelkitabevi.com.tr, bilgi:nobelkitabevi.com.tr, idefix.com, ugurer.com)

İçindekiler: 

  1. GİRİŞ 1

1.1. Denizel ortamın ekolojik açıdan sınıflandırılması 7

1.1.1. Balık populasyonlarınm habİtatlarına göre
sınıflandırılması 10

1.1.2. Su ürünlerini oluşturan canlı grupları ve

balıkların bunlar arasındaki yeri 13

1.2. Dünya balıkçılık sahaları 14

Tatlı Su üretim alanları .14

Denizel üretim alanları 15

1.3. Dünyanın yıllık balık üretimi 18

Dünya balık üretiminin ülkelere göre dağılımı 20

Deniz balıkları üretiminin türlere göre dağılımı 23

Balık üretimindeki artışları sınırlayıcı faktörler 25

Dünya balık stoklarının durumu 29

1.4. Akdeniz Sular Sistemi’nin balıkçılık sahaları 30

1.4.1. Akdeniz’in hidrografık özellikleri ve

balıkçılığa etkisi 31

1.4.2. Akdeniz Sular Sisteminde yıllık balık üretimi 33

1.4.2.1. Akdeniz Sular Sistemi balık üretiminin

ülkelere göre dağılımı 34

1.4.2.1.1. Türkiye’nin yıllık balık üretimi 37

1.4.2.2. Akdeniz Sular Sistemi balık üretiminin

türlere göre dağılımı 40

1.4.2.3. Akdeniz Sular Sistemindeki stokların

durumu 42

  1. BİRİM STOK 45

2.1. Birim stokun Özellikleri 45

2.1.1. Stok ayırma çalışmaları 47

Markalama veya işaretleme yöntemi 47

Balıkçılıkta harcanan gücün dağılımı

yöntemi 48

Eko sörvey yöntemi 48

Parazit çalışmaları yöntemi 49

İmmünogenetik yöntemler 49

Pul yada otolit yapısı çalışmaları 50

Morfometrik ve meristik yöntem 51

2.2. Stoklarda denge durumu 53

Avlanmayan bir stoktaki denge hali 54

Avlanan bir stoktaki denge hali 55

2.3. Stoklarda dengeyi dolaylı olarak etkileyen

faktörler 55

2.3.1. Abiyotik çevresel faktörler 56

Suyun yoğunluğu ve basıncı 57

Tuzluluk 59

Sıcaklık 61

Besin tuzlan 67

Oksijen 70

Işık 73

Akıntı ve rüzgar 77

Yağış 84

2.3.2. Biyotik çevresel faktörler 85

Yarış (Competition) 85

Düşmanlık 87

Hastalıklar 93

Göçler ; 94

2.4. Avlanan stoklardaki dalgalanmalar 96

Doğal nedenlere bağlı olan dalgalanmalar ., 97

İnsanoğlunun neden olduğu dalgalanmalar ; 97

  1. STOKLARIN İZLENMESİ r 99

Örnek toplama ‘. ; 100

Birim av (C.P.U.E) 103

  1. STOKLARDA ARTIŞ 104

4.1. Üreme 104

Eşey ayırımı ..105

Eşeysel olgunluk derecesi 107

Yumurta Verimliliği (Fekondite) 113

Total yumurtlayan balıklarda Fekondite 115

Kısmi yumurtlayan balıklarda Fekondite 118

Fekondite-Boy, Ağırlık ve Yaş İlişkileri 120

4.1.4. Stoka Yeni Birey Katılımı (Rekruitment) 122

4.1.4.1. Stok-Yeni Birey Katılımı İlişkisi 123

4.1.4.1.1. Beverton ve Holt’un Stok-Yeni

Birey Katılımı Modeli 124

4.1.4.1.2. Ricker’in Stok-Yeni

Birey Katılımı Modeli 125

4.1.4.2. Yeni Birey Katılımının Tahmini 127

4.2. Büyüme 136

Balıklarda boy ölçümleri 138

Örneklerin korunması 142

Örneklerin laboratuarda işlenmesi 142

4.2.3.1. Kemikli balıklarda yaş tayini 143

4.2.3.1.1. Yaş tayininde kullanılan

İskelet yapıları 144

4.2.3.1.1.1. Pullar; Örneklenmesi,

Yapısı ve Saklanması 147

4.2.3.1.1.2. Otolitler; Örneklenmesi,
Yapısı ve Saklanması 151

4.2.3.1.2. Yaş tayininde kullanılan sert

dokuların genel değerlendirilmesi 154

4.2.3.1.3. Yaş tayininde kullanılan

İndirek Yöntemler 158

Petersen Yöntemi :159

Markalama Yöntemi 160

4.2.3.2. Kıkırdaklı balıklarda yaş tayini 161

4.2.4. Yaş, Boy ve Ağırlık ölçümlerinin değerlendirilmesi 161

4.2.4.1. Boy Ağırlık İlişkisi 164

4.2.5. Balıklarda Boyca ve Ağırlıkça büyüme sabitleri 176

4.2.5.1. Boyca Büyüme Sabitlerinin tahmin edilmesi 181

4.2.5.1.1. Çizgisel Grafik Yöntemi (FORD-

WALFORD Noktalama Yöntemi) .’ 182

4.2.5-Î.2. GULLAND ve HOLT

Noktalama Yöntemi 184

Regresyon Tekniği 186

Boy Dağılımı Frekans Yöntemi 188

4.2.6.

Büyüme sabitlerinin karşılaştırılması
(MUNRO’NUN Fİ ÜSSÜ TESTİ) 192

  1. STOKLARDA AZALIŞ 197

Bîr Balığın Hayat Süresi ve Balıkçılık 200

Toplam ölümün hesaplanması (=Z) 203

Birim av verisinden (Z)’nin tahmin edilmesi 203

HEINKE Yöntemi ile (Z)’nin tahmin edilmesi 204

Yaşama oranından (Z)’nin tahmin edilmesi 205

Yaş kompozisyonundan (Z)’nin tahmin edilmesi 207

Boy kompozisyonundan (Z)’nin tahmin edilmesi 208

Kümülatİf boy kompozisyonundan (Z)’nin tahmin
edilmesi (JONES ve VAN ZALINGE Yöntemi) 212

Ortalama Boydan (Z)’nin tahmin edilmesi 215

Ortalama Yaştan (Z)’nin tahmin edilmesi 217

İlk yakalanma boyundan (Z)’nin tahmin edilmesi 219′

5.2.10. WATHERALL ve Arkadaşlarının geliştirdikleri
Yönteme göre (Z)’nîn tahmin edilmesi 222

5.3. Toplam ölüm oranının bileşenlerine ayrılması 225

5.3.1. Doğal ölümler (=M) 225

URSIN Yöntemi ile (M)’in tahmin edilmesi 226

Harcanan güçten (M)’in tahmin edilmesi 227

PAULY Yöntemine göre (M)’in tahmin edilmesi .229

İlk eşeysel olgunluk yaşından (M)’in tahmin

edilmesi (RIKHTER ve EFANOV Eşitliği) 229

5.3.1.5. DJABALI ve ark., Yöntemine göre

(M)’İn tahmin edilmesi 230

5.3.2. Balıkçılık nedeniyle olan ölümler (=F) 231

Direk Sayma Yöntemi ile (F)’in tahmin edilmesi -231

Markalama Yöntemi üe (F)’in tahmin edilmesi 232

Taranan Alan Yöntemi ile (F)’in tahmin edilmesi .233

Ağ Seçiciliği 239

Trol ağı seçiciliği 240

Galzama ağı seçiciliği 247

  1. STOK BÜYÜKLÜĞÜNÜN TAHMİNİ ; 258

Markalama ve Yeniden Yakalama Yöntemi ‘, 259

Yumurta ve Larva Örneklemesi 261

Akustik Teknik ; 265

Alan Tarama ya da Su Süzme Yöntemi 269

Alt Alansız Biyokütle Tahmini 269

Alt Alanlara Ayrılmış Bölge için Biyokütle Tahmini 272

6.5. Gerçek (Mevcut) Populasyon Analizi (VPA) ,..273

6.5.1. Tertip (Kohort) Analizi 274

Yaşa Dayanan Kohort Analizi n. 275

Boya Dayanan Kohort Analizi 275

  1. STOK DURUMUNUN TAHMİNİ 283

7.1. Bir balıkçılığın genel gelişmesi 284

7.1.1. Guppy Deneyi 286

7.2. Sürekli En Yüksek Ürün Tahmini 287

7.2.1. BEVERTON ve HOLT’un

Stoka Katılanlar Başına Düşen Ürün Modeli 288

7.2.2. SCHAEFER’in Artık Ürün (MSY) Modeli 291

  1. STOKLARIN DÜZENLENMESİ 294

Kohort’un hayat şeması 295

Balıkçılığın ayarlanması 300

Artık Ürün Kuramı 301

Stok düzenleme çalışmaları 303

KAYNAKLAR 307

EKLER (t) Değerleri Tablosu 314

TEKNİK TERİMLER İNDEKSİ 315

YAZAR İNDEKSİ 325

TÜR İNDEKSİ 327

COĞRAFİK İNDEKS 331