Arşiv | Atlas RSS feed for this section

Piri Reis’ten Önce ve Sonra Topkapı Sarayı’nda Haritalar – Before And After Piri Reis: Maps At Topkapı Palace

24 Nis

Piri Reis'ten Önce ve Sonra Topkapı Sarayı'nda HaritalarOrtak Çalışma Eseri

Katkı Veren Yazarlar: İdris Bostan, Mahmut Ak, Günsel Renda, Fikret Sarıcaoğlu

BKG Yayınları

235 Sayfa

ISBN: 9786055495244

Boyut: 27.0 x 23.0 2013

Karton Kapak – Kuşe Kağıt

(görsel: dr.com.tr, bilgi: denizlerkitabevi.com, eren.com.tr, librabooks.com.tr, bkg.com.tr)

Açıklama:

Osmanlı coğrafyacı ve haritacılarına yol gösteren eserleri bir araya getiren ‘Piri Reis’ten Önce ve Sonra: Topkapı Sarayı’nda Haritalar’ sergisi, Topkapı Sarayı’nın ikinci avlusundaki Has Ahırlar’da, 24 Nisan 2013’te tarih ve sanat sevenlerin ziyaretine açıldı. 20 Mayıs 2013’e kadar açık olan sergide, Osmanlı coğrafyacı ve haritacılarına kaynaklık eden, Doğu ve Batı kaynaklı harita ve coğrafya kitaplarının yanı sıra, özgün Osmanlı eserlerinden oluşan toplam 63 eser, ilk kez farklı bir tema ile bir araya geldi. Osmanlı coğrafyacı ve haritacılarına kaynaklık eden, Doğu ve Batı kaynaklı harita ve coğrafya kitaplarının yanı sıra kuşatma planları, kent ve yöre tasvirleri gibi özgün Osmanlı eserlerine de yer verilen katalogda aynı zamanda Prof. Dr. İdris Bostan, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. Günsel Renda ve Doç. Dr. Fikret Sarıcaoğlu’nun kaleme aldığı makaleler de yer alıyor.

Katalogda yer alan eserler:

  • 18 coğrafya kitabı (14’üncü yüzyıla ait Ptolemaios nüshası ile bunun Floransalı Berlinghieri tarafından Fatih Sultan Mehmed için hazırlanan ve II. Bayezid’e sunulan İtalyanca nadir baskısı, Kanuni Sultan Süleyman’a sunulmak üzere hazırlanan nüsha olduğu kabul edilen Pîrî Reis’in Kitâb-ı Bahriyye’si, Janszoon Blæu’nun Atlas Major’unun IV. Mehmed’in emriyle el-Dımişkî tarafından Türkçe’ye çevrilen nüshaları ile Kâtib Çelebi’nin ünlü eseri Cihannüma’nın da bulunduğu)
  • Ali Macar Reis Atlası’nın olduğu dört atlas,
  • Nadir baskı dört resimli İstanbul haritası, beş plan, iki kroki,
  • Aralarında Pîrî Reis’e ait iki ünlü haritanın da olduğu 13 harita,
  • Üç suyolu haritası,
  • Dokuz resimli Osmanlı tarih kitabı
  • Topografik resimlere sahip beş dini içerikli eser…

“Pîrî Reis is one of the foremost names in the history of Turkish cartography and navigation. In the 16th century Ottoman cartography made a major leap forward with the maps and charts drawn by Pîrî Reis. This large scale world map that he drew in 1513 demonstrates his knowledge and skill. It shows southwestern Europe, northwest Africa, southeast and central America, and gives written information about the New World. It is a portolan type map without lines of latitude or longitude, showing only the coasts and islands. As Pîrî Reis himself explains, he made use of the map of America drawn by Christopher Columbus in addition to other earlier European and Islamic maps, as well as his own observations. In 1528-29 Pîrî Reis drew a second map, of which only one section has survived. This shows the newly discovered territories of the northern Atlantic and north and central America.”

Türk Boğazları Oşinografi Atlası

24 Nis

Türk Boğazları Oşinografi Atlası

Ortak Çalışma Eseri

Seyir, Hidrografi Ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Yayınları

381 Sayfa

Boyut: 42.7 x 30.0

2009

(görsel: denizhaber.com, bilgi: denizhaber.com, garantialisveris.com)

Açıklama:

“Boğazlar, önemli coğrafi konumu nedeniyle çok yoğun bir deniz trafiğine sahip olması ve kıvrımlı morfolojik yapısı nedeniyle dünya ölçeğinde riskli bir su yolu olma özelliği göstermektedir. İstanbul Boğazında, 1948 yılından günümüze kadar altısı yangınla sonuçlanan 400’den fazla orta ve büyük ölçekli gemi kazası yaşanmıştır.

Son iki bin yılı kapsayan dönemde, TBS’nin insanlık tarihinin en büyük uygarlıklarına ev sahipliği yaptığı ve destanlara konu olan çok şiddetli mücadelelere şahit olduğu bilinmektedir. İstanbul’da icra edilen son arkeolojik çalışmalarda 8500 yıllık insan yapısı kalıntılara rastlanmış olması, İstanbul’un ve Türk Boğazlarının tarih boyunca jeopolitik, ekonomik ve kültürel önemine işaret etmektedir.

Gerek ülkemiz, gerekse dünya deniz ticareti açısından son derecede büyük öneme sahip olan Türk Boğazları’nın oşinografik özelliklerinin bilinmesi, seyir emniyeti için olduğu kadar çevrenin korunması, bilimsel oşinografik araştırmaların ve Boğazlardan enerji elde edilmesi gibi çok sayıda araştırma alanı açısından büyük önem arz etmektedir. Bölgeyi oluşturan suyolunun en kritik kesimleri olan İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda bu maksatla bir oşinografik atlas hazırlama çalışmaları başlatılmış ve Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından 2005 – 2007 yıllan arasında yoğun deniz ölçümleri icra edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda; deniz suyuna ait sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen ve akıntılar ile bu parametreler üzerinde etkili olan temel meteorolojik veriler gel-git bilgileri ve uzaktan algılama sistemleri ile elde edilmiş deniz suyu yüzey sıcaklığı bilgileri derlenerek bölgenin oşinografik özelliklerinin belirlenmesini sağlayacak bir Atlas hazırlanmıştır. Türk Boğazlan Oşinografi Atlası olarak isimlendirilen bu dokümanda bulunan bilgilerin üretilmesi maksadıyla mevsimsel olarak 9 ayrı dönemde, toplam 103 gün deniz çalışması icra edilmiştir. Bu çalışmalarda 592 adet hat üzerinde akıntı, 593 noktada da derinliğe göre değişen sıcaklık ve tuzluluk ölçümleri icra edilmiştir.” (Önsözden)
İstanbul Boğazı, Haliç ve Çanakkale Boğazı’ndaki
– Sıcaklık, Tuzluluk, Yoğunluk (Sigma T), Çözünmüş Oksijen, Akıntı Hızı Dağılımları
– Görünürlük Dağılımı
– Meteorolojik Parametreler
– Su Seviyesi, Deniz Suyu Yüzey Sıcaklığı ve T/S Diyagramları
ölçümlerin yapıldığı 9 değişik dönem için, renkli harita ve grafikler ile gösteriliyor.
Dönemler: Şubat 2005, Mayıs 2005, Temmuz 2005, Kasım 2005, Şubat 2006, Haziran 2006, Ağustos 2006, Kasım 2006, Ağustos 2007.

Poyraz fırtınası olan 2, Lodos fırtınası olan 3, toplam 5 fırtınalı gündeki Akıntı Hızı Dağılımları da sunuluyor.

Deniz araştırmacıları, denizcilik sektörü ve özellikle Boğazlarda yapılacak mühendislik hizmetleri için bir referans döküman.

Türkiye Kemikli Deniz Balıkları Atlası Ve Sistematiği

8 Kas

nobelkitap_com_2941Editör: Cemal Turan

Nobel Kitabevi

550 Sayfa

ISBN: 994-473-018-1

Boyut: 16.0 x 24.0

2010

Karton Kapak – 2. Hamur

(görsel: nobelkitap.com, bilgi: nobelkitap.com, kibo.com.tr, ugurer.com)

İçindekiler:

Bölüm 1.Sistematiğe Giriş

Bölüm 2.Tür Kavramı

Bölüm 3.Balıklarda Morfolojik Özellikler

Bölüm 4.Türkiye Kemikli Deniz Balıkları Atlası

Bölüm 5.Türkiye Kızıldeniz Göçmen (Lessepsiyen)  Balıkları

Dizin

Türkiye Kıyıları Rüzgar Ve Derin Deniz Dalga Atlası

12 Eyl

atlas

Yazarlar: Erdal Özhan, Saleh Abdalla

Kıyı Alanları  Yönetimi Türk Milli Komitesi / MEDCOAST

445 Sayfa

ISBN: 975429190X

( görsel ve bilgi: kay-tmk.metu.edu.tr)