Deniz Ticareti Hukuku – Cilt IV – Deniz İcra Hukuku

Yazar: Kerim Atamer

On İki Levha Yayıncılık

xli + 421 Sayfa

ISBN: 978-605-7820-08-2

Boyut: 16.5 x 23.5

Sert Kapak – 1. Hamur

2019

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

Açıklama: 

“Deniz Ticareti Hukuku” başlıklı dizinin 7/2017’de yayımlanan Birinci Cilt’inin ve 6/2018’de yayımlanan İkinci Cilt’in Birinci Fasikül’ünün ardından bu kez “Deniz İcra Hukuku”na ayrılmış olan Dördüncü Cilt basılmaktadır. Bu çalışma, 2006 yılının Şubat ayında “Türk Ticaret Kanunu Tasarısına göre Deniz Hukukunda Cebri İcra” başlığıyla yayımlanan doçentlik tezimin ikinci baskısı niteliğini taşımaktadır. Aradan geçen sürede mevzuat, öğreti ve içtihatlarda yaşanan geniş kapsamlı yeniliklerin bu çalışmaya olabildiğince yansıtılması hedeflenmiştir. Doçentlik tezimde olduğu gibi, bu baskıda da temel amaç, Deniz İcra Hukuku alanındaki yeni yasal düzenlemenin ilkelerini, kaynaklarını, gerekçelerini ve sistemini ortaya koymaktır. (ÖNSÖZDEN)

İçindekiler:

60. Giriş

61. Deniz İcra Hukuku Reformu

I. Deniz İcra Hükümlerinin Tarihçesi

II. Türk Ticaret Kanunu [2011] Reformu

III. YUK [2011] Uyarınca Yapılan Değişiklikler

IV. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği

V. Hükümlerin Bir Arada Uygulanması

VI. Deniz İcra Hukuku Sempozyumu

62. Temel Hükümler

I. Milletlerarası Usul Hukuku

II. Medeni Usul Hukuku

III. “Gemi” Terimi ve Uygulanacak Hükümler

IV. Gemilerin Cebri İcrasında Borçlular

V. Sınırlı Sorumluluğa Tabi Alacaklar

VI. Kamu Alacakları

63. Deniz Alacakları

I. Terim

II. Türk Ticaret Kanunu [2011] Düzenlemesi

III. Vasıflandırma ve Uygulanacak Hukuk

IV. Gemi Alacakları İle İlişkisi

V. Deniz Alacağı Statüsü Tanınan Alacaklar

64. Gemilerin İhtiyati Haczi

I. Giriş

II. İhtiyati Haciz Hakkı

III. İhtiyati Haciz Kararı

IV. Kararın Uygulanması

V. İhtiyati Hacze Karşı Başvuru Yolları

VI. Geminin Serbest Bırakılması İçin Yatırılacak Güvence

VII. İhtiyati Haczi Tamamlayan İşlemler

VIII. Yeniden veya Aynı Alacak İçin İhtiyati Haciz

IX. Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası

65. Parasal Deniz Alacaklarının Takibi

I. Giriş

II. İlamsız İcra Takipleri

III. Dava

IV. İlamlı İcra Takipleri

V. Haciz

VI. Paraya Çevirme

VII. Paylaştırma ve Sıra Cetveli

VIII. İflasa İlişkin Özel Düzenlemeler

66. Parasal Olmayan Deniz Alacaklarının Takibi

I. Terim

II. İhtiyati Haciz

III. Dava

IV. İlamların İcrası

67. Hapis Haklarının Paraya Çevrilmesi

I. Uyumlaştırma ve Ortak Usul

II. Rehnin Fer’iliği

III. Hapis Hakkı İçin Defter Tutulması

IV. İlamlı İcra

V. İlamsız İcra

-KAVRAM DİZİNİ

-Yazar’ın Yayın Listesi

 

 

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s