Arşiv | Ocak, 2018

Gemi Acenteliği Eğitimi

17 Oca

Hazırlayan: Neslihan Başarslan

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yayınları

310 Sayfa

ISBN: 978-605-137-367-6

2014

(görsel ve bilgi: denizticaretodasi.org.tr)

Açıklama:

ÖNSÖZ

AB’ye uyum müktesebatı çerçevesinde, gemi acentelerinin mevzuat ve uluslararası denizcilik kurallarına uygun olarak düzenli ve verimli bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak, etkin hizmet temini için gerekli olan yüksek düzeyde bir profesyonel eğitim ve denetim geliştirmek, mali yapıları
itibariyle sağlam ve istikrarlı gemi acentelerinin çalışmasını teşvik etmek, yeterlik şartlarını ve hizmet esaslarını belirleyerek, izin belgelerini düzenlemek amacıyla, T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığınca 31.10.2005 tarih ve 25982 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmış olan Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik ile gemi acenteliği yapan veya yapacak olan kişi ve kuruluşlara bazı kurallar getirilerek, bu kurallar çerçevesinde gemi acenteleri mesleklerini icra etmeleri şartı getirilmiştir.

Gemi Acenteleri Yönetmeliği ve buna bağlı olarak çıkartılan Gemi Acenteliği Eğitim Yönergesi’nce, Gemi Acenteliği Mesleki Eğitim Seminerleri’nin düzenlenmesi ve gemi acente firmalarında çalışan personelin de bu seminerlere katılarak eğitim almaları gerekmekte olup, eğitim seminerlerinde, gemi acenteliği mesleğini icra eden kişi ve kuruluşların görevlerinde etkili ve verimli çalışmaları için gerekli olan acentelik mesleğini ilgilendiren tüm konular ve bu konulara kaynak teşkil edecek ve mesleğin özünü içeren ders notları, eğitim seminerlerine katılacak kişilere ve gemi acentelerine yardımcı olabilmek amacıyla Eylül 2007 tarihinde Odamızca ve Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nce müştereken bir kitap hazırlanarak o günden bu güne kadar eğitim görecek kişilere Odamızca ücretsiz dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca bu kitaba Milli Eğitim Bakanlığı bağlısı denizcilik meslek liselerinden de yoğun talepler gelmesi nedeniyle beş kez baskısı tekrar edilmiştir. 2007 yılından bu güne kadar değişen ve yeni çıkan mevzuatlar dikkate alınarak revize edilen bu yeni kitabın tüm gemi acenteleri ve çalışanları ile eğitim görecek kişilere faydalı olması dileğiyle saygılarımı
sunarım.

Metin Kalkavan – İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Bağlantı: 

http://www.denizticaretodasi.org.tr/Shared%20Documents/Acentelik/GemiAcenteligiEgitimi.pdf

Yönetişim Kavramı Ekseninde Türk Deniz Ticaret Sektörü Deniz Ticareti Konseyi Örneği

15 Oca

Yazar: Emrah Yalman

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yayınları

203 Sayfa

ISBN:  978-605-137-518- 2

2016

(görsel ve bilgi: denizticaretodasi.org.tr)

Açıklama:

ÖNSÖZ

Geleneksel kamu yönetimi modelinde yaşanan değişimi ifade eden bir kavram olan yönetişim, devletin yanında diğer toplumsal ve ekonomik aktörler olan özel sektör işletmelerinin ve sivil toplum kuruluşlarının, kamu hizmetlerine dair kararların alınıp politikaların oluşturulması ve uygulanması süreçlerinde yer aldığı ortaklaşa yönetim anlayışını ifade etmektedir. Yaşanan bu değişim sürecinde geleneksel emretme ve kontrol etme mekanizmaları yerini müzakereci kurumsal etkileşim anlayışına bırakmakta, politika ağları yönetim sürecine dahil edilip kabul görmekte, daha duyarlı ve uyumlu politika araçları geliştirilmekte ve kamu yönetiminin ortaklıkların kurulması, yönlendirme ve koordinasyonun sağlanması, sistem çaplı entgrasyon ve düzenleme hususlarındaki rolü artmaktadır.

Yaşanan bu değişimden makro ve mikro çevresiyle dünyanın en liberal sektörü olan deniz ticareti de payını almakta, sektörle ilgili kararların alınması, politikaların oluşturulması ve uygulanması aşamalarının birine veya tümüne söz konusu kararlardan ve politikalardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen özel sektör işletmeleri ve sivil toplum kuruluşları da katılmakta ve katkı sağlamaktadır.

Ülkemizde ise deniz ticareti sektörünün önceliklerini ve hedeflerini belirlemek için ulaştırma şuraları, arama konferansları, ortak akıl toplantıları gibi sınırlı yönetişim uygulamaları gerçekleştiriliyor. Sektörün bazı paydaşlarının katıldığı çalışmalarda konular belirleniyor, politikaların ve projelerin oluşturulması kararlaştırılıyor, tarih bile koyuluyor sonra projeler ilgili kurumların sorumluluğuna veriliyor. “Çok güzel ve yararlı bir toplantı oldu” söylemlerinin ardından herkes dağılıyor ve masalarına dönüp günlük koşuşturmaya dahil oluyor. Çok uzun zaman aralıklarında bir araya gelinen ve çoğunlukla da kararların alınmasında ve politikaların oluşturulmasında bir oldubitti ile karşılaşılan sıfır toplamlı oyun sonunda
hiçbir proje hayata geçmiyor ve sürekli bir kısır döngü yaşanıyor.

Söz konusu bu kısır döngüyü kırmak ve Türkiye’de devletin toplumdaki rolü ile hükümet, bürokrasi ve sektördeki işletmeler ile sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkileri yeni bir çerçeveye oturtma ve biçimlendirme anlamında deniz ticareti sektörünün yönetiminde zihniyet değişikliğine ve sürekli yönetişim mekanizmalarına ihtiyaç vardır. Bu noktada, Türkiye’nin deniz ticaret sektöründeki öncelikli hedeflerine giden yolun büyük ölçüde somut yönetişim mekanizmaları tarafından döşeneceğini öne sürmek, bir iddia olmaktan çok, bir olgu niteliğini taşımaktadır.

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Deniz İşletmeciliği Ana Bilim Dalı’nda doktora tezi olarak kabul edilen bu çalışmada konunun seçiminde ve çalışmanın geliştirilmesi sürecinde benden hiçbir yardımını esirgemeyen ve değerli fikirlerinden istifade ettiğim ilk tez danışmanım rahmetli Prof. Dr. Necmettin AKTEN hocama şükranlarımı sunarım.

Ayrıca başta tez danışmanım Prof. Dr. Ertuğrul TARCAN hocam olmak üzere Yrd. Doç. Dr. Birsen KOLDEMİR, Prof. Dr. Sezer ILGIN ve Prof. Dr. Hülya BAYKAL hocalarıma, araştırma kısmında benden desteğini esirgemeyen Cengiz KAPTANOĞLU’na ve sektördeki tüm büyüklerime ve İMEAK Deniz Ticaret Odası çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Son olarak tezimin hazırlanmasında her türlü yardımını ve desteğini gördüğüm sevgili ağabeyim Yrd. Doç. Dr. Fatih Turan YAMAN’a ve göstermiş oldukları sabır için aileme teşekkür ederim.

 

Kara Gemiden Dehşet Hikayeleri

14 Oca

Yazar: Chris Priestley

Çevirmen: Zarife Biliz

Tudem Yayınları

216 Sayfa

ISBN: 9789944694797

Boyut: 13 x 18

Enzo Kağıt

2010

(görsel: tudem.com, bilgi: dr.com.tr, tudem.com)

Açıklama:

Gotik romanın çağdaş ustası Chris Priestleyden tüyler ürpertici deniz hikâyeleri…

Gemisini yutan kara bir okyanusu yarıp çıkan denizci gibi karanlığın içinde nefes nefese uyandım.

Ethan ve Cathy, bir uçurumun tepesine kurulmuş eski bir handa babalarıyla birlikte yaşıyorlardı. Bulundukları bölge üç gündür hiç dinmeyen vahşi ve azgın bir fırtınaya teslim olmuş, gemicilerin sığınağı olarak bilinen Eski Han kimselerin uğrayamadığı ıssız bir hale bürünmüştü. Fırtınanın üçüncü gecesi Ethan ve Cathy aniden rahatsızlandı. Babaları da çaresizce onları yalnız bırakarak doktor çağırmak üzere handan ayrıldı. Hanın ıssızlığına teslim olmamak için kitap okumaya yönelen çocuklara, fırtınanın olağan gücüyle sürükleyerek getirdiği gizemli bir konuğu vardı: Denizci Jonah Thackeray. Peki bu davetsiz misafirin yolu, gecenin kör bir vaktinde nasıl bu hana düşmüştü? Babaları küçük Ethan ve Cathy’ye nasıl bir oyun hazırlamıştı? Thackeray’in, Ethan ve Cathy’ye, uzak denizlerde başından geçen olayları anlattığı kan ve dehşet dolu korkunç hikâyelerin ardındaki sır neydi?

Kaleme aldığı Dehşet Hikâyeleri serisinin ilk kitabı Montegue Amca’nın Dehşet Hikâyeleri ile dünya genelinde büyük yankı uyandıran ve Edgar Allan Poe’nun çağdaş bir veliahttı olarak gösterilen Chris Priestley, Kara Gemiden Dehşet Hikâyeleri adını verdiği ikinci kitabında uzak diyarlara sefere çıkan denizcilerin, göçmenlerin ve yoksul ailelerin başından geçen dehşetengiz olayları hikâye içerisinde geçen küçük öykücüklerle resmetmiş.

“Sizi gerçekten heyecanlandıran birkaç gençlik romanı yazarı vardır: onlardan biri Priestly.”
Young Post

“Priestly’nin, Poe’nun fabllarını andıran gotik festivali ışıldayan deniz fenerleri gibi dikkat çekiyor.”
Guardian

 

Yengeç Yazar

14 Oca

Yengeç Yazar

Yazar: Koray Avcı Çakman

Çizer: Cihan Dağ

Tudem Yayınları

80 Sayfa

ISBN: 978-605-9153-40-9

Boyut: 13.5 x 19.5

Holmen Kağıt

2015

(görsel: tudem.com, bilgi: idefix.com, tudem.com)

Açıklama:

Yosunlar pek meraklı… Üstelik de çok kötü dansçı. Denizkızı ise pek pasaklı, saçlarını daha sık taramalı… Denizler de çok mavi… Bu mavilik beni bezdirdi.

Sahi, bir yazar hep düşündüğünü söylemeli mi? Özellikle de sözleri yersiz yere kalp kırıyorsa? Denizlerin sakinleri, bir elinde kâğıt, bir elinde kalem her aklına geleni satır satır, takır takır yazıya döken Yanyan yengece bakalım nasıl bir ders verecekler?..

Koray Avcı Çakman, fabl-öykü türünde kaleme aldığı Yengeç Yazar’da birlikte yaşama sanatı üzerine iğneleyici atıflarda bulunurken, insani zaafları yönetmenin ne denli zor olduğunu da anımsatıyor.

İzlanda Balıkçısı

13 Oca

Yazar: Pierre Loti

Çevirmen: Barış Behramoğlu

Can Yayınları

208 Sayfa

ISBN: 9789750714054

2017

(görsel: canyayinlari.com

Açıklama:

Bretagne bölgesindeki Paimpol kasabasında her avlanma mevsimi öncesinde hummalı bir çalışma vardır. Denizcilerin muşamba giysileri, lodos şapkaları dikilir; ağları, oltaları onarılır, yanlarına alacakları erzak hazırlanır… Yıl ikiye ayrılır: balıkçıların kasabada olduğu aylar ve denize gittikleri zamanlar… Onlar yokken ne kadar kaygılı bir bekleyiş egemense döndüklerinde de o kadar mutluluk vardır (ya da dönemeyenlerin kasabanın üzerine çöken matemi)…
Romanın fonunda bir balıkçı kasabası olsa da İzlanda Balıkçısı üç aileye odaklanır: kuşaklar boyu denizci olmuş Gaos’lar, Moan’lar ve zengin bir aile olan Mevel’ler… Gaos’ların yakışıklı ve mağrur oğlu Yann, Mevel ailesinin güzeller güzeli kızı Gaud, yaşlı büyükannesiyle yaşayan Yann’ın yakın arkadaşı Sylvestre. Maud ile Yann arasında uzaktan uzağa süren aşkın tek engeli, aralarındaki sınıf farkıdır. “Pa­ris görmüş” Gaud, aşkı için her şeyden vazgeçmeye hazırdır ama Yann’dan umduğu karşılığı göremez. Yann ise kendisinde katbekat zengin bir kıza olan aşkını bir türlü açığa vuramaz.
Denize dair bütün kitaplarda olduğu gibi başkahraman denizdir…  Deniz hem hayatın hem de ölümün sebebidir. Her zaman son sözü söyleyendir… Pierre Loti İzlanda Balıkçısı’nda öyle yalın, öyle insanın kendini dalgalarına kapıp koyuverdiği bir dil kullanmıştır ki, aynı acıları, aynı mutlulukları derinden hissedersiniz. Hiç eskimeyen bir dil, isimler değişse dünyanın her yerinde yaşanabilecek bir öykü. Kuşkusuz gerçekliği su götürmez tanımlarla, ifadelerle, bir yumruk gibi boğazınıza tıkanan acılarla…

Köpek Balıkları

13 Oca

Yazar: Bernard Seret

Çizen: Julien Sole

Karakarga

80 Sayfa

ISBN: 9786059670661

Boyut: 13.5 x 18.5

Karton Kapak – 2.Hamur

2017

(görsel: karakarga.com, bilgi: karakarga.com, kabalci.com.tr)

Açıklama:

Köpek balıkları, ancak son 20 yılda bilim insanlarının gerçek araştırma konularından biri haline geldi. İlginin bu denli geç olması nedeniyle, bugün bildiğimiz türlerin yüzde 16’sı son 15 sene içerisinde keşfedilebildi. Ancak görevin tamamlanmasına daha çok var! Bu çizgi roman, köpek balıklarının nasıl canlılar olduğunu anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda bu muhteşem hayvanlara dair güncel bilgilerin gerçekçi bir fotoğrafını çekiyor. Sizi köpek balıklarının oldukça detaylı, gizemli ve çekici dünyasına çağırıyor.

Bir uzman ve bir çizer, çizgi romanla köpekbalıklarını anlatmak için bir araya geliyor:

Bernard Séret dünyaca ünlü bir köpek balığı uzmanı. Fransa Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nde deniz biyoloğu olarak da görev yapan Séret, kıkırdaklı balıkların korunması için aktif olarak mücadele veriyor.

Julien Solé ise Fluide Glacial ve La Revue Dessinée gibi Fransa’nın önemli çizgi roman dergilerine çizen, gerçek bir köpek balığı hayranı. İllüstrasyonların bulunduğu Shark Book isimli bir kitap yayımladı.

Deniz Ticareti Hukuku – Cilt 1

8 Oca

Yazar: Kerim Atamer

On İki Levha Yayınları

cvii +889 Sayfa

ISBN: 978-605-152-560-0

Boyut: 16.5 x 23.5

Sert Kapak – 1. Hamur

2017

(görsel ve bilgi: onikilevha.com)

Açıklama: 

Bu yayında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Deniz Ticareti’ne ilişkin hükümlerinin hazırlık süreci, kaynakları ve ilkeleri çerçevesinde, Deniz Ticareti Hukuku’na bir giriş yapılmasına çalışılmıştır. Bu bilim dalının kapsamına giren diğer konuların, ileride yayımlanacak ciltlerde ele alınması planlanmıştır.

İncelemede, “kanun koyucunun amacı”na özel bir önem verilmiş ve inceleme konusu hükümlerin ilk kanun koyucusu tarafından hangi amaçla sevk edildikleri araştırılmıştır. Bu sebeple tarihsel incelemeler yer yer çok eski tarihlere kadar götürülmüştür. Yürürlükteki kuralların hangi yasama amaçları doğrultusunda kabul edildiği belirlenince, hem o kuralların uygulanması kolaylaşmakta, hem de ileriye dönük yasama çalışmaları açısından söz konusu kurala ihtiyaç kalıp kalmadığı belirlenebilmektedir.

Yürürlükteki mevzuat karşısında Deniz Ticareti Hukuku’nu, Milletlerarası Hukuk, Milletlerarası Özel Hukuk ve Deniz İdare Hukuku’ndan soyutlayarak incelemeye olanak kalmadığından, bu disiplinlerin Deniz Ticareti’ni ilgilendiren hükümleri de yeri geldiğinde ele alınmıştır.(Önsözden)