Arşiv | Eylül, 2017

Küçük Bir Ada’nın Not Defterinden – Bolaman

29 Eyl

Yazar: Fatih Hazinedar

Heyamola Yayınları – Türkiye’nin Kentleri

272 Sayfa

ISBN: 978-605-4937-81-3

Boyut: 13.5 x 19.5

2017

(görsel ve bilgi: heyamola.net)

Açıklama:

Anlattıklarım ve anlatacaklarım, doğduğunda gözünü denize açanların, uyandığında yüzünü deniz suyu ile yıkayanların, yüzdükten sonra ıslak donlarını üzerinde kurutanların, denizde çakıl taşı ayağında top sektirenlerin, topladığı gargalaklarla iki taş arasında tenekede midye pişirenlerin, dere taşlarının altına ellerini sokup balık yakalayanların, ısırgan otunun yangısını yivildin otunun yaprağıyla vurarak söndürenlerin, fındıkkabuğundan kayıklarda hayata yürek çekenlerin, yastığının altında çakıl taşlarıyla uyuyanların, ben diyeyim Sideli, Polemenionlu siz deyin Çukurkışlaklı, Aya Kaleli; ama hepsi de “Bolamanlı çocuk” ların ortak hafızasıdır.

Ben Haliç

29 Eyl

 

ben haliç

Yazar: Nusret Karaca

Heyamola Yayınları

160 Sayfa

ISBN: 978-975-6121-92-4

Boyut: 13.5 x 19.5

2009

(görsel ve bilgi: heyamola.net)

Açıklama:

Bir kentin tarihini, coğrafyasını, toplumsal hayatını, geçirdiği değişimleri, insan tiplerini, atmosferini, doğal güzelliklerini, unutulan değerlerini, yeme içme kültürünü, gecesini gündüzünü, yazını kışını, folklorunu, eğlence hayatını, daha bin türlü özelliğini, herkes kendince görür. Tarihçi başka, coğrafyacı başka, turizmci başka, asker başka, öğretmen bambaşka bir gözle görür ve kendi bakış açısıyla yazmak ister.

Ama bir yazar-edebiyatçı, kendince bir duyarlıkla yaklaşır kentine. Çevresine gönül gözüyle bakar. Kendisini değişik insanların yerine koyar, onların yüreğiyle de hissetmeye çalışır, öylece yazar… Yazar yazdığı zaman, birçok kimse o yazıda kendi duygularını, düşünüp de söyleyemediklerini bulur. Kendisinden önce yazılmış olanları da anımsamak ister…

Bu düşünceden yola çıkarak, İstanbul’un kırk semti, kırk farklı edebiyatçı-yazar tarafından kaleme alındı. Okurla aynı zamanda buluşan bu kırk kitaplık dizi hem bir ilk olması hem de İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti’ne armağan olması açısından yüksek değer taşımaktadır.

Deniz Topçu Talimnamesi – Hat Gemileriyle Muhriplere Mahsus Atış İdare Usulleri – Deniz Hedeflerine Karşı -Cilt IV

28 Eyl

Deniz Topçu Talimnamesi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Bşk. Eğitim Şubesi

Deniz Basımevi

Sayfa: 170 Sayfa + 86 sayfa (Misaller, Şekiller, Ekler)

Boyut: 11.8 x 17.0

Bez Cilt – 3. Hamur

1952

İçindekiler:

-Umumi 1

-Topçu muharebesi 1

-Muharebede geminin ve topların sevk ve idaresi 3

-Topların atış idaresi, vazifesi ve taksimatı 5

-Atış esasları 11

-Tevcih usulleri 11

-Atış kıymetleri 24

-Devrederken atış 40

-Tarassut 43

-Atış usulleri (umumi) 53

-Mesafe düzeltmesi için sukut tarassutlarının takdiri 80

-Gündüz yakın mesafe atış usulü ve gece atış usulü 86

-Çatal gurupu atışı 89

-Çatal gurupunun yapılışı 91

-Çatal gurupunda şüpheli salvolarla yapılacak muamele 96

-Çatal gurupu atışında tesir atışı 101

-Hedef bulma ve tesir atışlarında tebeddül düzeltmesi 107

-Topçu radarı ile atış 111

-Serbest atış 116

-Hedef bulma atışı 117

-Çatallı sabit ve çatallı kademeli atış 117

-Çatallı sabit atış 121

-Çatallı kademeli atış 121

-Sabit ve kademeli atış (çatal teşkil olunmadan) 122

-Hedef bulma atışından tesir atışına geçmek 123

-Tesir atışı 127

-Serbest atış için bazı tavsiyeler 129

-Şüpheli salvolarla yapılacak muamele 134

-Serbest atışın gece muharebesinde kullanılması 135

-Baskın atışı 140

-İki muhtelif çaptaki bataryanın bir hedef üzerine atışı 142

-Mütaaddit gemilerin bir hedef üzerine ateş birleştirmesi 146

-Ayrı idare ile ateş birleştirme 147

-Bir gemiden idare ile ateş birleştirme 150

-Atış idare subayları ve mevkilerin sukutu 150

-Hücumbotların def’i 151

-Torpido atan uçaklara karşı atış 153

-Tenkid ve hüküm 157

-Topçu atışında kullanılan komutlar ve sıraları 166

-Atış idare subaylarının vereceği komutlar ve sıraları 168

Deniz

25 Eyl

Yazar: Abidin Daver

Kanaat Kütüphanesi Yayını – Resimli Ansiklopedik Neşriyat Serisi

88 Sayfa

Boyut: 15.6 x 22.1

3. Hamur

1932

İçindekiler:

FASIL I – Denizler ve Coğrafya 5

-Denizler ve denizlerin ehemmiyeti, Oseanografi

-Denizlerin mesahai sathiyesi ve cesameti

-Denizlerin ve karaların taksimi; karalar nısıfküresi, okyanuslar nısıfküresi

-Denizlerin tasnifi ve ıstılahatı

-Okyanusların ve denizlerin haritalarda gösterilmesi usulü

FASIL II – Denizlerin Derinliği ve Bu Derinliğin Ölçüsü 16

-İskandiller ve iskandil usulü

-İskandil makinaları

-Bilvasıta iskandil aletleri

-Denizin sathı

-İskandillerin netayici, büyük derinlikler

-Denizaltı zemin avarızı

-Kıt’a yaylası

-Denizin dibi

FASIL III – Deniz Suyu 29

-Deniz suyunun kimyevi terkibi

-Deniz suyunun tuzluluğu nasıl değişir?

-Deniz sularındaki tuzun umumi miktarı

-Deniz suyundan nasıl numune alınır?

-Deniz suyunun kesafeti

-Deniz suyu tazyik ile takabbuz eder

-Denize düşen cisimler dibe kadar gider

-Deniz suyunun rengi ve fosforlanması

-Deniz suyunun şeffafiyeti

-Deniz suyunda ziyanın inkisarı

-Deniz suyunun imbisatı ve harareti mahsusası

IV. FASIL – Denizlerin Harareti ve Buzları 43

-Deniz suyunun harareti

-Deniz termometreleri

-Deniz sularında hararet derecesi

-Deniz sathındaki sularda hararet tebeddülleri

-Derin sulardaki hararet

-Akdenizin harareti

-Okyanuslar kütlesindeki vasati hararet

-Denizlerdeki buzlar

-Bangiz

-Buz dağları (İcberg)

FASIL V – Dalgalar, Soluğan, Meddücezir 56

-Soluğan neden olur?

-Çırpıntı ve tedahül

-Rüzgar dalgaları

-Dalgaların eb’adı

-Çatlaklar

-Dalgaların mihaniki kudreti

-Deniz tutması

-Zelzele dalgaları ve orkozlar

-Meddücezir

-Yüksek met, alçak met

-Emsal ve met irtifaı vahidikıyasisi

-Met dalgası, sükunet hali

-Meddücezirin ıttırasızlıkları ve esbabı

-İçdenizlerde meddücezir

-Meddücezirlerin kudreti

-Deniz akıntıları

-Gulf Stream (Golf Strim)

-Soğuk akıntılar

-Diğer deniz akıntıları

-Cenup denizleri akıntısı, mukabil akıntılar

-Deniz akıntılarının ehemmiyeti

-Akıntılar ve balıkçılık

-Deniz akıntılarının sebep ve menşei

-Suların kesafeti arasındaki farkın akıntılara tesiri

 

Mercimek Denizi

24 Eyl

Yazar: Antonio Benitez – Rojo

Çevirmen: Emir Sabuncuoğlu

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

187 Sayfa

ISBN: 9789754582772

Boyut: 13.0 x 19.5

Karton Kapak – 3. Hamur

2002

(görsel: hermeskitap.com, bilgi: turkmenkitabevi.com.tr, ilknokta.com)

Açıklama:

Yıl 1589; İspanya Kralı II. Felipe ölüm döşeğinde. Yeni dünyada, görkemli Amerika’da katliamların ardı arkası kesilmiyor. Köle pazarı hâlâ canlı bir pazar. Afrika’dan getirilen zavallı insanlar iyi fiyatlara satılıyor. Amerika’nın yerlileri aşağılanıyor, dövülüyor, tecavüze uğruyor, öldürülüyor… Sadece yerliler değil, Amerika’ya yerleşen beyazlar da bu vahşetten nasibini alıyor, Avrupa’daki düşmanlıklar bu topraklara taşınmış. Antonio Benitez-Rojo, Amerika efsanesini anlatan bu güzel romanında dört ayrı hikayeyi harmanlamış. Dini bütün Felipe’nin ölümünü, açgözlü köle tüccarlarının maceralarını, Florida’ya ulaşan İspanyolları ve Kolomb’un çevresinden Arron Baptista isimli bir askerin hikayesini anlatıyor bizlere.

Transatlantik

24 Eyl

Yazar: Al Hine

Çevirmen: Gül Kurtulan

275 Sayfa

Milliyet Yayınları – Tv Film Kitapları

Boyut: 12.3 x 19.4

Karton Kapak – 3. Hamur

1976

Açıklama:

Binlerce insan koskoca bir transatlantik içinde okyanusu aşarlarken başlarına geleceklerden haberleri bile yoktu. Neşe içinde günlerini geçiriyorlardı. Gerilla’lar ise inanılmaz ve gerçekleşmesi olanaksız kabul edilen korkunç bir girişim içindeydiler. Dünyanın en büyük, en lüks ve en hızlı transatlantiği okyanusun ortasında yoluna devam ederken batırılacaktı. Plan çok acımasızdı ama bir saat gibi de uygun işliyordu. İnsan kanına susamış balıkadamlar görev başındaydı. Hücum başladı. Kim ölecek kim kalacaktı.

Filmi Amerika’da haftalardır kapalı gişe oynayan TRANSATLANTİK kitap olarak da aynı heyecanı verecektir.

 

Kan Gözyaşı Ve Barış

11 Eyl

Yazar: Said Arif Terzioğlu

Kastaş Yayınları – Kıbrıs Barış Harekatı Belgeseli

357 Sayfa

ISBN: 9789757639249

Boyut: 10.6 x 18.8

Karton Kapak – 2. Hamur

2013

Açıklama:

SUNUŞ

15 TEMMUZ 1974 PAZARTESİ sabahı KIBRIS’taki Yunan Subaylarının Rum Milli Muhafız Ordusunu kullanarak MAKARİOS’u devirmesi üzerine KIBRIS’ın YUNANİSTAN’a ilhakı gayri resmi olarak gerçekleşmişti.

Olaydan 5 gün sonra 20 TEMMUZ CUMARTESİ günü uluslararası anlaşmalara dayanarak Ada’ya çıkan Türk ordusu bu gayri resmi olayın resmiyete dönüşmesini kesin olarak önlemiş ve yıllarca ızdırap çeken KIBRIS Türkünü hürriyetine kavuşturmuştu. Harekatın bir başka sonucu, YUNANİSTAN’daki Albaylar Cuntasının yıkılmasıydı.

Barış Harekâtına girişmezden önce diğer garantör ülke olan İNGİLTERE nezdinde çeşitli diplomatik teşebbüslere girişen TÜRKİYE, tatminkar bir sonuç almayınca harekâta tek başına girişmek zorunda kaldığı halde üzerine düşen bu görevi kararlılıkla yerine getirmekten çekinmedi.

Harekâttan sonra toplanan iki CENEVRE Koferansından bir sonuç çıkmayınca Türk Silâhlı Kuvvetleri 14 AĞUSTOS sabahı, 1 nci harekat sonundan beri sıkışıp kaldığı daracık bölgeden çıkarak Adanın kuzeyinde KIBRIS Türkünün yaşayıp refah seviyesini geliştirebileceği bir bölgeyi denetimine aldı.

Ben bu her iki harekâtı KIBRIS’ta takip eden TÜRKİYELİ tek gazeteciyim. O günlerde LEFKOŞA’da TC Kızılayının daimi temsilcisiydim. İşte bu görevimden dolayıdır ki olayları anında yaşadım ve gelişmeleri yakından takip edebildim.

Cephelerde Generallerle, ast ve üst rütbeli Subaylarla, erlerle, mücahitlerle, hatta Rum esirlerle birlikte oldum.

Davranışlarını inceledim, bol bol resimlerle belgeledim. Bu incelemelerimi bugüne kadar yayınlamadım. Buna imkânım yok değildi. İstesem, teklif etsem dış basın da, Türk basını da elimdeki belgeleri, resimleri kapışmak için sıraya giyerdi. Ama o günlerde olaylar henüz sıcaklığını muhafaza ediyordu ve bir gazeteci olarak tecrübem bu sıcaklık devam ederken bu belgeleri yayınlamakla, bu resimleri ortaya çıkartmakla sansasyondan başka bir şey elde edemiyeceğimi söylüyordu. Benim gayem ise bu değildi, Ben bu belgelerin ve gözlemlerin yeni ve soğukkanlı bir muhakeme ışığında incelenmesini ve tarihe mal olmasını istiyordum.

Şimdi olayların üzerinden 15 yıl geçti. Artık her şeye objektif olarak bakabiliyorum. Artık o güne ait hatıralarımı, röportajlarımı, çektiğim resimleri bu objektivitenin ışığında yayınlayabilirim.

İleride bu belgelerin bazılarının eksik veya yanlış olduğu meydana çıkarsa kusur bende değil, başvuruma rağmen bugün hâlâ fikir beyan etmekten çekinen bazı yetkililerdedir.

Bir gün bu yanlışlıklar düzeltilirse en çok memnun olanların başında ben olacağım.

20 TEMMUZ olayının üzerinden onbeş yıl geçti. 21 ARALIK 1963’ten bu yana ise tam 26 yıl.

Bu yarım ömür demektir. Bu iki tarihten sonra doğanlar KIBRIS Türkünün bu günlere ne zahmetlerle gelmiş olduğunu bilmeyebilirler.

Eserim onların merakını çekerse kendimi bahtiyar addedeceğim. Dilerim ki ulu Tanrı ülkelerini yöneten bütün liderlere akıl ve izah ihsan ederken hep cömert davransın. Bundan sonra ne ben ne de başka hiçbir kimse böyle acı olaylara şahit olmasın; inanlar böyle acılar, ızdıraplar çekmesin.

Sait Arif TERZİOĞLU

İçindekiler:

-Rum Yunan İsyanı Başlıyor 13

-Kıbrıs’ı neden ve nasıl kaybettik 17

-Darbe (15 Temmuz 1974) 25

-Harekat (20 Temmuz 1974) 49

-Konferans başlıyor (1 nci Cenevre) 116

-2 nci Cenevre Konferansı 133

-Ve ikinci Barış Harekatı başlıyor 150

-Katliamlar 172

-Resim gibi hatıralar 217

-Ekler 263 – 354