Arşiv | Ağustos, 2017

Osmanlı İdaresinde Limni Adası

30 Ağu

Yazar: Yasemin Demircan

Türk Tarih Kurumu

329 Sayfa

ISBN: 9789751629609

Boyut: 16.5 x 24.0

Sert Kapak

(görsel: arkeolojisanat.com, bilgi: arkeolojisanat.com, ttk.ayk.gov.tr)

İçindekiler:

-ÖNSÖZ XI
-KISALTMALAR XV
-GİRİŞ 1

A- Kaynaklar 1
1- Tahrir Defterleri 1
a- Mufassal Defterler 2
b- İcmâl Defter 10
B- Limni Adası’nın Tarihi 11
C- Limni Adası’nın Coğrafî Durumu 28

-I. BÖLÜM: LİMNİ ADASI’NIN OSMANLI İDARÎ TEŞKİLATINDAKİ YERİ, ADANIN İDARECİLERİ VE ADADA TESİS EDİLEN ASKERÎ YAPI 47

A- Limni Adası’nın Osmanlı İdarî Teşkilatındaki Yeri 47
B- Limni Adası’nın İdarecileri 52
1- Adadaki Osmanlı İdarecileri 53
a- Kadı 53
b- Zaim – Subaşı 56
2- Adadaki Osmanlı İdarecilerine Yardımcı Unsurlar 58
C- Limni Adası’nda Tesis Edilen Askerî Teşkilat 59
1- Limni Adası’nın Askerî Teşkilatında Kaleler 59
a- Palaiokastron 60
b- Kotzinos 64
2- Limni Adası’ndaki Osmanlı Askerî Varlığı 65
a- Dizdar 66
b- Kethüda 67
c- İmam, Hatip ve Müezzin 68
d- Ser-Bölük 71
e- Topçu 71
f- Bevvab 72
g- Diğer Görevliler 73
h- Hisar Erleri (merdân-ı kal’a) 74
3- Adadaki Osmanlı Askerî Varlığına Yardımcı Unsurlar 78
a- Asesân 83
b- Pâsbânân 84
c- Müsellemân 85
d- Keştîbân 86
e- Bennâyân. 87
f- Kıyı Savunmasında Görev Alan Adalılar 93

-II. BÖLÜM: LİMNİ ADASI’NDAKİ YERLEŞİM YERLERİ ve DİNÎ YAPILAR 99

A- Limni Adası’nın Merkezi: Palaiokastron 99
B- Köyler 104
C- Kiliseler ve Manastırlar 116

III. BÖLÜM: LİMNİ ADASI’NIN TOPLUMSAL YAPISI ve DEMOGRAFİK DURUMU 139

A- Limni Adası’nın Toplumsal Yapısı 139
1- Limni Toplumunda Müslümanlar 139
a- Mühtediler ve Adaya Göç Yoluyla Gelen Müslüman Türkler 140
b- Limnili Müslümanların İktisadi Durumu 159
2- Limni Toplumunda Gayrimüslimler 160
a- Limnili Gayrimüslim Dul Kadınlar 178
b- Limni’de Gayrimüslim Din Adamları 180
c- Limnili Gayrimüslimlerin İktisadi Durumu 187
d- Limnili Gayrimüslimlerin Osmanlı İdaresine Karşı Tutumu 192
3- Limni Toplumunda Çingeneler 194
4- Limni Adası’nın Mecburi Sakinleri 198
a- Sürgünler 198
b- Kalebendler 201
B- Limni Adasının Tahmini Nüfusu 203

IV. BÖLÜM: LİMNİ ADASI’NIN İKTİSADÎ YAPISI 215

A- Raiyyet Rüsumu ve Arızî Vergiler 215
B- Tarımsal Faaliyetler ve Tâbi Olduğu Vergiler 224
C- Hayvancılık ve Tâbi Olduğu Vergiler 247
D- Sınaî Faaliyetler ve Tâbi Olduğu Vergiler 266
E- Ticarî Faaliyetler ve Tâbi Olduğu Vergiler 276
F- Tahrir Defterlerine Göre Limni Adası’nın Vergi Gelirlerinin Paylaşımı 284
1- Haslar 286
a- Padişah Hassı (Hassa-i Hümâyûn) 286
b- Kaptan-ı Derya Hassı (Hassa-i Mir-mirân) 289
2- Zeamet 292
3- Timarlar 293
a- Kadı Timarı 295
b- Kale Görevlilerinin Timarları 296

Haluk Şahin’in Bozcaada Kitabı

30 Ağu

Yazar: Haluk Şahin

Arkeopera

150 Sayfa

ISBN: 9786053963929

Boyut: 15.0 x 21.0

Karton Kapak

2016

(görsel ve bilgi: arkeolojisanat.com)

Açıklama:

Yazar, gazeteci, akademisyen, televizyoncu ve Bozcaada aşığı Haluk Şahin önsözde Bozcaada Kitabı’nı şöyle anlatıyor:

“Bozcaada kimisi için Homeros’un Tenedos’udur… Tam 500 yıllık Fatih yadigarıdır kimisi için… Hem ona, hem ondan kaçılan yer. Fırtına ve liman, tuzak ve sığınak, menfa ve sıla Bozcaada… Herkesin Bozcaada’sı farklıdır. Herkes bakma becerisine ve beynindeki gözün donatımına göre daha fazla ya da daha az şeyler görür bu küçük adanın taşında, toprağında, otunda, kuşunda…Rüzgârının yorulmayan soluğunda…. Herkes bir resim yapar gibi kendi Bozcaadası’nı yaratır. Benim Bozcaadam’ı anlatan bu kitap Bozcaada’ya severek ‘bakmak’ isteyenler için yazılmıştır.

Bakarak sevmek isteyenler için”.

The Sea and Civilization – A Maritime History Of The World

29 Ağu

Yazar: Lincoln Paine

Vintage Books

800 Sayfa

ISBN: 978-1-101-97035-5

Boyut: 17.5 x 24.0

2015

(görsel: penguinrandomhouse.com, bilgi: penguinrandomhouse.com, arkeolojisanat.com)

Açıklama:

A monumental retelling of world history through the lens of the sea—revealing in breathtaking depth how people first came into contact with one another by ocean and river, lake and stream, and how goods, languages, religions, and entire cultures spread across and along the world’s waterways, bringing together civilizations and defining what makes us most human. The Sea and Civilization is a mesmerizing, rhapsodic narrative of maritime enterprise, from the origins of long-distance migration to the great seafaring cultures of antiquity; from Song Dynasty human-powered paddle-boats to aircraft carriers and container ships. Lincoln Paine takes the reader on an intellectual adventure casting the world in a new light, in which the sea reigns supreme. Above all, Paine makes clear how the rise and fall of civilizations can be linked to the sea. An accomplishment of both great sweep and illuminating detail, The Sea and Civilization is a stunning work of history.

 

The Golden Age of Maritime Maps: When Europe Discovered the World

28 Ağu

Yazarlar: Catherine Hofmann, Emmanuelle Vagnon, Helene Richard

Firefly Books

256 Sayfa

ISBN: 9781770852389

Boyut: 26.0 x 28.5

Şömizli – Sert Kapak

2013

(görsel: fireflybooks.com, bilgi: fireflybooks.com, arkeolojisanat.com)

Açıklama:

“Portolan charts,” so called from the Italian adjective portolano, meaning “related to ports or harbours,” were born during the 12th century in the maritime community. These charts, drawn on parchment and crisscrossed with lines referring to the compass directions, indicated the succession of ports and anchorages along the shores, and were used by European sailors exploring the world up until the 18th century.

Not only used as navigational instruments on boats, they were also produced for wealthy sponsors in the form of illuminated images of the world, to illustrate the economic and political interests of the major European sea powers.

This book takes stock of the state of knowledge on these maps, bringing together contributions from a dozen European specialists, who trace the history and diversity of styles and places of production of these charts.

This type of mapping is approached from three angles. The first part, “The Mediterranean,” refers to the manufacture and use of the first charts, centered on the Mediterranean, and the persistence of this tradition in the Mediterranean basin until the 18th century.

The second part, “The Open Sea,” shows how these regional charts have evolved from a technical and iconographical point of view at the time of the great European voyages, in order to include the oceans and new worlds.

The third part, “The Indian Ocean,” shows how these charts, in a maritime area where ancient civilizations coexisted, were dependent on other cartographic traditions (ancient, Arab, Asian) before joining the information reported by Portuguese sailors and European trading companies in the modern era.

Tarkan – Viking Kanı 1

28 Ağu

Yazar: Sezgin Burak

Çizer: Sezgin Burak

Turkuvaz Kitap

91 Sayfa

ISBN: 9786055596996

2011

(görsel ve bilgi: turkuvazkitap.com.tr)

Açıklama:

Kuzey Avrupa’nın savaşçı kavmi Vikinglerin prensesi Ursula, can düşmanı gaddar Uldarik’in idaresindeki Saksonlara esir düşmüştür. Ursula, zincirlendiği kayalıklardan Dev Orso lakaplı dilsiz sayesinde kurtulur. Birlikte kaçarak Elbe Nehri ağzında bir mağaraya sığınırlar. Ursula’yı mağarada bırakıp karınlarını doyurmak için avlanmaya çıkan Orso, onları takip eden Sakson savaşçılarını alt eder. Orso ile baş edemeyeceklerini anlayan Sakson eri kaçmayı başarır ve rastlandığı bir kulübeye sığınır.

Yanında Kurt’u ile Kuzey Denizi’ne doğru yol alan Tarkan, Kuzey Avrupa’nın karlı dağlarından aşağılara inerek Elbe Nehri kıyılarına ulaşır. Nehir kıyısında geyik avlayacağı sırada kulübeyi görür. Atını kulübeye doğru süren Tarkan, yaşlı adam ve kızının başına gelenleri öğrenince Dev Orso’nun peşine düşer.

Tarkan – Viking Kanı 2

28 Ağu

Yazar: Sezgin Burak

Çizer: Sezgin Burak

Turkuvaz Kitap

93 Sayfa

ISBN: 9786054505050

2011

(görsel ve açıklama: turkuvazkitap.com.tr)

Açıklama:

Tarkan, Prenses Ursula ve Dev Orso bindikleri Sakson teknesi ile Kuzey Denizi kıyısındaki Hun kalesinde doğru yola koyulurlar. Kumandan Aybars’ın yönettiği uç kalesinin bulunduğu sahile yaklaştıklarında Prenses Ursula fikir değiştirir ve Dev Orso’nun yardımı ile Tarkan’ı etkisiz hale getirip teknenin ambarına hapseder. Tekne açık denize çıkıp kıyıdan uzaklaştığında ambara iner ve Tarkan’ı bağlayan ipleri çözer. Amacı, onu kendi ülkesi Viking diyarına götürmektir.

Teknenin dümenini tutan Dev Orso, gece boyunca fırtına ve dev dalgalarla boğuşur. Sabah olup fırtına dindiğinde ambardan çıkan Tarkan ve Prenses Ursula, Orso’nun işaret ettiği yöne baktıklarında üzerlerine doğru gelen Viking teknelerini görürler. Prenses Ursula yaklaştıklarında, kendilerine seslenen Viking teknesinin reisinin, babası Gero’nun adamı Deli Erik olduğunu görür. Viking tekneleri ile birlikte, gelişlerini haber veren tiz boru sesleri arasında, fiyortların içlerine doğru ilerlerler. Bir tuhaflık olduğunu hisseden Tarkan ve yanındakileri, bu yolculuğun sonunda kötü bir sürpriz beklemektedir.

Tarkan – Viking Kanı 3

28 Ağu

Yazar: Sezgin Burak

Çizer: Sezgin Burak

Turkuvaz Kitap

99 Sayfa

ISBN: 9786054505104

2011

(görsel ve açıklama: turkuvazkitap.com.tr)

Açıklama:

Deli Erik’in Viking Kralı Gero’yu, Hain Tora’nın zehirleyerek öldürdüğünü açıklaması üzerine, Vikigler Tora’nın üzerine yürürler. İki ateş arasında kalan Tora, Tarkan ile amansız bir mücadeleye girer. Bu sırada Saksonlar tekneleriyle Viking yurduna ani baskın düzenler. Vikingli savaşçılar, kendilerini aldatan Tora’yı unutup yurtlarını savunmak için fiyortlara koşarlar. Ortalığın karışmasını fırsat bile Tora, Tarkan’ın elinden kurtulur. Bir Sakson teknesine ulaşan Tora’nın amacı, birlikte haince planlar yaptıkları Sakson Kralı Uldarik’in adasına kaçmaktır. Tarkan, Prenses Ursula ve Dev Orso ayrı kollardan Tora’nın peşine düşerler.