Arşiv | Nisan, 2017

Donatanın Petrol Kirliliğinden Doğan Sorumluluğu Ve Sınırlandırılması

29 Nis

Yazar: Gülfer Kuyucu Meriç

Filiz Kitabevi

xvii + 358 Sayfa

ISBN: 978-975-368-446-0

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 1.Hamur

2017

(görsel: savaskitap.com, bilgi: savaskitap.com, hukukmarket.com, filizkitabevi.com, legalkitabevi.com)

 

Yük Alacaklısı Hakkı

29 Nis

Yazar: İbrahim Ağsakal

On İki Levha Yayıncılık

xvi + 306 Sayfa

ISBN: 978-605-5373-37-5

Boyut: 16.0 x 23.0

Amerikan Cilt – 1. Hamur

2011

(görsel ve bilgi: onikilevha.com)

Açıklama:

“Yük alacaklısı hakkı, deniz ticareti, medeni hukuk ve icra iflas hukuku alanları ile bağlantılı bir konu olmasına karşılık yük alacaklısı hakkının hukukun anılan alanlarından farklı düzenlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır; fakat ilgili hükümlerinde bu durum genellikle göz ardı edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun 1258. maddesinde toplu olarak ifade edilen, fakat özellikleri değişik hükümlerde dağınık olan yük alacaklısı hakkı, bu çalışmada tüm yönleri ile incelenmiş ve esasen kanunda düzenlenmesi gereken söz konusu farklılıklar, değerlendirmelerimizle birlikte ayrıca ele alınmıştır.”

“Türk Ticaret Kanunu konusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 13 Ocak 2011’de kanunlaşıp 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek yeni bir düzenleme bulunmaktadır. Bu Kanun ile deniz ticareti kısmında önemli değişiklikler öngörülmektedir. Nitekim bu değişikliklerden biri de yük alacaklısı hakkının kaldırılmasıdır. Buna gerekçe olarak Türk Medeni Kanunu’da yer alan hapis hakkının yük alacaklısı hakkının yerine geçebilecek nitelikte bir hak olması ve özellikle kanunlar arasında uyum sağlanması gösterilmiştir. Ayrıca yeni Kanun ile getirilen ve çalışmamızı doğrudan ilgilendiren bir diğer durum da deniz ödüncü kurumunun kaldırılmasıdır. Bu çerçevede deniz ödüncü dışındaki hallerde alacak hakkının sahibine yük alacaklısı hakkından önemli farklılıkları bulunan bir güvence olarak hapis hakkı verilmektedir. Bu çalışmanın ilgili kısımlarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki durum ve özellikle değişiklikler ele alınarak, Yeni Kanun yürürlüğe girdiğinde söz konusu olacak farklılıklar ayrıca incelenmiştir.” (Giriş bölümünden)

Bağlantı:

http://www.onikilevha.com/images/books/9786055373375.pdf

 

Büyük Keşif Gezisi – Kaplan Gözü Maceraları – Kristof Kolomb İle Yolculuk

28 Nis

buyuk_kesif_gezisi-270x403

Yazar: Frank Schwieger

Çevirmen: Recep Özbay

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

128 Sayfa

ISBN: 9786053329244

Boyut: 13.0 x 19.5

2017

(görsel ve bilgi: iskultur.com.tr)

Açıklama:

İspanya 1492: On yaşındaki Luis sabah erken saatlerden gecenin geç saatlerine kadar çalıştığı lokantayı terk etti ve iş aramaya başladı. Tam da o gün limandan üç gemi hareket edecekti. Gemilerin batıya doğru ta Hindistan’a gideceklerini öğrendi. Bir kurnazlıkla Santa Maria gemisine çıktı ve geminin ambarına saklandı. Luis açık denizde yakalanınca, Kaptan Kristof Kolomb onun gemiden atılmasını emretti. Ama o sırada gemideki bir miço hastalandı…

Bölümler:

-Buradan gitmeliyim!

-Zipangu yolunda

-İskelenin üzerinden

-Erguvan rengi halının üzerinde

-Onu denize atın!

-Kara göründü!

-Biz arkadaşız!

-Bir Noel hediyesi

-Zafer

 

Deniz Kurdu – Kısaltılmış Metin

28 Nis

iscocuk_deniz_kurdu-270x405Yazar: Jack London

Uyarlayan: Bülent O. Doğan

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları – İş Çocuk Klasikleri

96 Sayfa

ISBN: 9786053329916

Boyut: 13.0 x 19.5

2017

(görsel ve bilgi: iskultur.com.tr)

Açıklama:

Zengin bir beyefendi olan Humphrey Van Weyden arkadaşını ziyarete giderken bindiği gemi batar. Kazadan kurtulur, ama denizin ortasında tek başına kalmıştır. Artık umutsuzluğa kapıldığı sırada fok avına çıkmış bir gemiye rastlar ve kurtarılır. Ancak karaya çok yakın olduğu hâlde geminin kaptanı adama ihtiyacı olduğunu ve onu tayfa olarak çalıştıracağını söyler. Kaptan çok zeki, acımasız ve tehlikeli bir adamdır ve onları şaşırtıcı bir macera beklemektedir.

Eğlenceli Bilim – Su Altı

28 Nis

 

111133_buyuk

Yazar: Monika Wittmann

Görseller: Daniel Sohr

Çevirmen: Aylin Gergin

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

24 Sayfa

ISBN: 9786052950128

Boyut: 22.0 x 22.0

Karton  Kapak – Kuşe Kağıt

2017

(görsel: ilkekitap.com, bilgi: ilkekitap.com, idefix.com, iskultur.com.tr)

Açıklama:

Göllerde, derelerde, nehirlerde, denizlerde ve okyanuslarda, yani suyun altında keşfedilecek çok şey var: Balıklar, kuşlar, petrol adaları, yük gemileri, balıkçı tekneleri, denizaltılar, mercanlar, gök balinalar… Peki batan hazine sandığında neler saklı sence?

Kaptan Hatteras – Birinci Cild

25 Nis

Yazar: Jules Verne

Çevirmen: Ferid Namık Hansoy

İnkılap Kitabevi – Jules Verne Eserleri Koleksiyonu

332 Sayfa

Boyut: 12.8 x 18.9

Karton Kapak – 2. Hamur

1945

Kaptan Hatteras – İkinci Cild

25 Nis

Yazar: Jules Verne

Çevirmen: Ferid Namık Hansoy

İnkılap Kitabevi – Jules Verne Eserleri Koleksiyonu

334 Sayfa

Boyut: 12.8 x 18.9

Karton Kapak – 2. Hamur

1945

Açıklama:

MÜTERCİMİN NOTU

Jules Verne’nin (Harikulade seyahatler) ismi altında yazmış olduğu bir çok eserlerden ilmi ve fenni malumat itibarile yüksek bir değeri ihtiva eden (Kaptan Hatteras) ı bitirmiş bulunuyoruz.

Bununla beraber, henüz yeni yetişen ve tahsil çağında bulunan genç okuyucularımıza, eserin mevzuuna temas eden tamamlayıcı mahiyetteki kısa bir malumatı vermeği lüzumlu görmekteyiz.

İlim ve fennin hemen her şubesile alakadar olmak, bilhassa tarih, coğrafya, kozmoğrafya ve astronomi ilimlerinin hemen her mevzuu üzerinde etüdler yapmak suretile roman tarzında kısa, fakat çok özlü bilgi aşılamak ve daima okuyucularına bir şeyler öğretmek gayesiyle bütün hayatı boyunca bir kütüphaneyi dolduracak kadar eser yazmış olan Jules Verne, kendi görüşlerine ve hesaplarına nazaran bir çok faraziyeler ileri sürmüş ve bu faraziyelerin hemen hemen bir çoğu tahakkuk etmiştir. Geçmiş zamanda, yani bundan en aşağı elli yıl önce, bir hayal mahsülü olarak telakki edilen bu eserleri bugün de seve seve okumaktayız ve ileri sürülen düşüncelerin ne kadar isabetli olduğunu takdir etmekteyiz.

Mesela, (Denizler altında yirmi bin fersah) isimli eserde, tahayyül edilmiş olan şeylerin ekserisi bugün bir hakikat olmuştur. (Havada seyahat) isimli eserdeki hava gemisi (Albatros) da, bugünkü terakkiyatin en mükemmel bir örneği olan uçan kalelere kısmen tahakkuk etmiş sayılmaktadır.

Jules Verne, (Kaptan Hatteras) ismindeki eserini yazdığı sıralarda, gerek kuzey, gerekse güney kutuplarına varmak gayesini güden bir çok seyahatler yapılmış ve seyahatlerde bir çok kaşiflerin muvaffakiyetsizliklere uğradıkları, seferi hey’etlere iştirak eden binlerce insanın bu uğurda hayatlarını feda ettikleri anlaşılmış ve bütün bu hadiseler kutupların keşfi tarihine mal olmuştur.

Bir roman olarak yazılmış bulunan bu eserde, kutup seyahatleri hakkında verilmiş malumat hakikate tamamen uygundur ki, bu seyahatlerin en son tarihi, romanda da belirtildiği gibi, 1860 yılına kadar dayanmaktadır.

Halbuki, bu tarihten sonra, gerek kuzey, gerekse güney kutbuna doğru bir sürü seyahatler yapılmıştır. Kaptan Hatteras isminde muhayyel bir İngiliz seyyahın romanının kahramanı yapmak, kuzey kutbunu bu kaptana keşfettirmek ve arz kürresi kutup noktalarının basıklığını hesaba almak suretiyle kuzey kutbu bölgesi hakkında bazı faraziyeleri ileri süren Jules Verne, yapmış olduğu hesaplarda kısmen yanılmış ve tasavvurlarının bazıları tahakkuk etmemiştir. Bu itibarla, genç okuyucularımızın kuzey kutbu hakkında yalnış bir bilgi sahibi olmaları endişesile, şu malumatı vermek lüzumu karşısında kalmış bulunuyoruz.

Bir çok denizciler, on sekizinci ve on dokuzuncu asırlarda şimal mıntıkalarının kutba en yakın olan kısımlarına varmak hususunda bir sürü seyahatler yapmış iseler de, hiç biri kutup noktasına varamamış ve bu seyahatler, nihayet kuzeye doğru ilerlemekten ve bir çok yerlerin keşfinden ibaret kalmıştır. Kaşifler içinde, en ileri gitmiş olan İngiliz denizcilerden William Edward Parry’dir ki, bu zat, bir sürü keşifleri arasında bilhassa Melville adasını keşfetmiştir.

Kuzey bölgesine yapılan seyahatlerden sonra, on dokuzuncu asrın ortasından itibaren kutba doğru seyahatler başlamıştır ki, bu seyahatler, romanda da belirtildiği gibi, çok değişik safhalar arzetmektedir.

Kuzey kutbuna, ilk defa olarak, 6 Nisan 1909 tarihinde, Amerikalı Robert Edwin Peary varmağa muvaffak olmuştur.

1923 yılında, kuzey kutbu üzerinden uçakla geçebilmiş, uçağın buzlar üzerine inmesine imkan görülmediği için tam kutup noktasına bir bayrak atılmıştır. Bundan sonra, 1938 yılında, Papapine ismindeki bir Rus da, nakliye uçakları, radyo cihazları ve saire gibi her türlü modern teknik vasıtalarla kutup seyahatini tamamlamıştır.

Riyazi esaslara göre, kutup noktası olarak tesbit olunan kısmın temamen bir buz sahasından ibaret olduğu görülmüştür ki, bu keşiflerin matematik bir doğruluğu ihtiva edip etmediği hakkında her ne kadar biraz şüphe mevcut ise de, kutup noktasında volkan ve açık deniz faraziyelerinin kabulüne imkan görülmemektedir.

Ferid Namık Hansoy