Arşiv | Aralık, 2016

Mavi Yolculuk

28 Ara

mavi akdenizYazar: Azra Erhat

Çan Yayınları

139 Sayfa

Boyut: 13.3 x 19.7

Karton Kapak – 3. Hamur

1962

 

Osmanlılardan Günümüze Doğu Akdeniz Kentleri

26 Ara

Osmanlılardan Günümüze Doğu Akdeniz Kentleri

Yayına Hazırlayanlar: Biray Kolluoğlu, Meltem Toksöz

Çevirmen: Neyyir Berktay

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

312 Sayfa

ISBN:  978-605-332-573-4

Boyut: 15.5 x 23.0

2015

(görsel: iskultur.com.tr, bilgi: iskultur.com.tr, academia.edu)

Açıklama:

Akdeniz kıyıları yüzyıllar boyunca, dünyanın en işlek ve canlı ticaret yollarının bulunduğu bölge oldu. Bu etkinliğin toplumsal, kültürel ve siyasal düzlemlerdeki olaylarla karşılıklı ilişkisi nasıldı? Akdeniz’in sosyal tarihini liman kentleri üzerinden okuyabilir miyiz? Bir bütün olarak Akdeniz bölgesi, siyasal iktidarlardan ve kültürel kimliklerden görece bağımsız yapısal bir birlik sunuyor mu? Seçkin akademisyenler tarafından kaleme alınan bu kitap, 1350’lerden 1850’lere kadarki uzun dönem boyunca Doğu Akdeniz’in ekonomik ve toplumsal yapısında yaşanan büyük ölçekli değişimleri konu alırken yukarıda sıraladığımız sorulara Osmanlı liman kentleri özelinde cevaplar sunmaya çalışıyor. Yazarların ortak perspektifi, kentleri ekonomik yapıya bağlayan dünya sistemi analizi çerçevesinde düşünmeleri ve sorgulamalarını, “kozmopolitizm kavramını ulus-devlet imgeleminden ve Avrupa hegemonyasından özgürleştirme” hedefi etrafında geliştirmeleridir. Bu ortak çabanın ağırlık noktasını İzmir, Selanik, Beyrut, İskenderun ve İstanbul gibi 19. yüzyıl küreselleşmesinin kapıları ve düğüm noktaları olan liman kentleri ve onların artalanları oluşturmaktadır.

İçindekiler:

-Doğu Akdeniz’i Haritalandırması: Ticaret Kentleri Kartografyasına Doğru – Biray Kolluoğlu ve Meltem Toksöz 1

-Belle Epoque ve Liman Kentleri – Çağlar Keyder 17

-Doğu Akdeniz’de Ekonomik ve Ekolojik Değişim, 1550-1850 – Faruk Tabak 29

-Haritalar ve Savaşlar: 16. Yüzyılda Akdeniz’in Haritalanması – Carla Keyvanian 47

-Doğu Akdeniz’de Coğrafi Tiyatrolar, Liman Peyzajları ve Mimari: Selanik, İskenderiye, İzmir – Cristina Pallini 73

-Doğu Akdeniz Kentlerinde Liman İnşaatının Kartografyası: 19. Yüzyıl Sonunda Teknik ve Kentsel Modernleşme – Vilma Hastaoglou-Martinidis 95

-Zihin Haritaları: Geç Osmanlı Döneminde İki Filistin Gazetesinin Akdeniz Dünyası – Johann Büssow 121

-Doğu Akdeniz’e Yeni Tarihsel Ölçekler Eklemek: Yasadışı Ticaret ve Arnavut – İsa Blumi 139

-Ulusun Eğitilmesi:20. Yüzyılın Başında Ege’nin İki Yakasında Göç ve Kültürel Etkileşim – Vangelis Kechriotis 169

-Küresel Ağlar, Bölgesel Egemenlik ve Aşağı Tuna’da Deniz Limanı Modernizasyonu – Constantin Iordachi 191

-Rekabet ve Yarış: Büyük Buhran’da İzmir – Eyüp Özveren ve Erkan Gürpınar 225

-Akdeniz Modernitesinin Derin Yapıları – Edmund Burke III 243

-Katkıda Bulunanlar 251

-Notlar 253

-Dizin 293

 

Sutopu – Antrenör Ve Sporcular İçin El Kitabı

25 Ara

Su Topu

Yazar: Reha Alpar

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Türkiye Yüzme Atlama Sutopu Federasyonu Yayını

164 Sayfa

Boyut: 13.5 x 19.6

Karton Kapak – 2. Hamur

1985

Açıklama:

SUNUŞ:

Son birkaç yıl öncesine kadar kapalı havuz olanağına sahip iki ilimiz vardı; İstanbul ve İzmir. Dolayısıyla, yurdumuzdaki yüzme, sutopu ve atlama sporları hemen hemen bu iki ilimiz ile özdeş tutuluyordu. Ancak, geçen iki yıl içinde çeşitli kentlerimizde kapalı havuzların açılmaya başlaması, bu dallardaki tabanın büyük oranda artacağının habercisidir.

Bu aşamada, sayıca artan tabanın bilimsel olarak yönlendirilmesi sorunu ile karşı karşıya kalınması kaçınılmazdır. Şimdiden, yeni açılan kapalı havuzların yüzme, sutopu ve atlama dallarına getireceği katkının ne olacağı tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmaların daha sağlıklı, daha bilimsel ve daha adil olması bu dallara ilişkin temel kuralların herkes tarafından çok iyi bilinmesi ile olanaklıdır. Bu amaçla, yüzme, sutopu ve atlama dallarının bilimsel özelliklerini içeren kitapların antrenör ve sporculara hızla ulaştırılması gerekmektedir.

Elinizdeki sutopu kitabı bu amaçla hazırlanmıştır. Kitabın hazırlanışında Peter J. Cutino ve Dennis Bledsoe tarafından yazılan “Polo : The Manual for Coach and Player” adlı kitap ile David Barr ve Andrew Gordon tarafından yazılan “Water Polo” adlı kitaplardan öncelikle yararlanılmıştır (Bkz. Kaynakça). Ancak bu kitap, sutopu konusunda ülkemizde yayınlanan ilk kaynaktır. Bu nedenle, siz okuyucularımızın bu durumu gözönünde bulundurarak, görecekleri eksik ve hatalar için hoşgörülü olacaklarını ve bunları hazırlayıcıya ileteceklerini umuyorum.

Bu kitabın, sutopu ile ilgilenen her düzeydeki sporcu ve antrenör için sık sık başvurulacak yararlı bir kaynak olacağı beklentisi içindeyim.

Kitabın yayınlanmasında desteğini esirgemeyen ve her türlü kolaylığı gösteren Yüzme – Atlama ve Sutopu Federasyonu Başkanı Sayın Seçkin Kırağı ile Asbaşkan Sayın Dr. Haluk Toygarlı’ya en içten teşekkürlerimi sunarım.

Kitabın hazırlanmasında çizimleri yapan Sayın Haluk Cangökçe, Sayın Ahmet Karagülle ve Sayın Özgür Harmanlı’ya, fotoğrafları çeken Sayın Dr. Okan Alpar’a kapak düzenini yapan Sayın Kunt Mehmet Kuntasal’a eleştrilerini esirgemeyen Sayın Harun Tanık ve Sayın Ali Can’a, sürekli desteğini gördüğüm H. Çağatay Keskinok ile eşim Nilüfer’e ve Akademi Matbaası Yönetici ve çalışanlarına en içten teşekkürlerimi ayrıca borç bilirim.

Reha Alpar

O.D.T.Ü. Sutopu Antrenörü

İçindekiler:

Bölüm 1. SUTOPU OYUNCUSUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE KONDİSYONU KAZANIMI 8

-Sutopu Oyuncusunun Temel Özellikleri 8

-Sutopunda Kara Çalışmaları 12

-Su Çalışmaları 15

-Yıllık Çalışma Programının Hazırlanması 16

-Günlük Çalışma Programının Uygulanışı 18

-Örnek Kondisyon Kazanımı Çalışmaları 20

Bölüm 2. PASLAŞMA 29

-Pas Nasıl Verilir 31

-Sutopunda İstenen Paslaşma 35

-Paslaşmaya İlişkin Bazı Önemli Hatırlatmalar 36

-Paslaşma Çalışmaları 38

Bölüm 3. ŞUT ATMA 47

-Yüzerek Şut Atma Çeşitleri 50

-Diğer Şut Atma Çeşitleri 57

-Şut Antremanları 62

Bölüm 4. BİREYSEL SAVUNMA 78

Bölüm 5. KALECİ 93

-Kaleci Seçimi 94

-Temel Kurallar 96

-Kaleci Antremanları 97

Bölüm 6. BİREYSEL HÜCUM 106

Bölüm 7. OYUN İÇİ DURUMLAR 117

-Temel Hücum Sistemleri 123

-Perdeleme ve Perdeleme Çeşitleri 125

– 2-1, 3-2, 5-4, 6-5 Pozisyonları 138

-Topu Diğer Kale Önüne Taşıma Yöntemleri 160

 

Kıbrıs Mektubu

24 Ara

Kıbrıs MektubuYazar: Özker Yaşın

Varlık Yayınları

63 Sayfa

Karton Kapak – 3. Hamur

Boyut: 11.7 x 16.4

Açıklama:

Sevgili Kardeşim,

Daha önce yazdığım mektubuma henüz cevap vermediğin için endişelendim. Günlük işlerinin cevabını geciktirdiğine inanabilsem telaşlanmayacaktım. Bugün Türkiye’nin hemen bütün gazeteleri siyah başlıklarla çıktı. Dehşetle öğrendik ki yirmibeş milyon Türkün hasretle yanıp tutuştuğu sevgili Kıbrıs’ımızda yaşıyan Türk kardeşlerimizin “Taksim” lehinde yaptıkları bir yürüyüşü vesile eden İngiliz askerleri, kalabalığın üzerine ateş açmışlar. Askeri otomobiller, ihtiyar kadınları ezip geçmiş.. İki günde yedi Türkün öldürüldüğü bildiriliyor. Yüzlerce yaralı varmış…

Silahsız kardeşlerimiz taşlarla, sopalarla saldırmış bu vahşi askerlerin üzerine… Sokak muharebeleri başlamış.. B.B.C. radyosunun verdiği haber bülteninden İngiliz askerlerinin Kıbrıs’ta şimdiye kadar görülmemiş bir mukavemet ile karşılaştıklarını, silahsız insanların silahlıları önlerinde sürüp götürdüğünü öğrendik.

Merak içindeyim. Dört yıl evvel Kıbrıs’ta geçen hiçbir zaman hatırımdan çıkmıyacak, o güzel tatil günlerinde tanıdığım sevgili Kıbrıs’lı Türk kardeşlerimin bu felaket saatlerinde yanlarında bulunmayı, onların kutsal mücadelelerine kudretimce ben de katılmayı ne kadar arzu ediyordum. Meğerse o şirin, sakin Lefkoşe sokaklarının böle kanlı olaylara sahne olması da mümkünmüş…

Kardeşim, bana tez mektup yazarak sıhhatte olduğunu bildir. Olanı, biteni tafsilatı ile yaz. Gazete ve radyoların havadislerine pek inanmıyorum. Gözlerinden öper, acele cevap beklerim. Bütün tanıdıklara selamlar…

Dostunuz

M.Ö.

 

KIBRIS MEKTUBU

Dostum, o güzel mektubuna

Geç cevap verdiğim için kusura bakma

Vakit yok mektup yazmıya.

Kıbrıs bizim Yeşiladamız.

Hani cengaver atalarımız

Ellibin şehit pahasına

Fethettiler ya bu güzel adayı…

Hani bir zamanlar

Som ipek halatlı,

Atlas yelkenli gemiler

Demirledi Limasol önlerine,

Ve tunç bilekli yiğitler

Can vererek,

Kan dökerek,

Aldılar her karış toprağını…

Osmanlı elinde asırlarca

Kıbrıs’ım yaşadı altın çağını.

Asırlarca bizdik

Bu ülkenin efendisi

Kimse yükseltip sesini

Kafa tutmazdı ama,

Biz, insanca davranırdık insana.

Görülmemiştir Türkün tarihinde

Kurşun atıldığı silahsıza…

Görülmemiştir Türkün tarihinde

Küçük yavruların, taze gelinlerin sokaklarda

İtilip kakıldığı hoyratça…

Vazgeçelim karıştırmaktan

Tarihin tozlu sayfalarını.

Dostum, sana yazacaklarımı

Can kulağı ile dinle !

Hani, yıllar önce seninle

Dolaştığımız Lefkoşe sokaklarını

Tanıyamazsın şimdi…

Tanıyamazsın Girne caddesini

Tanıyamazsın Atatürk meydanını…

Bir volkan patladı sanki

Bastığımız yerin altından.

Tam yüzyirmibin insan

Anası, oğlu, babası, kızı,

Tam yüzyirmibin insan,

Bir kalpten bir ağızdan

Haykırdı parolamızı:

“Şahidimdir Türklüğüm,

Bırakmayız adamızı yabana;

Ya Taksim, ya Ölüm !…”

Neydi  27 Ocak günü

Lefkoşe sokaklarında insanların

Köpüren seller gibi akışı…

Ve bir daha gördü Kıbrıs toprağı

Asırlar önceki şahlanışı.

Yükseltip maviliklere

Şanlı bayrağımızı;

Bir kalpten, bir ağızdan

Tam yüzyirmibin insan,

Haykırdı parolamızı:

“Ya Taksim, Ya Ölüm !…”

Duyduk ki Anavatanda

Oturmuş büyüklerimiz masa başına

Duyduk ki söz konusu kaderimiz.

Biliyorduk zafer bizimdi

Arzumuz asil ve temiz,

Biliyorduk kudretli Türkiye’miz

Biliyorduk ana kartal

Bırakmazdı öksüz yavrusunu tek başına…

Yemin ediyoruz

En müşkül anımızda bile

Sarsılmadı güvenimiz Anavatana.

Bir heyecan rüzgarı esti

Evlerimiz, köylerimiz, şehirlerimiz üstünden,

Kundaktaki çocuğum, seksenlik ninem

Ayrısız gayrısız hepimiz

Sevinçle düştük yola.

Tutuşup elele, girerek kolkola,

Işıl ışıl sevinçli gözlerimiz,

Evlerimizi, okullarımızı

Donatıp albayraklarla,

Bir kalpten, bir ağızdan

Tam yüzyirmibin insan

Haykırdı parolamızı:

“Ya Taksim, Ya Ölüm !…”

İçindekiler :

KIBRIS MEKTUBU 7

KIBRIS VE ŞEHİTLER ÜSTÜNE

-Ağıt 47

-Cenk Tepesinden 49

-Lefkoşe Önlerinde 51

-Bayraktar Denen Adsız 53

-Yaşadığım Gibi 55

-Kıbrıs 58

 

Şeytan Geçidi

23 Ara

Şeytan Geçidi

Yazarlar: Clive Cussler, Graham Brown

Çevirmen: Süleyman Genç

Altın Kitaplar

480 Sayfa

ISBN: 9789752117822

(görsel ve bilgi: altinkitaplar.com.tr)

Açıklama:

Kurt Austin, Joe Zavala ve NUMA Özel Görevler Ekibi bu soluk kesici macerada tam da dişlerine göre bir rakiple karşı karşıyalar.

Atlas Okyanusu’nun doğusunda seyreden bir Japon yük gemisi Azor Adaları açıklarında alevler içinde kalır. Bir korsan çetesi, bu yağma fırsatından faydalanmak için hiç vakit kaybetmeden harekete geçer ama tekneleri infilak eder. Tüm bunların Cenevre sokaklarında seçkin bir bilimadamının kaçırılmasıyla ne ilgisi vardır? Ya da altmış yıl önce Batı’ya iltica eden esrarengiz bir Rus’la? Veya deniz tabanına dağılmış uçak ve gemilerden oluşan olağandışı sualtı mezarlığının ortaya çıkarılmasıyla?

Austin, Zavala ve ekibin diğer üyeleri olan biteni araştırmaya başlayınca kendilerini birden Afrikalı bir diktatörün sıra dışı emelleri, efsanevi güce sahip bir silahın yapılışı ve dünyadaki büyük devletlerden tehditle para koparmak için tasarlanmış akla hayale gelmeyecek cüretkâr bir planın ortasında bulurlar.

Tehdidi önemsememenin cezası mı? Washington’dan başlayarak dünyanın en büyük kentlerinin yok edilmesi…

 

Sihirli Tekne Hotsy Totsy’nin Maceraları

22 Ara

HOTSY TOTSY'NİN MACERALARIYazar: Clive Cussler

Çevirmen: Behçet İlhan

Altın Kitaplar

ISBN: 9789752113824

104 Sayfa

2014

(görsel: altinkitaplar.com.tr, bilgi: dr.com.tr, altinkitaplar.com.tr)

Açıklama:

Uçsuz bucaksız enginar tarlalarıyla ünlü Castroville kasabasında Nicefolk’ların şirin bir çiftliği bulunmaktadır.

İki kardeş olan Casey ve Lacey’nin sıradan yaşamı Sukoh Sukop’un çiftliğe gelmesiyle renklenir. Sukoh, onlara sihir dünyasının kapılarını açmıştır. Artık sihirli kutularıyla her oyuncağı gerçeğe dönüştürebileceklerdir.

Bu sefer, oyuncakları yarış teknesi Hotsy Totsy’yi gerçeğe dönüştürüp Büyük Ulusal Altın Kupa Yarışı’na katılma planları yaparlar. Çünkü yarışın sonucunda hayal dahi edemeyecekleri büyük bir para ödülü vardır. Ve tabii sınır tanımayan pek çok macera…

Ama onları kötü bir sürpriz beklemektedir.

Patron; yani azılı düşmanları, ürkütücü teknesi Siyah Hayalet’le onları takip etmektedir.

Korsan Gemisi

21 Ara

clive-cussler-korsan-gemisi

Yazarlar: Clive Cussler ve Jack Du Brul

Altın Kitaplar

504 Sayfa

ISBN: 9789752116313

Boyut: 13.5 x 19.5

Karton Kapak – 2. Hamur

2013

(görsel: altinkitaplar.com.tr, bilgi: kabalci.com.tr, altinkitaplar.com.tr)

Açıklama:

Amerika Birleşik Devletleri dışişleri bakanı Libya’daki bir toplantıya giderken uçağı kaybolur. Libyalılara güveni olmayan CIA, bakanı bulması için özel ajan Juan Cabrillo’yu tutar. Cabrillo ve adamları uçağın yerini tespit eder, ancak bakan kayıplara karışmıştır. Toplantıyla ilgili olarak terörist bir hücrenin sorumlusunun bambaşka planları vardır ama Cabrillo bu planların gerçekleşmesine izin vermeyecektir.

İki yüz yıl önce yaşanmış bir deniz savaşının ve Libyalıların bulmakta oldukça kararlı davrandıkları asırlık İslam yazıtlarının tüm bu olup bitenlerle ne gibi bir ilişkisi olabilir? Bu soruların cevapları Cabrillo’yu tarihin derinliklerine ve sonuçları, ülkelerin kaderini etkileyecek ve bu kez radikal teröristlerle karşı karşıya gelmesine neden olacak yeni bir deniz savaşına sürükleyecektir.

Korsan Gemisi’nde inanılmaz makinelere, insanların heyecan, cesaret, kahramanlık dolu maceralarına ve Clive Cussler’ın dehasına bir kez daha tanıklık edeceksiniz.