Arşiv | Nisan, 2016

Balıkçılık Tarihimizden Notlar

29 Nis

Balıkçılık Tarihimizden Notlar

Yazar: Hamdi Arpa

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayınları

ISBN: 978-605-01-0746-3

2015

(görsel: zmo.org.tr, bilgi: surkoop.com, zmo.org.tr)

Açıklama:

Hamdi Arpa tarafından yazılan, Ziraat Mühendisleri Odası tarafından yayın haline getirilen “Balıkçılık Tarihimizden Notlar” adlı kitap, Türkiye balıkçılık tarihine ışık tutuyor. Sekiz farklı konunun bölümler halinde ele alındığı kitap, okuyucularını Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor.

Kitabın birinci bölümünde; 1928 yılında Marmara Adasında açılan Balıkçılık Mektebine, 1931 yılında İstanbul’da açılan Baltalimanı Balıkçılık Enstitüsüne ve Enstitüye İngiltere’den alınan Balık adlı araştırma gemisine ilişkin bilgiler ile bu geminin alınmasına ilişkin Atatürk’ün de imzası bulunan, ilk kez kamuoyuyla paylaşılan Bakanlar Kurulu Kararı örneği yer alıyor.

Kitabın diğer bölümlerinde Su Ürünleri Mevzuatı, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Kooperatifleri, Köy Enstitüleri ve Balıkçılık, Marshall Yardımları ve Balıkçılık, Trol Avcılığı, Su Ürünleri Yetiştiriciliği konularına ilişkin tarihsel süreçler ele alınmış.

Eğer;

Cumhuriyet Döneminde, su ürünleri eğitimiyle ilgili ilk girişimin, 1928 yılında Marmara Adasında açılan Balıkçılık Mektebi olduğunu,

1882 yılında çıkan Zabıta- i Saydiye Nizamnamesinin, balıkçılıkla ilgili en eski genel düzenleme olduğunu ve 1971 yılında Su Ürünleri Kanunuyla yürürlükten kalktığını,

1972-1982 yılları arasında Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün bulunduğunu,

İlk su ürünleri kooperatifinin 1943 yılında kurulduğunu,

Köy Enstitülerinde balıkçılıkla ilgili eğitim verildiğini,

Marshall Yardımlarının balıkçılığı da kapsadığını,

Türkiye’de trol avcılığı ile ilgili ilk çalışmaların, 1931 yılında Baltalimanı Balıkçılık Enstitüsü’ne İngiltere’den alınan Balık adlı araştırma gemisi ile başladığını,

Alabalıklardan yumurta alınarak, yavru elde edilmesiyle ilgili ilk çalışmaların 1956 yılında Abant’ta yapıldığını

ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız,  bu kitabı okumalısınız.

Su Ürünleri Mevzuatı

29 Nis

su ürünleri mevzuatı

Yazar: Naim Sağlam

Üniversite Kitabevi

281 Sayfa

ISBN: 9789759283582

Boyut:  16.0 x 23.0

Karton Kapak

(görsel ve bilgi: seckin.com.tr)

Konu Başlıkları

-Su Ürünleri Kanunu

-Çevre Kanunu

-Kıyı Kanunu

-Su Ürünleri Yönetmeliği

-Balıkçı Barınakları Yönetmeliği

-Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

-Su Kirliliği Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği

-Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği

-Kıyı Kanununun Yönetmeliği

-Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği

Su Ürünleri Mevzuatı

29 Nis

su ürünleri mevzuatı

Yazarlar: Seyfullah Çakmak, Hüseyin Çolak

Seçkin Yayıncılık

644 Sayfa

ISBN: 9789750205538

Boyut: 16.0 x 23.0

2007

(görsel: seckin.com.tr, bilgi: seckin.com.tr, dr.com.tr)

Açıklama:

Önemli bir besin kaynağı olan su ürünleri, canlı doğal kaynaklar arasında yer almaktadır. Su ürünleri üretiminin devamlılığının sağlanması, su ürünleri stoklarının ve bulundukları ortamın korunmasını zorunlu kılmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeleri içeren mevzuatın doğru olarak uygulanması, bilinmesi ve yorumlanması büyük önem taşımaktadır. Cumhuriyet Savcısı Seyfullah ÇAKMAK ve Yargıtay Tetkik Hakimi Hüseyin ÇOLAK tarafından hazırlanan bu eserin; su ürünleri mevzuatının uygulanmasında ortaya çıkan hukuki sorunların çözümü ve doğru olarak yorumlanmasına ışık tutacak, kontrol hizmetlerinde görev alan Bakanlığımız personeli ve diğer kamu personelinin başvuracağı temel bir kaynak niteliğindedir.

Konu Başlıkları:

-Su Ürünleri İstihsali

-Patlayıcı ve Zararlı Maddeler Kullanma Yasağı

-Sulara Zararlı Madde Dökülmesi

-Yabancıların Su Ürünleri İstihsali Yasağı

-Genel Yasaklar, Tahditve Mükellefiyetler

-Trolle Su Ürünleri Avcılığı

-Muhakeme Usulü

-İdari Yaptırım Usulü ve Kanun Yolu

-İdari Para Cezalarında Zamanaşımı

-37, 1 ve 37, 2 numaralı Sirkülerin 1380 Sayılı Yasaya Muhalefet Fiilleri Açısından Değerlendirilmesi Tartışılması

Su Kirliliği

25 Nis

Su-kirliligiYazar: Ziya Lugal Göksu

Akademisyen Yayınevi

215 Sayfa

ISBN: 9786059942010

Boyut: 16.0 x 23.5

Karton Kapak – 1. Hamur

2015

(görsel: akademisyen.com, bilgi: akademisyen.com, babil.com)

Açıklama:

Su Ürünleri Fakültelerinde okutulan Su Kirliliği derslerinde yararlanılmak üzere hazırladığım bu kitabın, sadece Su Ürünleri Mühendisleri için değil, aynı zamanda pratikte çalışan konu ile ilgili tüm teknik personele yardımcı olacağı kanısındayım.

Ülkemizde su ürünleri alanında lisans ve lisansüstü seviyesinde öğretim yapan  birçok fakülte bulunmasına karşın, su kirliliği konusunda yazılmış yeterli sayıda Türkçe kitap bulunmamaktadır. Çalışmalara katkı yapacağı inancı ile yapılacak eleştirilere teşekkür ederim.

Kitapta, bazı terimlerin Türkçe karşılığı olmadığından, ya uygun terim kullanılarak yanına parantez içinde yabancı karşılığı yazılmış veya yanlış anlama olmaması için dilimize karışmış olan yabancı kelime Türkçe yazılışı ile kullanılmıştır.

Atık Su Arıtma ve Deniz Deşarjı Yapıları

25 Nis

Atık Su Arıtma ve Deniz Deşarjı YapılarıYazar: Mehmet Berkün

Seçkin Yayıncılık

374 Sayfa

ISBN: 9789750202667

Boyut: 19.0 x 26.0

Karton Kapak

2006

(görsel ve bilgi: seckin.com.tr)

Açıklama:

Atık suların arıtılması ve denizlere deşarjı günümüzde ülkemizin su kaynaklarının korunmasının sağlanabilmesi için en önemli konulardan biridir. Yapım ve işletme maliyetleri çok yüksek olan bu tesislere ülkemizin her şehrinde ve kasabasında gereksinim duyulmaktadır. Atık su arıtma ve deniz deşarjı tesislere ihtiyaca göre ayrı ayrı yapılabildikleri gibi birlikte de planlanabilirler. Su mühendisliğinin gerçekte birbiri ile iç içe olan bu iki önemli konusu kitapta detaylı şekilde incelenmiştir.

Kitap iki kısımdan oluşturulmuş olup, birinci kısımda atık su arıtma prensipleri, tesisleri, planlama ve projelendirilmeleri verilmiştir. İkinci kısımda atık su deniz deşarjı yöntemleri, yapıları, planlama ve projelendirilmeleri anlatılmıştır.

Konu Başlıkları:

-Atık Su Arıtma Yöntemleri

-Atık Su Arıtma Tesisleri

-Çamurların Çürütülmesi

-Çamurun Kurutulması ve Uzaklaştırılması

-Bir Atık Su Arıtma Sistemi İçin Boyutlandırma Örneği

-Deniz Deşarjı Yapıları

-Deniz Araştırmaları

-Atık Su Deşarjı Sistemi Boyutlandırma Örneği

Cunda Yolu Ayvalık’tan Geçer

25 Nis

cunda-yolu-ayvaliktan-gecer

Yazar: Ahmet Yorulmaz

Remiz Kitabevi

112 Sayfa

ISBN: 978-975-14-1341-3

Boyut: 13.5 x 20.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2009

(görsel: remzi.com.tr, bilgi: remzi.com.tr, odakitap.com, babil.com)

Açıklama:

Geçmiş günlere özlem duyanlara… Ayvalık ve Cunda sevdalılarına… Bu yörelere gönül vermiş olanlara… Kısa anlatılardan oluşan Cunda Yolu Ayvalık’tan Geçer, farklı tatlar içeriyor: Adaçayı, sigara dumanı, deniz, çam, zeytin, rakı ve şarap gibi… Ayvalık’ın, Cunda’nın kültürel ve tarihsel dokusunun izini sürüyor yazar… Öyle bir doku ki içinde Ege uygarlığının köklerini ve tüm renklerini yaşatıyor. Ahmet Yorulmaz, uygarlığın yolunun insandan ve kültürden geçtiğine inananları keyifli okumalara davet ediyor.

Deniz Taşımacılığı ve Deniz Sigortaları

24 Nis

Deniz Taşımacılığı ve Deniz SigortalarıYazar: Murat Yorulmaz

Akademi Denizcilik Yayınları

225 Sayfa

ISBN: 978-605-9968-2-3

Boyut: 25.0 x 17.0

(görsel ve bilgi: denizlerkitabevi.com)

Açıklama:

Günümüzdeki sigortacılık faaliyetlerinin ve sigortanın başlangıcını oluşturan, sigorta gerçeğinin hayatımıza girmesine sebep olan, sigortanın ilk defa bir ihtiyaç olarak görüldüğü sektör deniz taşımacılığıdır.
Gemiler, işletilmeleri sırasında çeşitli denizcilik risklerine maruz kalır. Bu risklerin bir kısmı, gemide oluşabilecek her türlü tekne, makine hasarlarıdır. Bir diğer kısmı da gerek gemi adamlarının ihmal ve hatalarından gerekse haksız eylemlerinden doğabilecek ve doğrudan doğruya üçüncü şahısları ve onların zararlarını ilgilendiren risklerdir. Gemi sahibini bu risklere karşı güvence altına alan deniz sigortalarıdır.
Uluslar arası faaliyet gösteren deniz taşımacılığı firmasının, Tekne ve P&I Kulüp sigortası olmadan gemilerini işletmesi, hemen hemen imkansızdır. Birbirinden yüksek riskler barındıran gemi işletmeciliği, Tekne ve P&I Kulüp sigortalarını zorunlu tutar. Ancak sigortadan beklenen teminatlara ulaşabilmek için, karmaşık sigorta kurallarını tam anlamıyla bilip uygulamak gerekir.
Ülkemiz ve Dünya da geniş bir ticaret kitlesi oluşturan ve her gün gelişen deniz taşımacılığı ile deniz taşımacılığının vazgeçilmez unsurlarından biri olan deniz sigortalarının birlikte incelendiği bu kitap; denizcilik ve sigortacılıkla ilgili ön lisans veya lisans eğitimi verilen okullarda ders kitabı olarak okutulacağı gibi, zabitlik sınavlarına hazırlanan gemi adamlarına, gemi işletmecilerine, sigortacılara ve ticaret gemilerinde görev yapan kaptanlara kaynak niteliği taşımaktadır.
Bu çalışmanın kitap olarak yayınlanmasındaki temel amaç, özellikle denizcilik eğitiminde, deniz taşımacılığının yapısını ve deniz sigortalarını anlatan yayınların sayısının az oluşu nedeniyle çekilen kaynak sıkıntısının giderilmesini sağlamak hem öğrencilere hem de öğretim elemanlarına bu anlamda yardımcı olabilmek ve aynı zamanda kutsal ve de oldukça zor olan görevleri yapan gemi kaptanlarına her zaman başvurabilecekleri bir eseri ulaştırmaktır.
Her eserde olduğu gibi, bu kitabın da bir takım eksiklikleri olabilir, bize düşen bu eksiklikleri gidermek, daha fazla araştırma yapmak, yenilikleri takip edip siz okuyuculara ulaştırmak olacaktır. Umarım bu anlamda ülkemizde denizcilikle ilgili Türkçe yazılmış kaynakların sayısının artmasına katkı sağlayabiliriz.