Arşiv | Şubat, 2015

Akdenizle Kucaklaşan Osmanlı Seramikleri ve Günümüze Ulaşan Yansımaları

28 Şub

Akdenizle Kucaklaşan Osmanlı Seramikleri ve Günümüze Ulaşan YansımalarıYazar: Gönül Öney

AKMED / Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

142 Sayfa

ISBN: 978-605-401-8-055

Boyut: 23.0 x 28.0

2009

(görsel: zerobooksonline.com, bilgi: boyutstore.com, zerobooksonline.com)

York Anvers Kuralları 2004 Müşterek Avarya

28 Şub

 

york anversYazar: S. Didem Algantürk Light

Arıkan Yayınları

349 Sayfa

ISBN: 9944-322-17-2

Boyut: 16.5 x 24.0

(görsel ve bilgi: hukukmarket.com)

İçindekiler: 

http://www.hukukmarket.com/images/contentspdf/137548.pdf

Türkiye’den Kıbrıs’a Barış Nehri – Ülkelerarası Su Transferi

26 Şub

Türkiye’den Kıbrıs’a Barış NehriYazarlar: Dursun Yıldız, Cuma Çakmak

Katkıda Bulunanlar: Murat Türkeş,  Ersoy Yıldırım, Doğan Yaşar, S. Saim Efelerli, Nüvit Soylu, Ediz Ekinci, Özdemir Özbay

Hidropolitik Akademi Rapor No: 6

35 Sayfa

Açıklama:

Soğuk Savaş dönemindeki politikaların belirlenmesinde etkili olan Petro-politik kavramına 21. Yüzyıl‟da gaz-politik ve hidro-politik de eklenmiştir. Bu durum Doğu Akdeniz‟in HidroJeopolitiğini öne çıkartmıştır. Kısıtlı su kaynakları Doğu Akdeniz‟de uluslararası ilişkileri etkileyecek unsurlardan biridir. Bu nedenle bölge de suyun rasyonel yönetimi ile ülkelerarası işbirliği programlarının geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bölgedeki istikrarı sürdürülebilir kılmanın öncelikli koşulu, güven oluşturulması ve ülkelerarasında işbirliğini ve karşılıklı bağımlılığı arttıracak politikaların uygulanmasıdır. Türkiye‟nin Kıbrıs‟a boruyla su götürme projesi bu güven ortamının sağlanması için bölgeye bir örnek teşkil edecektir. Bugün bile su sıkıntısı yaşayan Kıbrıs adasında bu sıkıntı yakın gelecekte iklim değişiminin etkisiyle daha da artacaktır. Su konusunda yaratılacak olan işbirliği için “Kıbrıs‟a Boruyla Su Götürme Projesi” çok önemli bir adımdır. Böyle bir işbirliği,enerji kaynaklarının ulaşım ağının merkezi haline gelen Kıbrıs Adasının Hidropolitik ve jeopolitik önemini daha da arttıracaktır. Hidropolitik Akademi‟nin uzmanlarının katkılarıyla hazırlanan bu raporun bölge barışı ve istikrarına katkıda bulunmasını ümit ediyoruz.

İçindekiler: 

Yönetici Özeti

1. KKTC‟nin Su Potansiyeli ve Su Kullanımı

2. Kıbrıs‟a Barış Nehri Projesi

3. KKTC Ekonomisi

4. Enerji ve Suyun Şekillendireceği Yeni KIBRIS

5. Sonuç ve Değerlendirme

Bağlantı:

http://www.hidropolitikakademi.org/wp-content/uploads/2014/11/RAPOR-KKTC-11-Kas%C4%B1m-T%C3%BCrk%C3%A7e.pdf

 

Doğu Akdenizde Isınan Sular

24 Şub

Dogu-Akdenizde-Isinan-Sular-50755Yazar: Dursun Yıldız

Bizim Kitaplar

192 Sayfa

ISBN: 978-9944-159-64-7

Boyut: 12.0 x 19.5

2009

(görsel: okuyucu.com, bilgi: bizimkitaplar.com.tr, gazikitabevi.com.tr)

Açıklama:

Enerji yollarını denetim altında tutmak isteyen küresel güçlerin stratejik ilgi odağı olan Doğu Akdeniz’in güvenlik konsepti değişiyor mu? Dünya dengelerindeki değişme olasılığı ile Doğu Akdeniz güvenliği arasında doğrudan bir ilişki var mı?

Bölgede daha olağandışı ve hızlı gelişmeler mi gerçekleşecek? Bunda petrol, doğalgaz ve suyun rolü ne olacak?

Doğu Akdeniz görülebilir bir gelecekte geçmişe oranla yeni gelişmelere sahne olacaktır. Bölgedeki güvenliği doğrudan veya dolaylı etkileyen devletlerin ve diğer aktörlerin sayısı geçmişe oranla artmıştır.

Doğu Akdeniz’de güvenlik, bölgedeki diğer konularda olduğu gibi küreselleşmiştir. Bu gelişme Doğu Akdeniz’i bir stratejik hedef haline getirmiştir.

Elinizdeki kitapta bu “stratejik hedef”in dünü, bu günü ve yarını ele alınarak araştırılmıştır…
(Tanıtım Bülteninden)

Deniz Hikayeleri

24 Şub

deniz hikayeleri

Yazar: Pekcan Türkeş

Anemon Yayınları

184 Sayfa

ISBN: 978-605-64235-2-9

Boyut: 13.5 x 21.0

1. Hamur

2014

(görsel: arkadas.com.tr, bilgi: arkadas.com.tr, anemonyayinlari.com)

Açıklama:

Bambaşka bir tutkudur deniz. Aşktır, heyecandır, korkudur. Bilinmeyene yolculuktur…

Her yolculuk ayrı bir serüven ve her serüven ayrı bir öyküdür deniz tutkunları için. Bir çok hikaye yazılmıştır deniz üzerine. Her hikaye bambaşka dünyalara götürür sevdalıları.

Bu kitapta biz dünya edebiyatın ünlü isimlerinden “deniz hikayeleri”ni topladık…

Victor HUGO, Jack LONDON, David W. BONE, Edgar Allen POE, W.Somerset MAUGHAM, Jules VERNE, William FAULKNER, Pierre LOTI, Herman MELVILLE, Rudyard KIPLING’den deniz hikayelerini okurken, uçsuz bucaksız gizemli sularda yelken açacaksınız.

Doğu Akdeniz’de Küresel Satranç

24 Şub

Doğu Akdeniz'de Küresel SatrançYazarlar: Dursun Yıldız, Doğan Yaşar

Truva Yayınları

320 Sayfa

ISBN: 978-605-5416-44-7

Boyut: 14.0 x 21.0

2012

(görsel: truvayayinlari.com, bilgi: truvayayinlari.com, arkadas.com.tr)

Açıklama:

Son dönemde bölgede bulunan petrol ve doğal gaz rezervleri ve Arap dünyasında esen rüzgârlar Doğu Akdeniz’i bir anda yeniden hegemonya mücadelelerinin odak noktası durumuna getirmiştir.

Bu nedenle Doğu Akdeniz’de Güvenlik, Su, Doğal gaz ve Petrol üzerine oynanan Küresel Satranç’ın hamleleri artmaktadır.

Doğu Akdeniz Satrancı Küreselleşmiştir.

Bu satrancı kim kazanacak?

Rusya bölgeyi bırakır mı?

İsrail bölgede bir enerji oyuncusu mu oluyor?

Doğal Gaz zengini ancak su fakiri olan Kıbrıs Adası’nı nasıl bir gelecek bekliyor?

Bu kitapta 21. yüzyılın şekillenmesinde “Doğu Akdeniz Küresel Satrancı”ndaki hamlelerin rolü ve önemi ele alınmıştır.

Müşterek Avarya Hukuku

23 Şub

müşterek avarya hukukuYazarlar: Ergon Çetingil, Samim Ünan, Rayegan Kender

On İki Levha Yayıncılık

448 Sayfa

ISBN: 978-605-4396-83-2

Boyut: 17.0 x 24.0

Sert Kapak – 1. Hamur

2011

(görsel ve bilgi: onikilevha.com)

Açıklama:

Müşterek avarya, hukukun birleştirilmesine en çok gereksinim duyulan alanlardan biridir. Ancak bu alanda Devletleri bağlayıcı bir uluslararası düzenleme yerine, ilgili tarafların aralarında yapacakları anlaşma uyarınca uygulanabilen uluslararası kabul görmüş bir metin (kurallar bütünü) öngörülmüştür. York-Anvers Kuralları olarak isimlendirilen bu metin çeşitli zamanlarda birçok değişikliğe uğramıştır. Son şeklini 2004 yılında almıştır.
1956 tarihli Türk Ticaret Kanunu, York-Anvers Kurallarının 1950 tarihli versiyonunu esas almış ve iç hukuk haline getirmiştir. Bu eski metnin günümüzde ihtiyaçlara cevap veremeyeceği açıktır. Ancak müşterek avarya hususundaki yasal düzenleme emredici olmadığından, ilgililer YAK’ın daha sonraki versiyonlarını, bunların uygulanması konusunda anlaşarak serbestçe kullanabilmektedirler. Bu sebeple YAK’ın son versiyonunun incelenmesi uygulama bakımından önem taşımaktadır.
Diğer taraftan, TBMM’nde yeni kabul edilen (ancak 2012 Temmuzunda yürürlüğe girecek olan) 2011 tarihli Türk Ticaret Kanunu uyarınca, YAK’ın son versiyonu, iç hukuk haline gelecektir. Dolayısıyla, YAK, yasa kuvvetinde olacaktır. Bu da bu kuralların incelenmesinin önemini ortaya koyan bir husustur.
Bu çalışmada yalnız YAK hakkındaki açıklamalarla yetinilmemiş, dispeç ve sigortaya ilişkin açıklamalara da yer verilmiş; böylece müşterek avaryanın bütün yönleriyle ele alınmasına özen gösterilmiştir. (Önsöz’den)

İçindekiler:

http://www.onikilevha.com/images/books/9786054396832.pdf