Arşiv | Aralık, 2014

Deniz Hukukunda Londra’da Tahkim

29 Ara

Deniz Hukukunda Londradan Tahkim

Yazar: Kerem Ertan

Beta Yayınları

223 Sayfa

ISBN: 9786053773979

Boyut: 16.2 x 23.5

Kuşe Kapak

2011

(görsel ve bilgi: betayayinevi.com)

İçindekiler:

http://www.betayayinevi.com/assets/attachments/6a88d-7e46b8c2-f8c5-4832-933c-e665700936a9.pdf

Uluslararası Deniz Ticari Taşımacılığı ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri 1923-1980

29 Ara

Uluslararası Deniz Ticari Taşımacılığı ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri 1923-1980Yazar: Hüseyin Topuz

Beta Yayınları

276 Sayfa

ISBN: 9786053772071

Boyut: 16.2 x 23.5

Kuşe Kapak

2010

(görsel ve bilgi: betayayinevi.com)

Açıklama:

Ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli bir fonksiyonu olan Uluslararası deniz ticari taşımacılığında doğru hedefleri seçebilmenin ve isabetli kararlar verebilmenin, önceden yapılmış araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi ve mevcut bilgi birikiminin kullanılması ile mümkündür. Ülkemiz ekonomisinin geliştirilmesi için uluslararası deniz ti-careti gibi önemli bir döviz kazandıran imkânlarından yararlanmak ve bu yolda milli bir politika tespit etmek zorundayız. Eserde temel bir araştırma sorusuna cevap vermek ve elde edilen cevap neticesinde Türkiye ekonomisinin uluslararası deniz ticari taşımacılığına, bugün ve geleceğe yönelik olarak ekonomik politik öneriler getirebilmek için kaleme alınmıştır. Temel problem Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bugüne, uluslararası deniz ticari taşımacılığının tarihsel gelişim süreci içinde, gelişmesinin önündeki en büyük engellerin ne olduğudur. Aynı zamanda paralel bir başka araştırma sorusu da bu sektörün Türkiye’nin millî geliri içindeki rolünün hangi düzeyde ve boyutta oluştuğudur. Bu temel sorulara cevap aranırken dünyadaki uluslararası ticari taşımacılıkta söz sahibi olan bazı yabancı ülkeler yanında Türkiye’nin konumunun ne olduğu sorusuna da cevap aramaya çalışılmıştır.

İçindekiler: 

http://www.betayayinevi.com/assets/attachments/e6309-1ed188a2-52c9-4c9b-8fe8-68a439744315.pdf

Kimyasal Tankerlerde Operasyonel Etkinlik

29 Ara

Kimyasal Tankerlerde Operasyonel EtkinlikYazarlar: Cenk Şakar, Yusuf Zorba

Beta Yayınları

282 Sayfa

ISBN: 9786053330158

Boyut: 16.2 x 23.5

Kuşe Kapak

(görsel ve bilgi: betayayinevi.com)

İçindekiler: 

http://www.betayayinevi.com/assets/attachments/17deb-e868c3dd-f8eb-4d9d-b160-54d24211bcd2.pdf

Denizyolu ile Yük Taşıma Ücreti (Navlun)

29 Ara

Denizyolu ile Yük Taşıma Ücreti (Navlun)

Yazar: Sevgi Sunal Erguvan

Legal Kitabevi

168 Sayfa

ISBN:  9789944941433

Boyut: 16.0 x 23.0

2007

(görsel: idefix.com, bilgi: hukukmarket.com)

TTK Tasarısı Ve Deniz Ticaret Hukuku – Değişiklikler & Değerlendirmeler

29 Ara

TTK TASARISI VE DENİZ TİCARET HUKUKU

 

Yazarlar: Rayegan Kender, Samim Ünan, Emine Yazıcıoğlu, Hacı Kara, Esin Hatipoğlu, Selçuk Demirbulak, Fehmi Ülgener, İlyas Kamiloğlu, Pınar Akan

İstanbul Barosu Yayınları

171 Sayfa

ISBN: 9786055614294

2010

(görsel: istanbulbarosu.org.tr, bilgi: istanbulbarosu.org.tr, legalkitabevi.com)

Açıklama:

Kitabın önsözünde Yayın Kurulu başkanı Av. Celal Ülgen şunları söylüyor:

Ülkemizde ilk Deniz Ticaret Kanunu 1864’te yürürlüğe giren Ticareti Bahriye Kanunu’dur. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte 65 yıl sonra 2. Deniz Ticaret Kanunumuz 1929 yılında yürürlüğe girmiştir.

Yürürlükteki 6762 sayılı Ticaret Kanunumuzun 4. kitabı deniz ticaretine ayrılmıştır,  Ancak 1956 tarihinden beri yürürlükte olan Ticaret Kanununun diğer hükümleri gibi deniz ticaretine dair hükümleri de zamanla eskimiş ve gereksinimleri karşılayamaz hale gelmiştir.

Bunun yanı sıra değişen ve gelişen toplum dinamikleri ve uluslararası ticaret koşulları yeni bir Ticaret Kanunu hazırlanmasını gerektirmiştir.

Deniz Hukuku alanında yayımlanmış pek az yayın var. Meslektaşlarımız bu konuda sık sık yayın istemlerini bizlere iletiyorlar idi. Bu kitap vesilesiyle bir bakıma bu istemi de karşılamış oluyoruz. Kitap baromuzdan edinilebilir.

Deniz İş Hukuku (Ders Kitabı)

29 Ara

deniz iş hukuku ders kitabıYazar:  Bektaş Kar

Yetkin Hukuk Yayınları

258 Sayfa

ISBN: 978-975-464-670-2

Boyut: 16.0 x 23.5

2014

(görsel: legalkitabevi.com, bilgi: legalkitabevi.com, hukukmarket.com, yetkin.com.tr)

Açıklama:

Deniz İş Hukuku Ders Kitabı” adlı çalışma iş hukukunda önemli bir boşluğu doldurmuş, bilimsel ve objektif bir eserdir. Mevzuat hükümlerini açıklayan, yorumlayan, bu hükümleri yüksek mahkeme kararlarını titizlikle kritik tahlile tabi tutan incelemesi, çıkarılması artık zorunluluk haline gelmiş Deniz İş Kanununun hazırlık çalışmalarına ışık tutacaktır. Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanabileceği güncel bir eserdir.

Kitabın Konu Başlıkları : 

 • Genel Bilgiler
 • Deniz İş Hukuk Kavramı
 • Deniz İş Hukukunda Yorum
 • Deniz İş Hukukunun Kaynaklan
 • Deniz İş Kanunu’nun Diğer Kanunlarla İlişkisi
 • Deniz İş Hukukunda İş Güvencesi
 • Deniz İş Denetimi
 • Deniz İş Yargısı
 • Temel Kavramlar
 • Deniz İş Hukukunda İşçi; Gemiadamı
 • Deniz İş Hukukunda İşveren
 • Deniz İş Hukukunda İşveren Vekili
 • Deniz İş Hukukunda Alt İşveren ve Ödünç İş İlişkisi Uygulaması
 • Deniz İş Hukukunda İşyeri Kavramı
 • Deniz İş Hukukunda İşyeri (gemi) Devri
 • Deniz İş Sözleşmesi
 • Deniz İş Hukukunda Ücret
 • İşin düzenlenmesi
 • Deniz iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları
 • Gemiadamlarının iş sağlığı ve güvenliği
 Kitap etiketleri

 

İçtihatları Ve Mevzuatı İle Deniz İş Hukuku

29 Ara

deniz iş hukukuYazar: Bektaş Kar

Yetkin Hukuk Yayınları

752 Sayfa

ISBN: 978-975-464-636-8

Boyut: 16.0 x 23.0

2011

(görsel: yetkin.com.tr, bilgi: yetkin.com.tr, vedatkitapcilik.com)

Açıklama:

“Deniz İş Hukuku” adlı çalışma iş hukukunda önemli bir boşluğu doldurmuş, bilimsel ve objektif bir eserdir.

Mevzuat hükümlerini açıklayan, yorumlayan, bu hükümleri yüksek mahkeme kararlarını titizlikle kritik tahlile tabi tutan incelemesi, çıkarılması artık zorunluluk haline gelmiş Deniz İş Kanununun hazırlık çalışmalarına ışık tutacaktır.

Kitabın Konu Başlıkları: 

 • Genel Bilgiler
 • Deniz İş Hukuk Kavramı
 • Deniz İş Hukukunda Yorum
 • Deniz İş Hukukunun Kaynakları
 • Deniz İş Kanunu’nun Diğer Kanunlarla İlişkisi
 • Deniz İş Hukukunda İş Güvencesi
 • Deniz İş Denetimi
 • Deniz İş Yargısı
 • Temel Kavramlar
 • Deniz İş Hukukunda İşçi; Gemiadamı
 • Deniz İş Hukukunda İşveren
 • İşverenin Vekili
 • Deniz İş Hukukunda Alt İşveren Ve Ödünç İş İlişkisi Uygulaması
 • Deniz İş Hukukunda İşyeri Kavramı
 • Deniz İş Sözleşmesi
 • Deniz İş Hukukunda Ücret
 • İşin Düzenlenmesi
 • Deniz İş Sözleşmesin Sona Ermesi
 • Gemiadamlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • İçtihatlar
 • Mevzuat
 • Kanunlar
 • Tüzükler
 • Yönetmelikler
 • Yönergeler
 • İLO Sözleşmeleri
 Kitap etiketleri