Arşiv | Kasım, 2014

Denizcilik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Senaryoları

29 Kas

Denizcilik_Eitiminde_Probleme_Dayal_renme_Senaryolar

Editör: Mustafa Kalkan

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları

836 Sayfa

ISBN: 9789754412949

2010

(görsel: denizcilik.deu.edu.tr, bilgi: deu.edu.tr)

Türk Deniz Ticaret Filosunun Tekne ve Makine Sigortası Kapsamında Risk Değerlendirmesi

29 Kas

2.20110808140738Yazar: K. Emrah Erginer

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları

334 Sayfa

ISBN: 9789754413250

2011

(görsel: virahaber.com, bilgi: virahaber.com, deu.edu.tr)

Açıklama: 

Çalışmada, armatör işletmelerinin sahip oldukları Türk bayraklı gemilerinden toplanan tekne ve makine sigortası primleri verileri doğrultusunda Türk deniz ticaret filosunun tekne ve makine sigortası kapsamında risk modeli matematiksel olarak oluşturulmaktadır.

Dünyada 2008 yılında denizcilik ile ilgili toplanan toplam sigorta primleri miktarı yaklaşık 22,9 Milyar ABD Dolarıdır. Bu toplam primin yaklaşık %27,5’ine tekabül eden 6,11 Milyar ABD Doları da tekne ve makine sigortalarına ödenmektedir. Türk Deniz Ticaret Filosundaki gemiler içinde ödenen tekne ve makine sigortası ise bu rakamın yaklaşık %1,1’i yani 66 Milyon ABD Dolar kadardır. Bu çalışma ile her yıl sigorta şirketleri tarafından yapılan risk modellemesi sonucunda hesaplanıp, Türk armatör işletmeleri tarafından ödenen bu primler ile Türk deniz ticaret filosunun karşılaştığı riskler doğrultusunda yapılan risk modellemesi sonucunda hesap edilen primlerin karşılaştırılması üzerine bir araştırma yapılmıştır.

Öncelikle armatör işletmelerinin hizmet aldıkları tekne ve makine sigortacılarından ya da tekne makine sigortası brokerlerinden olan beklentilerinin saptanabilmesi için bir odak grup çalışması yapılmış, ardından veri toplamak amacı ile orta ve büyük ölçekli armatör işletmelerine üç bölümden oluşan bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmasının birinci bölümünde, armatör işletmelerinin risk yönetimi ile ilgili mevcut faaliyetlerinin tespiti ile ilgili sorular, ikinci bölümünde armatör işletmelerinin tekne ve makine sigortası hizmeti aldığı risk ortağından alınan hizmetin kalitesi ve beklentileri ile ilgili sorular bulunmaktadır. Üçüncü ve son bölümde ise armatör işletmelerinin 2005-2009 yılları arasında ödedikleri primlerle, gemilerinde oluşan hasarların sıklık ve şiddet değerleri ile ilgili verilerin gizlilik esasına dayalı olarak analiz edilmek üzere toplanmasına yönelik sorular bulunmaktadır.

Türk Özel Limanlarının Etkinlik ve Verimlilik Analizi

24 Kas

Türk Özel Limanlarının Etkinlik ve Verimlilik AnaliziYazar: Volkan Çağlar

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları

197 Sayfa

2012

(görsel: denizhaber.com.tr, bilgi: denizhaber.com.tr, deu.edu.tr)

Açıklama:

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak akademik faaliyetlerine devam eden Dr. Volkan Çağlar’ın, Yrd.Doç. Dr. Ersel Zafer Oral’ın danışmanlığında tamamladığı doktora tezinden oluşan “Türk Özel Limanlarının Etkinlik ve Verimlilik Analizi” başlıklı kitabı Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları’nca yayınlandı.

Dr. Volkan Çağlar’ın çalışmasında öncelikle literatürde mevcut liman etkinlik ve verimlilik yöntemleri ve bu yöntemlerin Türkiye’de bulunan özel limanların yapısına uygunluğu incelenmektedir. Dr. Çağlar, uluslararası bir iş dalı olmasına rağmen etkinlik ve verimliliğe etkileyen faktörlerin ülkeden ülkeye değişmekte olduğunu ve her ülkenin kendine özgü yapısal durumunun verimlilik ve etkinliği etkilediğini düşünmektedir. Özellikle Türkiye gibi karmaşık aylık yük dağılımlarına ve yük çeşitlerine sahip olan bir ülke, kıt kaynaklar, bürokratik ve politik zorluklar arasında yükünü elleçleme çabasında iken uluslararası niteliğe sahip neredeyse tam kapasite çalışan limanlarla aynı verimlilik ve etkinlik analizlerine tabi tutulması doğru olmadığını belirtmektedir. Dr. Çağlar, literatürdeki liman etkinlik ve verimlilik ölçüm yöntemleri incelendiğinde göreceli etkinlik analizlerinin sıklıkla kullanıldığından bahsetmektedir. Kitap, bu tip analizlerin, daimi olarak belirli bir yük grubunu elleçleyen, büyük ölçekli, yanaşma yeri uzunlukları ve vinç sayısı gibi verilerine kolayca ulaşılabilecek limanlar için uygun, Türkiye limanları gibi çok çeşitli yük elleçlemeekipmanlarının kullanıldığı, karmaşık yanaşma yeri özelliklerine sahip ve çok çeşitli yüklerin elleçlendiği limanlar için yanlış sonuçlar doğuracağından bahsetmektedir.

Dr. Volkan Çağlar, kitabına ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamada;birçok yükü bir arada elleçleyen limanlar için geçerli ve güvenilir bir etkinlik ve verimlilik analizine ihtiyaç duyulmasının temelde bu çalışmanın oluşmasına neden olduğunu ifade etti. Dr. Çağlar, çalışmaları neticesinde öğrenciler, akademik araştırmacılar, planlamacılar, liman yöneticileri ve gemi acenteleri gibi liman etkinlik ve verimlilikleri ile ilgili bilgi edinmek isteyen birçok tarafın uygulayabileceği, uygulama aşamaları net olarak tanımlanmış ve sadece konteyner değil, tüm yükleri elleçleyen limanlara uygulanabilecek bir model geliştirilmiştir. Böyle bir modelin geliştirilmesi için öncelikle liman kapasitelerinin anlaşılması ve doğru bir şekilde ölçülebilmesinin gerekliliğinden bahseden Dr. Çağlar,model için liman kısmi verimliliklerini ölçmüş, maksimum kapasitenin ölçümü ile liman verimliliklerini saptamış, teorik kapasitenin ölçümü ile liman etkinliğini hesaplamış ve hesaplanan teorik kapasitelerin, personel sayılarının ve depolama alanlarının girdi fonksiyonu olarak kullanıldığı göreceli etkinlik analizi’nin bir araya getirildiği bir liman etkinlik ve verimlilik ölçüm modeli geliştirmiştir. Modelin geliştirilmesinin ardından geçerliliğinin ve güvenilirliğinin saptanarak limanlarda uygulanabilir bir yöntem olup olmadığının tespiti için 31 farklı limanın toplam 43 terminalinde ölçümler yapan Dr. Çağlar, ölçümlerin sonuçlarını liman yönetimleri ve uzmanlara danışarak modelin geçerliliği ve güvenilirliği test etmiştir. Dr. Çağlar, araştırmalar sonucunda elde edilen modelin tutarlı sonuçlar doğurduğunu belirtmektedir.

Dr. Volkan Çağlar’ın5 Ekim 2012 tarihinde savunduğu doktora tezi; Prof. Dr. Hakkı Kişi, Prof. Dr. Esin Özkan Çevik, Prof. Dr. Günay Çiftçi, Doç. Dr. Ender Asyalı ve Yrd. Doç. Dr. Ersel Zafer Oral’dan oluşan jüri tarafından başarılı bulundu.

Sualtı Maceralarım

24 Kas

3-bittiYazar: Mahmut Suner

Yazarın Kendi Yayını

146 Sayfa

Boyut: 14.0 x 20.0

Kuşe Kağıt

2004

(görsel: sunerdiving.com, bilgi: kitapcadde.com, inkilap.com, kabalci.com.tr)

Dive Sites Of Bodrum

20 Kas

4-bittiYazar: Mahmut Suner

Yazarın Kendi Yayını

156 Sayfa

Boyut: 14.0 x 24.0

2006

(görsel: sunerdiving.com, bilgi: denizlerkitabevi.com, imgekitabevi.com)

Açıklama:

-Dive sites topography and conditions
-Diving services and live-aboards
-Sponge divers of Bodrum
-Underwater archeology
-Digital fotography
-Common and hazardous marine life
-Easy to read dive maps
-Topsite attractions from Bodrum peninsula Bodrum, Turgutreis, Yalıkavak – names that evoke warm Agean fantasies. Bodrum peninsula boats legendary topside beauty and variety of diving adventures. Dive to ship wrecks, 2000 years old encounters top a list of underwater highlights including dramatic topography, prolific marine life and even a shark observation. From the ripping passes at Turgutreis to the sheltered bays of the Gulf of Gokova, this book details nearly 50 of Bodrum´s best sites, full-colour Photos throughout.

İçindekiler:
-Bodrum, Turgutreis, Yalıkavak, Gökova Dalış Bölgeleri
-TCG 115 ve Pınar 1 Batığı
-Bodrum´un Sünger Avcıları
-Sualtı Arkeolojisi
-Dalış Haritaları
-Tehlikeli Sualtı Canlıları

Sessiz Deniz – Saros, Gökçeada, Bozcaada

20 Kas

7-Sessiz DenizYazar: Mahmut Suner

Denizler Kitabevi

120 Sayfa

ISBN: 9789944264426

Boyut: 23.0 x 17.0

2012

(görsel: sunerdiving.com, bilgi: idefix.com ,denizlerkitabevi.com)

Açıklama:

Saros Körfezi’nin turkuaz sularında, sualtı kâşiflerinden oluşan profesyonel bir takım, Gökçeada ve Bozcaada’ya kadar Kuzey Ege denizinin sırlarını Sessiz Deniz’de açığa çıkardı.

Sualtı fotoğrafçıları, deniz biyoloğu, deniz arkeoloğu ve doğal yaşamı koruma uzmanından oluşan bir ekip; araştırmacı, yazar ve dalgıç Mahmut Suner önderliğinde, Kuzey Ege’nin büyüleyici derinliklerinde dalıp mürekkep balıkları, köpek balıkları ve orkinoslara eşlik ettiler, 1915 Çanakkale Savaşı batıklarına ışık tuttular.

Bu göz kamaştırıcı kitapta, ülkemizin değerli denizi Saros Körfezi ile ilgili bilmediklerinizi ve merak ettiklerinizi öğrenme fırsatı bulacak ve bu denizin korunmasının gelecek nesiller için ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız.

 

Derinlerin Sırrı

20 Kas

8-DSYazar: Mahmut Suner

Yazarın Kendi Yayını

536 Sayfa

ISBN: 9786058779617

Boyut: 21.0 x 30.0

2. Hamur

2014

(görsel: sunerdiving.com, bilgi: idefix.com)

Açıklama:

Bir macera tadında okuyacağınız Derinlerin Sırrı, araştırmacı dalgıç ve bilim adamlarının Türkiye sularında yaptıkları araştırmaları içeriyor. Karadeniz’in hırçın sularında Nazi denizaltısına dalış yaparken, Ege Denizi’nde orkinoslarla yüzecek ve sularımızdaki köpekbalıklarını tanıma fırsatı bulacaksınız.

Dehlizlerin karanlık sularında 1500 yıllık tarihi aydınlatırken, resiflerin sakinlerini tanıyacak ve deniz gölünün soğuk sularına dalacaksınız. Bugüne kadar gözlerden uzak kalmış azmak ve akarsularımızdaki güzellikleri sualtı fotoğrafçılarının merceğinden görecek ve ülkemizin doğal ve tarihi zenginliklerinin çarpıcı büyüsüne kapılacaksınız.
(Tanıtım Bülteninden)